Tillsammans med Länsmusikens samarbetsråd och Länsmuseernas samarbetsråd träffar Länsteatrarna kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth den 7 oktober och Sveriges kommuner och landstings kulturberedning den 17 oktober.

Under flera år har den låga uppräkningen från staten sida bidragit till en utarmning av finansieringen av landets länsinstitutioner. I våras publicerade Länsteatrarna, Länsmuseernas och Länsmusikens samarbetsråd en debattartikel om nedskärningarna i ett tiotal regionala tidningar och efter Länsteatrarnas vårmöte 17-19 april enades alla de deltagande länsteatrarna om ett upprop som blev omtalat och publicerat på många håll i landet. Budskapet var tydligt; länsinstitutionerna har stor betydelse när det gäller att erbjuda professionell scenkonst i hela landet, för alla; de utgör ett kulturellt nav med ett brett kontaktnät i regionerna och genom det demokratiska samtalet som genomsyrar verksamheten bidrar man till att föra samhällsutvecklingen framåt.
Länsinstitutionernas uppmaning till staten, och direkt till Lena Adelsohn Liljeroth, var också tydlig: Ta ett större ansvar för den kulturella infrastrukturen i hela landet och ha en långsiktig strategi för finansiering så att den regionala professionella scenkonsten stärks och utvecklas enligt de nationella kulturpolitiska målen.

Kulturministern bjöds in till Länsteatrarnas vårmöte för att få till stånd en konstruktiv dialog. Lena Adelsohn Liljeroth tackade nej med hänvisning till andra åtaganden.

I oktober har dock Länsteatrarna, tillsammans med Länsmusikens samarbetsråd och Länsmuseernas samarbetsråd, fått möjlighet att uppvakta både kulturministern och SKL:s kulturberedning.

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.