Folkteatern Göteborg tillsammans med GöteborgsOperan, Göteborgs Stadsteater, Backa Teater, och Angereds Teater flyttar in i ett gemensamt produktionscentrum på Hisingen, där man kan samnyttja resurser. Gemensam logistik och delade magasin, verkstäder och repetitionslokaler ska ge ökad hållbarhet. Det finns också planer att öppna upp för publik verksamhet. Vi kontaktade Lotta Lekvall, vd på Folkteatern Göteborg, för att höra mer!

Lotta Lekvall, foto teatern.

Hej Lotta! Vi har hört att Folkteatern flyttar ihop med GöteborgsOperan, Göteborgs Stadsteater, Backa Teater och Angereds Teater i ett gemensamt produktionscentrum! Hur kommer det sig? Kan du berätta lite kort hur planerna tog form?
– Folkteatern har sedan flera år hyst in sin verkstad i GöteborgsOperans verkstadslokaler, vilket inneburit samarbete och möjligheter som varit väldigt bra. När GöteborgsOperan skulle flytta till nya lokaler i Torslanda valde vi att följa med. Det var helt nya lokaler som gav nya möjligheter. Bredvid dessa lokaler fanns ytterligare ytor som både vi och GöteborgsOperan snabbt började ha visioner om: skulle vi inte försöka få till ett produktions- och resurscentrum för fler teatrar så att vi mycket enklare kan dela resurser och arbeta hållbart? Hela tanken på att ha tillverkning, lager och produktion gemensamt var spännande. Idén växte och tog form över några år och när möjligheten att ta över dessa lokaler gavs så ställdes frågan till övriga institutioner runt om Göteborg om de ville vara med. Vi är alltså fem teatrar nu som går ihop och kommer ha våra lager i gemensamma lokaler, vi kommer ha två repetitionslokaler varav en är möjlig för publik. Dessutom har både Operan och Folkteatern sina verkstäder här, så det har vuxit till att bli det produktionscentrum vi hade drömmar om. Att dela resurser och arbeta hållbart är viktigt och också hitta former för hur vi kan utgöra en resurs för det småskaliga scenkonstlivet. Möjligheterna är många. Det är tack vare Operan som allt detta är möjligt.

Vad innebär det rent praktiskt?
– Det innebär att vi teatrar har lager, rekvisita och repetitionslokaler på en och samma plats. GöteborgsOperan och Folkteatern har sina verkstäder där och vi bygger alltså vår dekor på platsen. Vi samkör transporter i den mån det är möjligt. Vi kommer alla ha ett och samma system för lagerhållning och kan alltså på lite sikt mycket enklare se vad vi har vi våra lager, dela resurser och samarbeta kring detta.

Vad ser ni för fördelar med att dela lokaler och samordna resurser?
– Att arbeta mycket mer hållbart och att samarbeta närmare med övriga scenkonstverksamheter. Framtiden är att dela på resurser och arbeta mer hållbart.

Läs mer i ett pressmeddelande från GöteborgsOperan här.

Läs mer om Folkteatern Göteborg här.

Den översta bilden är tagen av Ines Sebalj.

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer också att prata om styrelsearbete i en länsteater.

Den 18 augusti har vi bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 7 juli, annars debiteras hela anmälningsavgiften.