Länsteatrarna i Sveriges styrelse träffade Linda Zachrison, särskild utredare för ”Återstart för Kulturen” och Ann Larsson, kulturkonsult, för att lära sig mer om kulturens återstart efter pandemin. Michael Johansson, verksamhetsledare, berättar från mötet.

”Den 1 mars genomfördes ett styrelseseminarium om kulturens återstart efter pandemin med Länsteatrarna i Sveriges styrelse och de inbjudna samtalsdeltagarna Linda Zachrison och Ann Larsson. Linda Zachrison är regeringens särskilda utredare för återstartsutredningen för kulturen med anledning av pandemins konsekvenser. Ann Larsson är kulturkonsult och har bland annat tidigare varit direktör för Konstnärsnämnden.

Styrelsen fick till att börja med lyssna på Linda Zachrison som beskrev sitt uppdrag från regeringen. Linda var mån om att ge möjlighet till återkoppling som hon kan ta med sig i arbetet med utredningen. Styrelsen fick ställa frågor och ge sin syn på hur länsteatrarna kan vara en del i landets återstart av kulturen och framtida kulturlandskap. Vi kommer kunna se vilka strukturer som inte har fungerat som en konsekvens av pandemin och vad som kan komma att behöva förändras på sikt. Vi kommer också skapa en bild av goda exempel på lösningar eller positiva förändringar som vi kan dra nytta av i framtiden. De adjungerade teatercheferna i styrelsen bidrog aktivt med sina erfarenheter av hur pandemin påverkat landets länsteatrar och gav sin syn på förutsättningar och utmaningar – som funnits både före och under pandemin. Ämnen som togs upp gällande detta var bland annat digitaliseringen av scenkonsten, förnyade och förändrade arbetssätt på teatrarna. Även risken för kompetensbrist i kultursektorn togs upp.

Därefter följde en presentation av Ann Larsson som gav sin bild av den framtida kulturpolitiken inför det kommande valet. Hon presenterade även ett antal trender som hon tycker sig se i samhället och inom kulturen. Däribland att kulturpolitiken ed åren har vuxit sig allt starkare som ett eget ämnesområde och att intresset har ökat. Ann tog också upp sociokulturella aspekter av kulturen samt akademiseringen av kulturen och vilka konsekvenser det får för arbetsmarknaden i kultursektorn och för den konst som skapas.”

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Bilden överst: Ann Larsson, Linda Zachrison, foto privat

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.