Länsteatrarna i Sverige stöder Giron Sámi Teáhters strävan att bli nationalscen för den svenska delen av Sápmi. Detta beslutades av en enig styrelse den 18 december 2019.

Samisk nationalscen
Länsteatrarna i Sverige ställer sig bakom sametingets och Giron Sámi Teáhters strävan efter ett uppdrag som samisk nationalscen i den svenska delen av Sápmi.

Samernas folkrättsliga ställning har under en längre tid stärkts och år 1977 uttalade Sveriges riksdag att samerna är ett urfolk i Sverige. I samband med att minoritetsspråkslagen infördes 2000 fick samtliga samiska språkvarieteter ställning som minoritetsspråk. Sedan 2011 är samerna erkända som ett folk i Sveriges grundlag (regeringsformen).

Sammanfattningsvis innebär det att svenska staten har erkänt samerna som ett folk, ett urfolk och en nationell minoritet. Ett urfolk har kulturella rättigheter medan ett folk har viss rätt till självbestämmande.

Sedan 2015 har Giron Sámi Teáhter arbetat tillsammans med Sametinget för att bli en samisk nationalscen i den svenska delen av Sápmi. Idag är Giron Sámi Teáhter ett uppdrag att bedriva professionell scenkonst med utgångspunkt ur den samiska kulturen och identitet samt ska främja de samiska språken.Kulturrådet beviljade 2018 medel till en förstudie.

Giron Sámi Teáhter
Sámi Teáhter (Samiska teatern) bildades genom ett beslut i Sametinget 1992 och tog sitt nuvarande namn, Giron Sámi Teáhter, 2009. Verksamheten har sina rötter i den fria teatergruppen Dálvadis som spelade på samiska språk med turnéer i Sverige och utomlands.

Giron Sámi Teáhter har en scen och administration i Kiruna. Verksamheten drivs som ideell förening och finansieras huvudsakligen av Sametinget, Region Norrbotten, Region Västerbotten samt Kiruna och Storumans kommuner. Produktionerna turnerar i landet, främst i den svenska delen av Sápmi. Uppdraget är att bedriva professionell scenkonst med den samiska kulturen och identiteten som grund samt främja de samiska språken genom att lyfta samhällsaktuella frågor.

Det medför särskilda utmaningar att nå ut med samisk teater till berörda målgrupper, på samiska och svenska. I Sverige finns fem samiska språkliga varieteter, verksamhetsområdet är stort med tanke på den geografiska utbredningen av den svenska delen av Sápmi och att det bor samer i hela Sverige.

Länsteatrarna i Sveriges styrelse

Robert Uitto, Ordförande
Lena Carlbom, Vice ordförande
Yvonne Rock, Ledamot
Paul Lindvall, Ledamot
Martin Hedqvist, Ledamot
Daniel Rylander, teaterchef Byteatern Kalmar Länsteater
Lisa Hugoson, teaterchef Dalateatern
Thomas Sundström, teaterchef Länsteatern på Gotland
Kajsa Isakson, konstnärlig ledare Folkteatern Gävleborg

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.