Länsteatrarna i Sveriges styrelse träffade Linda Zachrison, särskild utredare för ”Återstart för Kulturen” och Ann Larsson, kulturkonsult, för att lära sig mer om kulturens återstart efter pandemin. Michael Johansson, verksamhetsledare, berättar från mötet.

”Den 1 mars genomfördes ett styrelseseminarium om kulturens återstart efter pandemin med Länsteatrarna i Sveriges styrelse och de inbjudna samtalsdeltagarna Linda Zachrison och Ann Larsson. Linda Zachrison är regeringens särskilda utredare för återstartsutredningen för kulturen med anledning av pandemins konsekvenser. Ann Larsson är kulturkonsult och har bland annat tidigare varit direktör för Konstnärsnämnden.

Styrelsen fick till att börja med lyssna på Linda Zachrison som beskrev sitt uppdrag från regeringen. Linda var mån om att ge möjlighet till återkoppling som hon kan ta med sig i arbetet med utredningen. Styrelsen fick ställa frågor och ge sin syn på hur länsteatrarna kan vara en del i landets återstart av kulturen och framtida kulturlandskap. Vi kommer kunna se vilka strukturer som inte har fungerat som en konsekvens av pandemin och vad som kan komma att behöva förändras på sikt. Vi kommer också skapa en bild av goda exempel på lösningar eller positiva förändringar som vi kan dra nytta av i framtiden. De adjungerade teatercheferna i styrelsen bidrog aktivt med sina erfarenheter av hur pandemin påverkat landets länsteatrar och gav sin syn på förutsättningar och utmaningar – som funnits både före och under pandemin. Ämnen som togs upp gällande detta var bland annat digitaliseringen av scenkonsten, förnyade och förändrade arbetssätt på teatrarna. Även risken för kompetensbrist i kultursektorn togs upp.

Därefter följde en presentation av Ann Larsson som gav sin bild av den framtida kulturpolitiken inför det kommande valet. Hon presenterade även ett antal trender som hon tycker sig se i samhället och inom kulturen. Däribland att kulturpolitiken ed åren har vuxit sig allt starkare som ett eget ämnesområde och att intresset har ökat. Ann tog också upp sociokulturella aspekter av kulturen samt akademiseringen av kulturen och vilka konsekvenser det får för arbetsmarknaden i kultursektorn och för den konst som skapas.”

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Bilden överst: Ann Larsson, Linda Zachrison, foto privat

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.