Folk och Kultur genomförs 10-12 februari 2021 som ett digitalt konvent. Arrangörerna presenterar Folk och Kultur 2021 som en tvärsektoriell, nationell plattform som bygger på nya format, livesändningar och förinspelade program. Samtidigt vill man börja bygga en kunskapsbank – ett Folk och Kultur Play.

På hemsidan  folkochkultur.se beskriver projektledare Linde Sjöstedt den fjärde upplagan av Folk och Kultur såhär:

Linde Sjöstedt, foto Maria Nordlöw

– Vi ser framför oss ett konvent som är producerat likt ett tv-program, men med de interaktiva element som finns i sociala medier, där en programledare vägleder tittaren mellan program och kanaler.

– Konventet är kostnadsfritt för våra digitala besökare. I en tid av oro och osäkerhet ser vi att det är viktigt att öppna för det breda samtalet om konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Vilka är de viktigaste kulturpolitiska åtgärderna, just nu? Vad har coronakrisen synliggjort? 

Eskilstuna och Sörmland är fortfarande nära samarbetspartners till Folk och Kultur och de digitala sändningarna sker på plats i Scenkonst Sörmlands konsertsal i Eskilstuna, fast utan publik. Men även om konventet sker digitalt denna gång så kan möten fortfarande ske och inspiration kan delas. Folk och Kultur har tillsammans med  Gislaveds kommun utvecklat ett digitalt format som möjliggör för kommuner, myndigheter, institutioner m.fl. att hålla workshoppar kring Folk och Kulturs innehåll utifrån ett lokalt perspektiv. Formatet kallas ”satellitkonvent” och pågår under eftermiddagarna 10-12 februari, vilket ger möjlighet att utgå från innehåll och teman som belysts under förmiddagen (konventet pågår kl 8.30-12).

Du hittar mer information på Folk och kulturs hemsida här

Mer info om satellitkonvent här.

Bilden överst: Foto Jason Andersson

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.