Den särskilda utredaren Linda Zachrisson fick den 22 december i uppdrag av regeringen att genomlysa landet kulturliv och hur corona-pandemins konsekvenser påverkat det.  Detta resulterade i ett slutbetänkande ”Från kris till kraft” som gör en omfattande och grundlig genomgång av hur hela kultursektorns villkor och förutsättningar ser ut, både före och under pandemin.

Kort sagt skulle man kunna säga att ingen har lämnats oberörd av pandemins framfart och att det kommer krävas stora insatser för att kunna återstarta kulturlivet igen.

Samtidigt så måste vi konstatera att vi inte befinna oss i samma kulturlandskap som före pandemin. Många förändringar har skett och kommer fortsätta ske. Därför är det bra att utredningen inte bara presenterar förslag på kort sikt, utan även på lång sikt. Där förslag om mer omfattande systemförändringar kommer behövas göras när vi ni går in i en post-pandemitid.

– Länsteatrarna i Sverige är generellt positiv till det slutbetänkande som utredningen presenterar idag den 30 september. Vi ser att man lyft upp de behov som Sveriges länsteatrar pekat på under en lång period. Att de offentliga medlen till våra regionala scenkonstinstitutioner urholkats under en längre tid, att möjligheten för ett starkt kulturliv i hela landet varit haltandes, och att kulturen generellt behöver få en starkare plats i samhället är några av de delar som vi påtalat länge, säger Michael Johansson, verksamhetsledare på Länsteatrarna i Sverige.

– När det kommer till de många förslag som utredningen presenterar så ser vi många goda ideer om hur kulturen ska kunna återstarta samt hur den ska kunna bibehålla sin styrka framöver. Särskilt vill vi understryka de förslag som handlar om att stärka kultursamverkansmodellen med ytterligare permanenta medel, både under återstartsperioden men även efter 2024. Därtill välkomnar vi förslaget om att utreda hur kultursamverkansmodellen kan utvecklas. Där ser vi att Länsteatrarna i Sverige kan inneha en rådgivande roll och kommer gärna med inspel om en sådan utredning tillsätts. Den regionala scenkonsten är en viktig del i ett öppet och demokratiskt samhälle, säger Robert Uitto, ordförande för Länsteatrarna i Sverige

Läs hela slutbetänkandet via den här länken.

—————

Fakta om slutbetänkandet från SVT-inslag 30 sept:
I regeringens kulturbudget för 2022 finns pengar avsatta till några av utredningens förslag:
 – 100 miljoner kronor som permanent höjning av anslaget till regional kultur.

– 100 miljoner kronor – av de 300 som utredningen föreslår – till sedan länge efterfrågade produktionsincitament för filmbranschen, allt för att göra filminspelningar i Sverige billigare.

–  77 miljoner kronor till Konstnärsnämnden för att stärka konstnärernas villkor och 55 miljoner till Filminstitutet.

–  Därtill har regeringen avsatt 745 miljoner kronor till olika stimulansstöd för det fria kulturlivet, att fördelas via Kulturrådet.

Utredarna föreslår:
– 225 miljoner kronor till ett återstarts- och utvecklingsstöd till aktörer inom det fria kulturlivet, 50 miljoner till filmen, 65 miljoner till Konstnärsnämnden, 9 miljoner till Författarfonden, 30 miljoner till scenkonstallianserna, 10 miljoner till musikarrangörer och 16 miljoner till internationellt utbyte.

– 585 miljoner kronor nästa år till en särskild kulturcheck.

– 150 miljoner kronor nästa år, och 325 miljoner 2023 och 2024, till digitalisering av kulturarvet.

– 200 miljoner kronor i statligt utvecklingsbidrag till de kommunala kulturskolorna årligen.

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.