I uppdraget för Länsteatrarna står att vi ska bygga nordiska, europeiska och internationella nätverk. Det kan tyckas vara en stor uppgift för en liten ideell förening. Det är framförallt allt våra medlemsteatrar som genom konkreta samverkansprojekt skapar dessa nätverk. 

Emma Broström, dramaturg och Magnus Holm, vd Regionteatern Blekinge Kronoberg på väg till Scen utan gränsers möte i Finland, foto Linde Sjöstedt

Emma Broström, dramaturg och Magnus Holm, vd Regionteatern Blekinge Kronoberg på väg till Scen utan gränsers möte i Finland, foto Linde Sjöstedt

Det vi från Länsteatrarna i Sverige kan bidra med är att skapa möten mellan våra medlemmar och angelägna aktörer. Det gör vi genom vår medverkan i Scen utan gränser, en bilateral plattform och nätverk mellan Sverige och Finland. Tillsammans med Riksteatern och Hanaholmen har vi arrangerat teaterchefsträffar. 2012 bjöd vi in till ett tvådagars seminarium i Stockholm och i somras blev våra svenska teaterchefer och Riksteaterns uppdragsledare inbjudna till Tammerfors Teaterfestival. Där bjöd man på ett mycket välarrangerat specialprogram, föreställningar, seminarier med dramatiker, regissörer, skådespelare, med flera. Vi var inbjudna till ett seminarium om teknikens roll inom scenkonsten, i nya former av produktioner och inom forskning. Mycket intressant. Vi fick också uppleva den nya tekniken i de föreställningar som vi såg bl. a. Patriarkka,(Patriarken), Finlands nationalteater.

Länsteatrarna i Sverige är också medlemmar i Access Europa – kultursektorns plattform för ett ökat engagemang i Europa. Access Europa är ett forum för internationell omvärldsbevakning, nätverkande och erfarenhetsutbyte i skapandet av internationella projekt. Nästa plattformsmöte är den 21 november, dagen innan den stora konferensen om Det Europeiska projektets framtid del III, korsbefruktningar och kopplingar mellan kultur, forskning och utbildning.

Våra medlemsmöten är också ett tillfälle för att skapa möten mellan våra medlemmar och spännande personer med olika erfarenhet. Temat för höstmötet är som sagt Internationell Samverkan. Till oss kommer Emily Wacker, koordinator för hela EU-projektet Cities on Stage, hon ska berätta om detta gigantiska projekt med 5 europeiska teatrar inblandade. Folkteatern Göteborg, Théâtre National (Bryssel, Belgien) Teatro Stabile di Napoli (Neapel, Italien) Teatro de La Abadìa (Madrid, Spanien) Teatrul National Radu Stanca (Sibiu, Rumänien) Odéon – Théâtre de l’Europe (Paris, Frankrike).
Rani Kasapi besöker oss också, hon är en erfaren verksamhetsutvecklare inom kultursektorn. Genom att utveckla och implementera internationella och interkulturella strategier möter hon globala utmaningar och framförallt en snabbt förändrad demografi/publik. Hon arbetar med konst och kultur som tydliga parametrar för social utveckling och sammanhållning. På Länsteatrarnas höstmöte håller hon en interaktiv föreläsning.
Helene Larsson nyss hemkommen från Belgrad där hon har arbetat som kulturråd, nu anställd på Svenska Institutet kommer att ge oss ytterligare en europeisk utblick. Hon kommer att berätta om sitt arbete som kulturråd mellan 2009 och 2013 i Belgrad och om relationerna mellan Sverige och Serbien. Placeringen av ett kulturråd i Belgrad sammanföll med en satsning på Västra Balkan ”Creative Force”, syftet var att stärka demokratin, rättvis och hållbar utveckling samt skapa ett närmande till Europeiska unionen.

Vi har en fantastisk och bred kompetens internt därför avslutar vi med ett öppet samtal, där panelen består av våra egna medlemmar Sinikka Bohlin, Michael Cocke, Camilla Ekelöf samt våra inbjudna gäster. Allt för att lyfta dialogen om våra nordiska, europiska eller internationella samarbeten. Nyfikenheten och lusten till nya möten, men också hinder och svårigheter för att nå ut!

Läs mer om Scen utan gränser
Läs mer om Access Europa

Linde Sjöstedt, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige, +46 73 709 28 88

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.