Teaterföreställningen Kärleken är fri!? visas i Länsteatrarnas program i Almedalen den 1 juli kl 14.30 – 16:00. Skådespelarna håller i ett samtal efter föreställningen.

Kärleken är fri!?  från Folkteatern i Gävleborg, handlar om individens rätt att välja identitet och grupptillhörighet i relation till kärlek, familj, kultur och samhälle. Ungas rätt till sin kropp, sin sexualitet – att själva få välja partner. Det gäller främst flickor, men även pojkarna – både som förövare och utsatta.

Kärleken är fri!?  berättar om hederskulturen som ett sätt att leva och vilka val familjemedlemmar kan ställas inför. Även om det främst är flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck så är även pojkarna utsatta. De tvingas även till att kontrollera sina systrar. Föreställningen väcker frågor om värderingar, kön och rättigheter. Hur är det att leva som hbtq-person i en hederskontext? Rättighetsperspektivet och kärlekstemat är något som angår oss alla.

Vi möter en pojke som för att vinna sin pappas kärlek går med på något som ska rasera alla hans egna framtidsdrömmar till fördel för familjen och dess fortsatta existens. Vi möter en flicka som ensam men stark lyckas bryta med familjen som misshandlar och begränsar henne. Hennes historia visar hur det kan vara att stå ensam mot världen utan någon familj som stöttar och hur hårt man kan behöva kämpa för att få rätt hjälp av myndigheterna. Vi möter den rädsla alla bär på att göra sina föräldrar besvikna. Att älska ”fel”. Vad händer om man bryter mot skrivna eller oskrivna regler? Rädslan för att bli utfryst och ensam, dömd till att gå hem till en tom lägenhet utan någon att ringa till när det går bra eller gråta ut hos när man är ledsen och modlös. I polisförhör möter vi en ung man som mördat sin syster. Hur kan det gå så långt att en pojke drivs till att mörda sin egen älskade familjemedlem?

Så här skriver föreställningens sju dramatiker Dimen Abdulla, Nasim Aghili, Arkan Asaad, Melissa Delir, Gertrud Larsson, Malin Lagerlöf och Åsa LindholmFolkteatern i Gävleborgs hemsida:

”Istället för att förfasa oss över tidningsrubriker och bestialiska mordhistorier, så vill vi försöka förstå. För i grunden av alla dessa unga människors historier finns samma enkla längtan: Jag vill ju vara fri. Men om det inte går? Om jag inte kan bli fri? Om jag inte ens längre vet vad frihet är? Vad händer då med mig som ung människa? När en ung människas framtidshopp och livsglöd släcks ut, det är då det blir riktigt farligt. ”

En bild från Kärleken är fri, Siham Shurafa, Fikret Çeşmeli, foto Martin Skoog

Kärleken är fri, Siham Shurafa, Fikret Çeşmeli, foto Martin Skoog

Folkteatern i Gävleborg är en av samarbetsparterna i ett nationellt Arvsfondsprojekt, Kärleken är fri!?  vars syfte är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Övriga samarbetsparter i projektet är Länsstyrelsen Östergötland, Rädda Barnen och andra frivilligorganisationer som arbetar med problematiken. Läs mer här 

Läs regissör Michael Cockes berättelse om arbetet med föreställningen  Kärleken är fri!?

Medverkande skådespelare:
Fikret Çeşmeli,  Hannah MasharqaSiham Shurafa, Susan Taslimi, David Weiss. 

Läs intervju med Susan Taslimi i Gävle Dagblad.

Kärleken är fri!? hade premiär på Folkteatern i Gävle 20 maj 2014 och ska nu spelas på turné, framförallt på skolor för årskurs 9 till årskurs 3 i gymnasiet, i Stockholm, Malmö och Göteborg.

En bild från Kärleken är fri, Siham Shurafa, Susan Taslimi, Hannah Masharqa, David Weiss, Fikret Çeşmeli, foto Martin Skoog

Kärleken är fri, Siham Shurafa, Susan Taslimi, Hannah Masharqa, David Weiss, Fikret Çeşmeli, foto Martin Skoog

 

Bilden överst: Kärleken är fri!? Siham Shurafa, Fikret Çeşmeli, foto Martin Skoog

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.