Vartannat år tar Riksteatern fram sex nyskrivna pjäser för unga ensembler. Pjäserna spelas av drygt 100 unga ensembler över hela Sverige. Ensemblerna möts sedan på 15 regionala scenkonstfestivaler. Varje Länk-omgång avslutas med en stor final på Riksteatern i Hallunda. Nu har arbetet med Länk 2024 precis satt igång, och det blir den sjunde omgången av Länk i Sverige. Fem svenska dramatiker är kontaktade och ytterligare en pjäs kommer att översättas från brittiska Länk. Vi frågade Katinka Richter, vikarierande projektledare för Länk, vad det är som är så bra med Länk och varför det är viktigt att vara med.

– Länk är oerhört viktigt för tillväxten både i vår publik och i branschen. Länk ger länsteatrarna också en fantastisk möjlighet att öppna upp sitt hus för en yngre generation och nå en målgrupp som ibland kan kännas svårfångad, säger Katinka Richter.

Hej Katinka! Vad är Länk egentligen och varför är det så viktigt?
– Länk är ett projekt som samlar och riktar sig till ungdomsensembler i hela landet. Vartannat år beställer Riksteatern sex nyskrivna pjäser av aktuella dramatiker som är anpassade för att spelas av ungdomar. Förutom att temat ska vara aktuellt och angeläget så ger vi dramatikerna en utmaning genom att pjäserna får vara max en timma långa, ha underlag för 8-16 skådespelare och att karaktärerna ska kunna spelas av vem som helst.

Triangelteatern/Kalmar. Foto Simon Almljung Törngren.

– Ensemblerna, ofta estetgymnasium och kulturskolor (men alla är välkomna), väljer en av pjäserna och anmäler sig till Länk. Förutom att Riksteatern då står för pjäsrättigheterna så blir ensemblen också bjuden till en regional festival där de får spela sin föreställning. För det mesta så hålls den regionala festivalen på en länsteater. Det brukar bli en stor teaterfest med ca 100 ungdomar som förutom att spela och se föreställning får ta del av workshops och dessutom sover och äter tillsammans under en hel helg. Som ett teaterläger för unga. Varje Länk-omgång avslutas sedan med en nationell festival på Riksteatern i Hallunda där åtta utvalda föreställningar visas och alla från hela landet är välkomna.

– För många av de unga är Länk den första kontakten med den professionella scenkonstvärlden och vi har flera exempel både på hela grupper och på enskilda individer som på olika sätt har jobbat vidare inom branschen. Länk är också en enorm samlingskraft på så sätt att det för samman ungdomar med liknande intressen och verkligen skapar möten. Vänder vi på perspektivet så är Länk oerhört viktigt för tillväxten både i vår publik och i branschen.

Länkfestival på Riksteatern i Hallunda. Foto Maryam Barari.

Varför ska en länsteater vara med i LÄNK?
– Länsteatrar ska vara med i Länk för att det ger dem en fantastisk möjlighet att öppna upp sitt hus för en yngre generation och nå en målgrupp som ibland kan kännas svårfångad. Flera av de länsteatrar som har varit med under åren av Länk vittnar om vilken otrolig energi-injektion det är att hålla i en Länkfestival. Främst tror jag det beror på att ungdomarna alltid är så peppade och glada, de är den absolut bästa publiken för varandra. Det är otroligt att få återuppleva den spelglädjen och det publikengagemanget som Länk-ungdomarna kommer med.  Utöver det så är det viktigare än någonsin, med stora beskärningar i budgeten för t.ex. kulturskolan, att vi skapar möjligheter för unga att uttrycka sig konstnärligt. Att som länsteater engagera sig i Länk är ett sätt att tala om för regionen att det här behöver prioriteras.

Vad krävs för att vara med i Länk?
– Det finns flera olika sätt att vara med i Länk som länsteater och samarbetena ser väldigt olika ut i varje region. Roligast för ungdomarna är om länsteatern har möjlighet att öppna upp sitt hus och hålla i den regionala festivalen där. Men vi har också regioner där länsteatern framförallt går in med den konstnärliga expertisen och då håller i det som vi kallar ensemblebesök, där varje ensemble får besök av en professionell skådespelare/regissör/dramatiker eller liknande.

– Är ni intresserade av att vara med i Länk på något sätt så är det bästa att höra av sig till mig som är projektledare, så kan vi bolla vidare kring hur möjligheterna ser ut just där ni är.

Länkfestival på Riksteatern i Hallunda. Foto Maryam Barari.

Nästa Länk går av stapeln 2024 – var är ni nu i arbetet?
– Just nu är vi i full gång att planera vart vi kommer hålla kommande regionala festivaler. Det innebär att vi gärna vill ha kontakt med er på länsteatrarna som vill vara med i projektet.

– Förutom det så skrivs det fem pjäser inför Länk 2024. De skrivs den här omgången av Dag Thelander, Paula Stenström Öhman, Lucia Cajchanova, Mohamed El Abed och Lovisa Onnermark. Den sista pjäsen kommer översättas från brittiska Länk och är ännu inte helt klar.

– Slutligen har vi nu en specialomgång av Länk där vi bara erbjuder en pjäs. Den heter Is my microphone on? och berör de vuxnas misslyckande med att ta klimatkrisen på allvar. Pjäsen är skriven av den kanadensiska dramatikern Jordan Tannahill och kommer att spelas av ca 15 ungdomsensembler på stora scener runt i hela Sverige den 22 april 2023. Så boka in det datumet och håll ögonen öppna. Pjäsen är en konfrontation, en krigsdeklaration men också en kärleksdeklaration och får extra sprängkraft eftersom den ska framföras just av ensembler för en vuxen publik.

En röst om Länk från Teater Halland:

”- Att vara med i sådana professionella projekt och sammanhang som Länk tycker jag ingår i länsteatrarnas uppgift och arbetsbeskrivning som säger att vi ska verka för den regionala scenkonstens intressen och skapa mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. I Teater Hallands verksamhetsbeskrivning står det dessutom tydligt och klart: Teater Halland ska vara en resurs för skolor, föreningar och andra kulturutövare. Så för oss är det en självklarhet (och glädje) att vara med i Länk!” Elisabet von Knorring, produktionssamordnare på Teater Halland

DNA Pajala kulturskolan. Foto Maryam Barari.

Läs mer om Länk här.

Kontakta Katinka:
Katinka Richter, vik projektledare Länk
RIKSTEATERN 145 83 Norsborg
Mob: 070-3881007
E-post: katinka.richter@riksteatern.se

Bilden överst: Teater 16 Ljungby/Buy Nothing Day. Foto Elina Henriksson.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.