Dags igen Norrdans att återigen involvera medborgare och med rörelser utforska och undersöka. Denna gång är det kvinnor i Sundsvalls tur! Female (with) space är namnet på ett community-projekt som kommer att pågå under ett halvår. Från Norrdans deltar den grekisk-danska danskonstnären Polena Kolia Petersen.

Förra året ledde koreografen Maria Ulriksson från Norrdans en grupp män i undersökandet av maskulinitet och glesbygd i det uppskattade och hyllade community-projektet Öm.tålig, som höll till i Kramfors. Denna gång är det alltså kvinnor i Sundsvalls tur att utforska kvinnors relation till det offentliga rummet.

 Female (with) space är namnet på det nya community-projektet, som kommer att pågå under ett halvår. Tillsammans med en grupp kvinnor från Sundsvall kommer den grekisk-danska danskonstnären Polena Kolia Petersen att undersöka ”Hur det offentliga rummet formar kvinnor och hur kvinnor formar det offentliga rummet.”. Varken vägen dit eller vilka verktyg de kommer att jobba med är förbestämda, utan gruppen kommer hitta dem tillsammans.

Danskonstnären Polena Kolia Petersen, foto privat

Betoningen är stor på att community-projektet skapas tillsammans av de kvinnorna som deltar, och att allas röster blir hörda. Kolia Petersen kommer därmed inte att leda gruppen utan i stället vara en av dansarna i sammanhanget. Projektet riktar sig till kvinnor över 18 år som bor i Sundsvall. Introduktions-workshops kommer att hållas i början av december 2021 för att gå djupare våren 2022.

-Jag har ett stort intresse av att utforska hur förankrandet av dans i det vardagliga livet kan göra det möjligt för oss att utveckla mer hållbara strukturer för en gemensam framtid, säger Polena Kolia Petersen.

Polena Kolia Petersen har ett intresse av att skapa och utforska processer i relationer. Hennes konstnärliga danspraktik har en både fysisk, estetisk och politisk grund. Ofta tar hennes verk upp relationen mellan konstnär, publik och dans.

Text från Anna Öun/Norrdans.

Läs mer på Norrdans hemsida här.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.