Enligt Pier Luigi Sacco – en av Europas främsta kulturekonomer – är kulturens betydelse helt systemövergripande och den ligger till grund för det sociala och ekonomiska livet i hela samhället. På Länsteatrarnas seminarium i Almedalen, tisdag den 2 juli kl 13-15 på Högskolan i Visby kan du  ta del av dessa revolutionerande och nyskapande tankar om kulturens roll. Pier Luigi Sacco och Jens Spendrup, ordförande i Svenskt Näringsliv samtalar om vad detta får för konsekvenser i samverkan mellan kultur och näringsliv, vad den kulturella infrastrukturen spelar för roll i den regionala samhällsutvecklingen. Efter samtalet tar vår panel bestående av David Karlsson, idéhistoriker, Nima Sanandaji, samhällsdebattör och Lisa Pelling, programchef Global Utmaning, över och ger sina reflektioner kopplade till dagens svenska samhälle.

Någonting har hänt med kulturen! Under århundraden har konstens funktion varit att pryda och legitimera makten för att i gengäld åtnjuta mecenatens beskydd. Det har varit exklusivt och begränsat. Olika typer av kulturstöd har funnits, där kulturproduktion inte genererat något ekonomiskt mervärde. Denna fas kallar Pier Luigi Sacco Kultur 1.0.
I början av 1900-talet inträffar den kulturella industrins revolution med modern tryckteknik, film, foto, ljus, inspelad musik, radio, TV. Publiken ökar dramatiskt, många fler får tillgång till kultur, detta är början av Kultur 2.0. Under denna fas växer också de kulturella och kreativa näringarna fram och det innebär en koppling mellan kulturproduktion och skapande av ekonomiska värden.
Kultur 3.0 kännetecknas av att publiken förvandlas till aktiva och engagerade utövare vilket ger en explosion av antalet producenter. Enskilda individer omvandlar professionella kulturuttryck till inspiration att utveckla de egna förmågorna och leverera sina ”berättelser”. Idag kan man enkelt skaffa sig tillgång till professionell produktionsteknik för bearbetning av text, bild, film, ljud – vilket var helt otänkbart innan tillgången på persondatorer. Kulturen har blivit en självklar del i vårt dagliga liv och utvecklats till basen för hela ekonomins värdeproduktion. Vad får detta för konsekvenser för samhällsutvecklingen?

Vad blir då värdet av den kulturella upplevelsen i ett samhällsperspektiv? Vilken roll kan kultur ha för ekonomi, innovation, social sammanhållning, entreprenörskap och yttrandefrihet i samhällsutvecklingen? Vi också sätter fokus på länsinstitutionens roll för det demokratiska samtalet och för regional hållbar samhällsutveckling.

Gunilla Kindstrand, moderator lotsar oss genom dessa två intensiva timmar – först en introduktion av Christer Gustafsson, professor och svensk expert på Saccos teorier, därefter mötet mellan Pier Luigi Sacco och Jens Spendrup, ett forskar- och näringslivsperspektiv som följs av en initierad panel bestående av David Karlsson, idéhistoriker och Nima Sanandaji, samhällsdebattör, som ger sina reflexioner. Vi vet att i publiken finns en fantastisk kompetens och vi kommer att bjuda upp och ge utrymme för en dialog. Ordförande i Kultur och Näringsliv, Magnus Lagerqvist finns på plats liksom kulturutskottets ordförande Gunilla C Carlsson tillsammans med flera av våra institutionsföreträdare, politiker, forskare och andra experter.

Medverkande:
Pier Luigi Sacco, professor i kulturekonomi, IULM Universitet, Milano. Medlem i European expert network on Culture (EENC).
Jens Spendrup, styrelseordförande, och tidigare VD, för familjeföretaget Spendrups. Ordförande i Stockholms Konserthus. Den 23 maj blev Jens Spendrup utsedd till ny styrelseordförande i Svenskt Näringsliv.
David Karlsson, idéhistoriker och kulturskribent, samt styrelseordförande i Nätverkstan Kultur i Väst som bl.a. driver ESF-projektet KNEP – en kurs för konstnärligt verksamma som vill utveckla sina möjligheter att försörja sig på sitt konstnärskap.
Nima Sanandaji, är teknologiedoktor vid KTH och har tidigare också forskat vid Chalmers och Cambridge University, samhällsdebattör och författare, han har skrivit opinionsrapporter för bland annat Svenskt Näringsliv, Almega och Vinnova samt för internationella tankesmedjor som Institute of Economic Affairs.
Lisa Pelling, programchef för Global Utmaning och doktorand i statsvetenskap på Wiens universitet.

Värd:
Christer Gustafsson, Professor i Hållbar förvaltning av kulturarv vid Uppsala Universitet, Hedersprofessor Nanjing Universitetet. Generalsekreterare ICOMOS International Scientific Committee on Economics of Conservation.

Moderator:
Gunilla Kindstrand, kulturjournalist chefredaktör Hälsinglands tidningar

Länk till seminarieprogrammet

Länk till den officiella hemsidan för Almedalsveckan

Länk till Uppsala Universitets program
Länk till Riksutställningars program
Länk till Riksförbundet Sveriges Museer
Länk till Kulturrådets program

Länk till Kultur i Almedalen

Länsteatrarna, Länsmusikens samarbetsråd, Länsmuseernas samarbetsråd och Uppsala Universitet arrangerar gemensamt detta seminarium.

20192_uulogo_white
lms-logotype
logga liten

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.