Länsteatrarna i Sverige stöder Giron Sámi Teáhters strävan att bli nationalscen för den svenska delen av Sápmi. Detta beslutades av en enig styrelse den 18 december 2019.

Samisk nationalscen
Länsteatrarna i Sverige ställer sig bakom sametingets och Giron Sámi Teáhters strävan efter ett uppdrag som samisk nationalscen i den svenska delen av Sápmi.

Samernas folkrättsliga ställning har under en längre tid stärkts och år 1977 uttalade Sveriges riksdag att samerna är ett urfolk i Sverige. I samband med att minoritetsspråkslagen infördes 2000 fick samtliga samiska språkvarieteter ställning som minoritetsspråk. Sedan 2011 är samerna erkända som ett folk i Sveriges grundlag (regeringsformen).

Sammanfattningsvis innebär det att svenska staten har erkänt samerna som ett folk, ett urfolk och en nationell minoritet. Ett urfolk har kulturella rättigheter medan ett folk har viss rätt till självbestämmande.

Sedan 2015 har Giron Sámi Teáhter arbetat tillsammans med Sametinget för att bli en samisk nationalscen i den svenska delen av Sápmi. Idag är Giron Sámi Teáhter ett uppdrag att bedriva professionell scenkonst med utgångspunkt ur den samiska kulturen och identitet samt ska främja de samiska språken.Kulturrådet beviljade 2018 medel till en förstudie.

Giron Sámi Teáhter
Sámi Teáhter (Samiska teatern) bildades genom ett beslut i Sametinget 1992 och tog sitt nuvarande namn, Giron Sámi Teáhter, 2009. Verksamheten har sina rötter i den fria teatergruppen Dálvadis som spelade på samiska språk med turnéer i Sverige och utomlands.

Giron Sámi Teáhter har en scen och administration i Kiruna. Verksamheten drivs som ideell förening och finansieras huvudsakligen av Sametinget, Region Norrbotten, Region Västerbotten samt Kiruna och Storumans kommuner. Produktionerna turnerar i landet, främst i den svenska delen av Sápmi. Uppdraget är att bedriva professionell scenkonst med den samiska kulturen och identiteten som grund samt främja de samiska språken genom att lyfta samhällsaktuella frågor.

Det medför särskilda utmaningar att nå ut med samisk teater till berörda målgrupper, på samiska och svenska. I Sverige finns fem samiska språkliga varieteter, verksamhetsområdet är stort med tanke på den geografiska utbredningen av den svenska delen av Sápmi och att det bor samer i hela Sverige.

Länsteatrarna i Sveriges styrelse

Robert Uitto, Ordförande
Lena Carlbom, Vice ordförande
Yvonne Rock, Ledamot
Paul Lindvall, Ledamot
Martin Hedqvist, Ledamot
Daniel Rylander, teaterchef Byteatern Kalmar Länsteater
Lisa Hugoson, teaterchef Dalateatern
Thomas Sundström, teaterchef Länsteatern på Gotland
Kajsa Isakson, konstnärlig ledare Folkteatern Gävleborg

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.