Regeringen presenterade idag sin budgetproposition för 2023. Samhällsekonomin är ansträngd och nu har man har från regeringens håll föreslagit en budget som saknar ordentliga satsningar på kulturområdet.

Vi ser att de återhämtningsstöd som kulturlivet fortfarande är i behov av inte finns med i den föreslagna budgeten. Detta är ytterst problematiskt då vi vet att den regionala scenkonsten tillsammans med övriga kultursverige dras med sviter från den nedstängning som orsakades av corona-pandemin.

Inte bara satsningar kring återstart saknas i regeringens budget, utan även ordentliga satsningar på den regionala scenkonsten. Med hög inflation och en stundande lågkonjunktur är behovet av kraftiga uppräkningar än viktigare för att stärka länsinstitutionerna runt om i landet. Genom att stärka våra länsteatrar får vi ett stabilt fundament i den kulturella infrastrukturen som förser medborgarna med professionell scenkonst. Länsteatrarna kan också axla rollen som starka arbetsgivare för kulturarbetare av olika slag som finns i hela Sverige.

– De kriser som drabbat vårt land och samhälle de senaste åren påverkar vårt kulturliv väldigt negativt, säger Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige. För att kunna stävja detta och stärka kultur framöver behövs det långsiktiga satsningar, något som vi saknar i regeringens budgetproposition.

– Regeringen sänker stödet till kulturen med 1 miljard och återtar det extra stöd som kulturen fått 2022, säger Robert Uitto, ordförande i Länsteatrarna i Sverige. Med de utmaningar som inte minst scenkonsten och den regionala kulturen har är det oroande. Många barn och unga har stått utan scenkonstupplevelser i två år och en satsning på kulturen vore därför det rätta.

– I kombination med sänkt stöd till folkhögskolor som ofta bedriver utbildningar inom kultursektorn minskar det också chansen till de rekryteringar som många länsteatrar behöver göra inom vitt skilda kompetensområden.

För den regionala scenkonsten är det viktigt att kommande uppdrag till Statens Kulturråd inte begränsar teatrarnas utveckling eller begränsar kulturens och konstens frihet och finansiering.


På bilden: Kulturminister Parisa Liljestrand presenterar kulturdepartementets delar av budgetpropositionen för 2023 – från regeringens video. Se hela här.

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer också att prata om styrelsearbete i en länsteater.

Den 18 augusti har vi bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 7 juli, annars debiteras hela anmälningsavgiften.