Michael Johansson, foto Jonas Jörneberg

”Vi har under hösten upplevt många turer och utspel både från regering och från regionala företrädare. Vi har med glädje sett att krisstöd har delats ut till våra regionala kulturinstitutioner och andra aktörer inom kulturområdet. Det vi eftersökt har dock varit en långsiktighet, en trygghet för framtiden.

Länge har vi påpekat den ekonomiska urholkning som skett bland våra länsteatrar och önskat att det statliga anslaget till kultursamverkansmodellen skulle öka. Det har under lång tid uteblivit vilket givetvis fått konsekvenser för teatrarnas verksamhet, lokaler och personal.

Därför är det med glädje vi nu ser i den föreslagna höstbudgeten att kulturområdet stärks med 300 miljoner för 2021, och 150 miljoner från 2022 genom samverkansmodellen. Detta är såklart en konsekvens av corona-krisen, men icke desto mindre ett viktigt tillskott för våra länsteatrar. Nu är det även upp till regionerna att möta upp samt på ett bra sätt fördela dessa pengar ut bland de regionala kulturinstitutionerna.”
Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

 

Robert Uitto, foto Jonas Jörneberg

– Ett land utan kultur är ett fattigt land. Dessutom skapar kulturen intresse, engagemang och arbetstillfällen. I kombination med besöksnäringen skapar kulturen intresse för besök runt om i landet. Att regeringen hörsammat våra krav på att dels permanenta de 150 extra miljonerna som tillförts regionala kulturen i år och dessutom fördubbla summan till 300 miljoner under 2021 är mycket välkommet. Det skapar större möjligheter för kulturen regionalt och ger dessutom bättre planeringsförutsättningar, eftersom många kulturarrangemang kräver lång planering – inte minst inom scenkonsten. Kulturen och våra kulturarbetare, i och utanför länsteatrarna gör verklig skillnad i landet.
Robert Uitto, ordförande i Länsteatrarna i Sverige

—————————–

Totalt 3,4 miljarder extra till kulturområdet anslås av regeringen och samarbetspartierna, meddelade regeringen på en presskonferens den 9 september 2020. Några av de satsningar på kulturen som finns i regeringens höstbudget är:

 • 1,5 miljarder ytterligare 2020 enligt ändringsbudgeten – får till exempel den regionala kulturen ta del av.
 • 1 miljard 2021 i en extra stimulansmiljard 2021 kommer den fria kulturen till del – regeringen vill att satsningen på att få i gång landet, även innefattar den viktiga kulturen.
 • 25 miljoner till centrala museer: 28 miljoner till statliga museer och 80 miljoner permanent till kulturskapare som kan sökas.
 •  Kommunala kulturskolorna – från 100 miljoner till de kommande 3 åren.
 • 25 miljoner 2021–2023 för att förstärka skapande skola.
 • Barns läsande 50 miljoner.
 • Förstärkningssatsningen av biblioteken i hela landet fortsätter från 2021.

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.