Länsteatrarnas vårmöte 2015 ägde rum på ung scen/öst i Linköping och på Östgötateatern i Norrköping den 22-24 april. Temat var barn och unga.

På mötet enades alla 19 teatrar om ett gemensamt uttalande:

Länsteatrarna i Sverige kräver ett ökat statligt ansvar för barn och ungas rätt till scenkonst 

Scenkonst kan vara en otroligt stark och omvälvande upplevelse för ett barn. Scenkonst är att göra det svåra talbart. Det får oss att utvecklas som människor vilket är viktigt för att vi skall förstå varandra och kunna bygga ett samhälle tillsammans. Att vi har förmågan att se oss själva i andra och inte bara identifiera oss med det som är likt oss utan också det som är olikt oss. Konst kan vara något som är olikt verkligheten – men kan bli en sannare bild av verkligheten än den direkta avbildningen. Scenkonsten är en kollektivt delad upplevelse som ibland kan stimulera vår fantasi till att se en annan möjlig verklighet. Det gör en barndom rikare och roligare.

Långt ifrån alla barn får möjlighet att möta scenkonst – i dag kan en elev gå igenom en hel skolgång utan att se en enda föreställning. Sveriges nitton länsteatrar är de största regionala scenkonstproducenterna för barn och unga. Vi möter varje år över 300 000 barn och unga som publik och i pedagogiska projekt. Vi har en långt utvecklad relation med skolorna och vi är beredda att tillsammans med lokala aktörer säkerställa att alla grundskolebarn får ta del av scenkonst. Vi vill ha ett konstruktivt samarbete med skolan. Vi välkomnar tanken att återinföra estetiska ämnen på gymnasiet och vi hoppas att lärarutbildningen stärks när det gäller konst och estetik.

Länsteatrarna i Sverige arbetar med konstruktiva lösningar för att scenkonst ska bli en självklarhet i alla barns uppväxt. Vi vill att

  • alla barn i landet ska få minst två professionella scenkonstföreställningar per år

För att detta ska bli verklighet krävs en nationell satsning och Sveriges länsteatrar deltar gärna med sin erfarenhet och kunskap om dessa frågor. Länsteatrarna uppmanar regeringen att:

  • skapa tydliga riktlinjer, uppdrag och medel som säkerställer och garanterar barns och ungas rätt att regelbundet ta del av professionell scenkonst oavsett var de bor i landet

Länsteatrarna i Sverige anser att regeringen måste visa att man menar allvar både med de nationella kulturpolitiska målen och med samverkansmodellen. Vi välkomnar beslutet om de 15 miljoner som skars ner i budgeten i höstas nu är tillbaka i regeringens vårbudget. Men läget är allvarligt. De regionala kulturpolitikerna och våra institutioner står inför stora utmaningar. Om modellen ska leva kvar krävs ett omtag från rikspolitiken och satsningar även från statens sida. Många regioner och kommuner har satsat – men det räcker inte om vi ska få det kulturlyft som hela Sverige behöver.

Länsteatrarna i Sverige kräver ett ökat statligt ansvar att särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur enligt FN:s barnkonvention, för det krävs rejäla statliga uppskrivningar för att hela landet ska ha ett starkt och engagerande kulturliv – framför allt för barn och unga.

Länsteatrarna i Sverige:

Byteatern
Dalateatern
Estrad Norr
Folkteatern i Gävleborg
Folkteatern i Göteborg
Giron sámi teáhter
Länsteatern på Gotland
Norrbottensteatern/Ung Scen Norr
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Regionteater Väst
Scenkonst Sörmland
Smålands Musik & Teater
Teater Halland
Teater Västernorrland
Västanå Teater
Västerbottensteatern
Västmanlands Teater
Örebro Länsteater
Östgötateatern/ung scen/öst

Bilden ovan: Revolution, ung scen öst, foto Markus Gårder

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.