Regeringen presenterade idag sin budgetproposition för 2023. Samhällsekonomin är ansträngd och nu har man har från regeringens håll föreslagit en budget som saknar ordentliga satsningar på kulturområdet.

Vi ser att de återhämtningsstöd som kulturlivet fortfarande är i behov av inte finns med i den föreslagna budgeten. Detta är ytterst problematiskt då vi vet att den regionala scenkonsten tillsammans med övriga kultursverige dras med sviter från den nedstängning som orsakades av corona-pandemin.

Inte bara satsningar kring återstart saknas i regeringens budget, utan även ordentliga satsningar på den regionala scenkonsten. Med hög inflation och en stundande lågkonjunktur är behovet av kraftiga uppräkningar än viktigare för att stärka länsinstitutionerna runt om i landet. Genom att stärka våra länsteatrar får vi ett stabilt fundament i den kulturella infrastrukturen som förser medborgarna med professionell scenkonst. Länsteatrarna kan också axla rollen som starka arbetsgivare för kulturarbetare av olika slag som finns i hela Sverige.

– De kriser som drabbat vårt land och samhälle de senaste åren påverkar vårt kulturliv väldigt negativt, säger Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige. För att kunna stävja detta och stärka kultur framöver behövs det långsiktiga satsningar, något som vi saknar i regeringens budgetproposition.

– Regeringen sänker stödet till kulturen med 1 miljard och återtar det extra stöd som kulturen fått 2022, säger Robert Uitto, ordförande i Länsteatrarna i Sverige. Med de utmaningar som inte minst scenkonsten och den regionala kulturen har är det oroande. Många barn och unga har stått utan scenkonstupplevelser i två år och en satsning på kulturen vore därför det rätta.

– I kombination med sänkt stöd till folkhögskolor som ofta bedriver utbildningar inom kultursektorn minskar det också chansen till de rekryteringar som många länsteatrar behöver göra inom vitt skilda kompetensområden.

För den regionala scenkonsten är det viktigt att kommande uppdrag till Statens Kulturråd inte begränsar teatrarnas utveckling eller begränsar kulturens och konstens frihet och finansiering.


På bilden: Kulturminister Parisa Liljestrand presenterar kulturdepartementets delar av budgetpropositionen för 2023 – från regeringens video. Se hela här.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.