Den 13-15 april samlas länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD, teaterchefer och konstnärliga ledare till vårmöte på Teater Västernorrland i Sundsvall, närmare bestämt i Scenkonst Västernorrlands och Teater Västernorrlands nya fina lokaler på Norra Järnvägsgatan. Länsteatrarna genomför två medlemsmöten per år, ett vår- och ett höstmöte, som äger rum på av de tjugo länsteatrarna. Varje möte har ett tema. Vårmötet på Teater Västernorrland kommer att handla om satsningar på ett kulturlyft för hela landet med samverkansmodellen i fokus. Det blir också tid att fortsätta samtalet om arrangörsutveckling från höstmötet på Norrbottensteatern i Luleå och länsteatrarnas samarbete med Riksteatern.

Tillsammans med Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd har Länsteatrarna i Sverige diskuterat en strategi för att skapa Kulturlyftet – Kultur för hela landet i syfte att stärka konsten och kulturen. Detta vill organisationerna uppnå genom ökat engagemang och en statlig ekonomisk satsning. Man har enats om fyra förslag som presenteras på organisationernas medlemsmöten i april. Tillsammans med medlemmarna – totalt 65 medlemsorganisationer – ska förslaget förankras, diskutera och utvecklas. I maj träffas representanter från de olika organisationerna  för att redovisa och sammanföra medlemmarnas synpunkter.

Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd presenterar fyra förslag för Kulturlyftet – Kultur för hela landet:

1 miljard till kulturen.
Av den miljarden ska 250 miljoner öronmärkas till samverkansmodellen, det är en 20% höjning av statens bidrag till modellen.

Dialog med staten.
Den nationella politiska nivån bör skapa en struktur för konstruktiv och kontinuerlig dialog med den regionala politiska nivån.

Folk och Kultur.
En årlig konferens som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle, med start i februari 2018.

En nationell plattform.
En digital plattform för den regionala konsten och kulturen – scenkonst, musik och utställningar.

 

Teater Västernorrland, Ingvar en musikalisk möbelsaga, foto Lia Jacobi

Teater Västernorrland, Ingvar, en musikalisk möbelsaga, foto Lia Jacobi

Länsteatrarnas medlemsmöten är unika forum där politiker och förtroendevalda möter teaterchefer och konstnärliga ledare för gemensamma diskussioner, erfarenhetsutbyte och utveckling. I år får deltagarna dessutom ta del av Teater Västernorrland och Norrdans verksamhet, bland annat genom att se föreställningen Bollkänsla –  ett samarbete mellan Teater Västernorrland, Norrdans och Musik Västernorrland. Ingvar, en musikalisk möbelsaga med Teater Västernorrlands ensemble står också på programmet.

Teater Västernorrland

Bilden överst: Nya Konsertteatern i Sundsvall, foto Teater Västernorrland

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.