Jörgen Lindvall är verksamhetschef på Scenkonst Sörmland och tillträdde sin tjänst förra hösten. Vi frågade om Jörgen ville skriva några rader om sig själv nu när han blivit varm i kläderna! 

”Efter några månader som nytillträdd verksamhetschef inom Scenkonst Sörmland med ett tydligt framtidsinriktat uppdrag och önskan om utveckling inom ett antal områden, så hände något…. Pandemi! Ett ord som jag tror många av oss inte hade en relation till, men som idag definieras av alla för alla. En organisation prövas aldrig så starkt som när en särskild händelse inträffar. Blicken på den egna verksamheten blir skarpare. Tilltalet till publiken vägs utifrån andra värderingar och dialogen inom organisationen blir mer reflekterande och lyssnande. Alla goda värden som på ett positivt sätt kommit att påverka mina möjligheter som ledare i ett fördjupat och kreativt utvecklingsarbete.

Inom den scenkonstnärliga verksamheten i stort är vi alla övertygade om att det innehåll som presenteras i olika former påverkar enskilda människor eller grupper, då dom får eller tar sig möjligheten att ta del av vår verksamhet. Från tid till annan kanske denna övertygelse försvinner i ett allt intensivare brus av upplevelser och påstående som strömmar emot oss som människor, och vi känner en otillfredsställelse i att inte fler ser och känner det vi gör. Under och efter de händelser som vi nu bevittnar och några av oss personligen blir tvungna att ta aktiv del i, kommer kulturen och scenkonsten att vara en viktig del i att kunna reflektera över, försöka förstå och inte minst läka och dämpa verkningarna av de sår som uppstår inom och mellan människor. Låt oss vara den kraften enskilt och i samarbete mellan våra verksamheter och institutioner!

Jag tar med mig mina erfarenheter inom skapande kulturverksamhet som regissör och ledare och som ledare och chef på övergripande nivå inom offentlig verksamhet, in i detta arbete och ser fram emot samverkan och framåtsyftande samtal i vår vilja till mänsklig tillväxt.

Under alla år som jag varit verksam så har ett uttalande följt mig och påverkat mig på olika sätt beroende på när och i vilket sammanhang det har uttalats. Jag tror att det är mer giltigt än någonsin:

Sjukvård behöver vi för att vi ska kunna överleva, kultur behöver vi för att vi ska vilja överleva

Jörgen Lindvall, verksamhetschef Scenkonst Sörmland

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.