Länsteatern på Gotland satsar stort i vår med två musikteaterpjäser med 15 skådespelare och en musiker på scenen. Anna & Jacob Dubbe och fortsättningen Måne över Rosendal bygger på historiska personer och händelser som utspelar sig på Gotland under slutet av 1700-talet och början på 1800-talet då ön invaderades av Ryssland. Föreställningarna, som handlar om Anna Torsman-Dubbe och Jacob Dubbe, kommer att spelas parallellt i över 60 föreställningar under våren.

Vi kontaktade teaterchef Thomas Sundström för att höra mer om vårens verksamhet och om framtiden.

Thomas Sundström, foto Anna Sundström.

Hej Thomas! Ni storsatsar nu med både Anna & Jacob Dubbe och Måne över Rosendal. Vad är det för slags föreställningar?
Det är två musikteaterföreställningar med vardera 2 akter om c:a en timme. Den totala speltiden för bägge föreställningarna på lördagarna är fyra timmar + pauser mellan akter och mellan Anna & Jacob Dubbe och Måne över Rosendal. I musiken finns solosånger, duetter, tersetter, kvartetter och stora ensemblenummer. 15 skådespelare, 1 musiker och 3 tekniker krävs för att genomföra varje föreställning.

– Föreställningarnas tidsram är sent 1700-tal (1786) till tidigt 1800-tal (1837). Anna och Jacob Dubbe är samtida med Gustav III, Napoleon, Mozart och Bellman.

Berätta för fastlänningarna – det är en sann historia, eller hur?
– Ja, det bygger på en sann historia, bland annat beskriven av författaren Pelle Sollerman i romansviten om Jacob Dubbe.

– Övrigt historiskt material är hämtat från Andreas Bruses dagbok (anställd av Jacob Dubbe) och annat arkivmaterial. Handlingen och dialogen är däremot en fiktion, eller en fundering om hur det kan ha varit. Mycket har skrivits om Dubbe som affärsman, medan vi försöker berätta om hans relation med sin livskamrat Anna Torsman-Dubbe. En relation där både klassgränser och förhållande till Gud och kyrka utgör hinder. Det är dock en mycket stark kärleksrelation som varar livet ut, och kanske efter det…

Länsteatern på Gotland, Anna & Jacob Dubbe, foto Folke Sundström. Från 2019 års uppsättning.

Anna & Jacob Dubbe spelades för fulla hus innan pandemin bröt ut. Varför sätter ni upp den igen, tillsammans med en fortsättning?
– Det fanns ett ”krav” från vår publik som ville se fortsättningen. Anna & Jacob Dubbe slutar med att de gifter sig och Måne över Rosendal om vad som händer sen…

På er hemsida skriver ni hur ni följer alla riktlinjer och åtgärder mot covid – men också att ni alltid förbehåller er rätten att spela, pandemin till trots… Kan du berätta lite hur er verksamhet har sett ut under pandemin?
– Vi bestämde tidigt att alltid spela.

– Hjälten på den gröna ön våren 2020 fick stänga men då spelade vi in den med coronasäkrad publik och la ut på vår digitala scen (som nås via hemsidan ltpg.se, nu ligger en annan föreställning där.) Bygdegårdsturné Skrönor från Dubbes tid coronaanpassade vi med avstånd och andra restriktioner så länge vi fick, fram till senhösten 2020. Den nya föreställning En Spricka i Spegeln fick ersätta förra årets Dubbe-satsning då vi byggde om salongen till att innehålla 8 ”loger” (en person i varje) där vi spelade med 9 skådespelare 46 gånger för sammanlagt 368 personer.

– Om vi hade blivit ålagda att inte ta in NÅGON ALLS i huset hade vi gått över till gatuteater!

Hur ser framtiden ut – postpandemi?
Vi fortsätter. Vad ska vi annars med konsten till… Teater och musik behövs.

– En orsak till att vi aldrig slutade spela var att vi tog av vårt kapital för att kunna anställa som många frilansare som möjligt. Det kommer vi att ha tillbaka efter pandemin.

Läs mer och se speldatum här.

Affischbilder överst: Foto av Folke Sundström, från 2019 års uppsättning.

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.