Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Göteborg bjuder in till höstmöte för medlemsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD och teaterchefer den 11-13 november. Temat är internationell samverkan. Det blir också tid för samtal om Länsteatrarnas utveckling och vilka kulturpolitiska frågor som skall vara i fokus under valåret 2014. 

Folkteatern i Göteborg vill visa den skarpaste och mest utmanande samhällskommenterande scenkonsten idag. Sedan 2011 ingår man tillsammans med fem europeiska teatrar i ett internationellt nätverk kallat Cities on Stage / Städer på Scen. Det är ett EU-projekt med mål att skapa en ny repertoar i linje med de utmaningar som Europa ställs inför. Under fem år kommer teatrarna att skapa och sprida nya föreställningar som berör frågor kring levnadsvillkoren i EU:s föränderliga storstäder. Med Folkteatern som värd blev det självklart att ha Internationell samverkan som tema för Länsteatrarnas höstmöte 2013.

Emily Wacker, koordinator för hela EU-projektet Cities on Stage, är inbjuden för att tillsammans med Ulrika Josephsson, avgående vd för Folkteatern, berätta om projektet utifrån sina olika perspektiv. Rani Kasapi, expert med lång erfarenhet av internationellt och interkulturellt arbete håller en interaktiv föreläsning, där vi vänder blicken både inåt och utåt.  Helene Larsson Pousette, kulturråd i Belgrad mellan 2009 och 2013, nu enhetschef på Svenska Institutet berättar om sitt arbete som kulturråd i Serbien.

Vi har också fokus på Länsteatrarnas utveckling. Verksamhetsplan och budget för 2014 skall beslutas om. Nästa år är det valår – vilka kulturpolitiska frågor ska vi ha fokus på?

Höstmötet är i första hand för våra medlemmar, medan vårmötet är öppet för samarbetspartners, myndigheter m.fl. Det innebär att det kommer att finnas gott om tid för samtal mellan förtroendevalda och teaterchefer, enskilt men också tillsammans för erfarenhetsutbyte och dialog.

2013 Program Höstmöte

För mer information kontakta Linde Sjöstedt, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige, +46 73 709 28 88

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.