Den 13-15 april samlas länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD, teaterchefer och konstnärliga ledare till vårmöte på Teater Västernorrland i Sundsvall, närmare bestämt i Scenkonst Västernorrlands och Teater Västernorrlands nya fina lokaler på Norra Järnvägsgatan. Länsteatrarna genomför två medlemsmöten per år, ett vår- och ett höstmöte, som äger rum på av de tjugo länsteatrarna. Varje möte har ett tema. Vårmötet på Teater Västernorrland kommer att handla om satsningar på ett kulturlyft för hela landet med samverkansmodellen i fokus. Det blir också tid att fortsätta samtalet om arrangörsutveckling från höstmötet på Norrbottensteatern i Luleå och länsteatrarnas samarbete med Riksteatern.

Tillsammans med Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd har Länsteatrarna i Sverige diskuterat en strategi för att skapa Kulturlyftet – Kultur för hela landet i syfte att stärka konsten och kulturen. Detta vill organisationerna uppnå genom ökat engagemang och en statlig ekonomisk satsning. Man har enats om fyra förslag som presenteras på organisationernas medlemsmöten i april. Tillsammans med medlemmarna – totalt 65 medlemsorganisationer – ska förslaget förankras, diskutera och utvecklas. I maj träffas representanter från de olika organisationerna  för att redovisa och sammanföra medlemmarnas synpunkter.

Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd presenterar fyra förslag för Kulturlyftet – Kultur för hela landet:

1 miljard till kulturen.
Av den miljarden ska 250 miljoner öronmärkas till samverkansmodellen, det är en 20% höjning av statens bidrag till modellen.

Dialog med staten.
Den nationella politiska nivån bör skapa en struktur för konstruktiv och kontinuerlig dialog med den regionala politiska nivån.

Folk och Kultur.
En årlig konferens som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle, med start i februari 2018.

En nationell plattform.
En digital plattform för den regionala konsten och kulturen – scenkonst, musik och utställningar.

 

Teater Västernorrland, Ingvar en musikalisk möbelsaga, foto Lia Jacobi

Teater Västernorrland, Ingvar, en musikalisk möbelsaga, foto Lia Jacobi

Länsteatrarnas medlemsmöten är unika forum där politiker och förtroendevalda möter teaterchefer och konstnärliga ledare för gemensamma diskussioner, erfarenhetsutbyte och utveckling. I år får deltagarna dessutom ta del av Teater Västernorrland och Norrdans verksamhet, bland annat genom att se föreställningen Bollkänsla –  ett samarbete mellan Teater Västernorrland, Norrdans och Musik Västernorrland. Ingvar, en musikalisk möbelsaga med Teater Västernorrlands ensemble står också på programmet.

Teater Västernorrland

Bilden överst: Nya Konsertteatern i Sundsvall, foto Teater Västernorrland

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.