Länsteatrarna i Sverige har svarat på Kulturdepartementets remiss angående Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen.

– Vi ställer oss positiva till det fokus som läggs på konst och kultur i hela landet och att den nationella kulturpolitiken fått en genomlysning, skriver Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige och Michael Johansson, verksamhetsledare.

– I utredningen framgår det inte minst att: ”Det pågår även diskussioner om hur kultursamverkansmodellen fungerar och kan utvecklas. Vi bedömer det som viktigt att den diskussionen fortsätter och kultursamverkansmodellen med jämna mellanrum ses över av en oberoende aktör”. Detta är ett viktigt uppmärksammande.

– Vi ser att många av utredningens förslag handlar om att skapa strukturella förändringar som vi tror kan vara behjälpliga i att skapa en kulturell infrastruktur som fungerar i hela landet. Det är därför viktigt att kulturpolitiken, tillsammans med andra politikområden, skapar goda förutsättningar för de regionala scenkonstinstitutionerna att verka. Bland annat krävs det att staten förser de regionala kulturinstitutionerna med mer ekonomiska medel och sätter rimliga kulturpolitiska mål. På så sätt kan vi ha starka institutioner runt om i landet som exempelvis kan leverera kvalitativ och professionell scenkonst till hela landet, vara stabila arbetsgivare för konstnärliga yrkesgrupper och ge barn- och unga dess första kulturella upplevelser.

Läs hela remissvaret här:

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.