Regeringen presenterade idag sin budgetproposition för 2023. Samhällsekonomin är ansträngd och nu har man har från regeringens håll föreslagit en budget som saknar ordentliga satsningar på kulturområdet.

Vi ser att de återhämtningsstöd som kulturlivet fortfarande är i behov av inte finns med i den föreslagna budgeten. Detta är ytterst problematiskt då vi vet att den regionala scenkonsten tillsammans med övriga kultursverige dras med sviter från den nedstängning som orsakades av corona-pandemin.

Inte bara satsningar kring återstart saknas i regeringens budget, utan även ordentliga satsningar på den regionala scenkonsten. Med hög inflation och en stundande lågkonjunktur är behovet av kraftiga uppräkningar än viktigare för att stärka länsinstitutionerna runt om i landet. Genom att stärka våra länsteatrar får vi ett stabilt fundament i den kulturella infrastrukturen som förser medborgarna med professionell scenkonst. Länsteatrarna kan också axla rollen som starka arbetsgivare för kulturarbetare av olika slag som finns i hela Sverige.

– De kriser som drabbat vårt land och samhälle de senaste åren påverkar vårt kulturliv väldigt negativt, säger Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige. För att kunna stävja detta och stärka kultur framöver behövs det långsiktiga satsningar, något som vi saknar i regeringens budgetproposition.

– Regeringen sänker stödet till kulturen med 1 miljard och återtar det extra stöd som kulturen fått 2022, säger Robert Uitto, ordförande i Länsteatrarna i Sverige. Med de utmaningar som inte minst scenkonsten och den regionala kulturen har är det oroande. Många barn och unga har stått utan scenkonstupplevelser i två år och en satsning på kulturen vore därför det rätta.

– I kombination med sänkt stöd till folkhögskolor som ofta bedriver utbildningar inom kultursektorn minskar det också chansen till de rekryteringar som många länsteatrar behöver göra inom vitt skilda kompetensområden.

För den regionala scenkonsten är det viktigt att kommande uppdrag till Statens Kulturråd inte begränsar teatrarnas utveckling eller begränsar kulturens och konstens frihet och finansiering.


På bilden: Kulturminister Parisa Liljestrand presenterar kulturdepartementets delar av budgetpropositionen för 2023 – från regeringens video. Se hela här.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november



    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.