Robert Uitto, ordförande i Länsteatrarna i Sverige, skriver idag om Rysslands krig mot Ukraina:

”Knappt har vi vågat lämna tanken på Corona i världen, så blir året 2022, som skulle vara öppenhetens och trygghetens år, ett krigets år i Europa.

I ett krig är alltid civilbefolkningen förlorarna och våra tankar går till alla de ukrainska invånare som nu är lämnade i krig och förstörelse, och till de ryska invånare som vågar trotsa Putins regim och protestera.

I skrivande stund meddelar FN att över 1 miljon ukrainare är på flykt från redan raserade hem och byar. Människooffren är det värsta, men samtidigt pågår i Ukraina utplånandet av kulturarv, kulturyttringar och demokrati. Regimen i Ryssland skyr inga medel för att utplåna bostadsområden och kulturbyggnader och blir givetvis ett hot mot yttrandefrihet, kultur, kulturarbetare och demokrati.

Länsteatrarna i Sverige tar tydligt avstånd till Rysslands oprovocerade angrepp på ett fredligt land som Ukraina – och dess befolkning. Våra tankar går till alla civila och till de kulturarbetare som vågar dröja kvar i landet, men också de som tvingat spå flykt.

Vi själva lever i ett land, där våra länsteatrar kan spela den repertoar de själva väljer, där våra regissörer, teaterchefer, skådespelare, dansare, producenter och alla andra är fria i tanken och ordet. Väl medvetna om de underliggande hot som olika mörka krafter utgör mot fri kultur även i vårt land.

Vi fortsätter envetet att spela våra föreställningar i ett fritt land, med våra vänner i Ukraina och de som är på flykt i tankarna.”

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.