Länsteatrarna i Sverige, Östgötateatern och ung scen/öst hälsar länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD, teaterchefer och konstnärliga ledare välkomna till vårmöte i Linköping  och Norrköping 22-24 april 2015. Temat är barn och unga.

FN:s barnkonvention och de nationella kulturpolitiska målen säger att alla barn har rätt att få uppleva kultur och scenkonst. Långt ifrån alla barn får den möjligheten – det finns barn i Sverige idag som kan gå igenom en hel skolgång utan att ha sett en enda teaterföreställning. Att stärka finansieringen av den regionala scenkonsten och barn och ungas rätt till den är länsteatrarnas två viktigaste fokusfrågor.

Alla deltagare hälsas välkomna till ung scen/öst i Linköping onsdag 22 april. Malin Axelson, konstnärlig ledare och Maria Björkman, producent har lagt upp ett intressant program, som du kan läsa mer om här. Mötet avslutas på Stora Teatern i Norrköping fredag 24 april.

Läs mer om hela vårmötets  program och innehåll här

Bilden ovan: Föreställningen Revolution står på programmet på vårmötet. En modern saga om tre sammanflätade systrar. Foto Markus Gårder.

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 1 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 1 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.