Tillsammans med Länsmusikens samarbetsråd och Länsmuseernas samarbetsråd träffar Länsteatrarna kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth den 7 oktober och Sveriges kommuner och landstings kulturberedning den 17 oktober.

Under flera år har den låga uppräkningen från staten sida bidragit till en utarmning av finansieringen av landets länsinstitutioner. I våras publicerade Länsteatrarna, Länsmuseernas och Länsmusikens samarbetsråd en debattartikel om nedskärningarna i ett tiotal regionala tidningar och efter Länsteatrarnas vårmöte 17-19 april enades alla de deltagande länsteatrarna om ett upprop som blev omtalat och publicerat på många håll i landet. Budskapet var tydligt; länsinstitutionerna har stor betydelse när det gäller att erbjuda professionell scenkonst i hela landet, för alla; de utgör ett kulturellt nav med ett brett kontaktnät i regionerna och genom det demokratiska samtalet som genomsyrar verksamheten bidrar man till att föra samhällsutvecklingen framåt.
Länsinstitutionernas uppmaning till staten, och direkt till Lena Adelsohn Liljeroth, var också tydlig: Ta ett större ansvar för den kulturella infrastrukturen i hela landet och ha en långsiktig strategi för finansiering så att den regionala professionella scenkonsten stärks och utvecklas enligt de nationella kulturpolitiska målen.

Kulturministern bjöds in till Länsteatrarnas vårmöte för att få till stånd en konstruktiv dialog. Lena Adelsohn Liljeroth tackade nej med hänvisning till andra åtaganden.

I oktober har dock Länsteatrarna, tillsammans med Länsmusikens samarbetsråd och Länsmuseernas samarbetsråd, fått möjlighet att uppvakta både kulturministern och SKL:s kulturberedning.

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.