Ett gott samarbete med politikerna i de kommuner och den region där en länsteater verkar är a och o. Därför är det viktigt att de förtroendevalda känner till sin egen länsteaters villkor, förutsättningar och utmaningar. Nu turnerar Länsteatrarna i Sverige med konceptet dialogmöten till landets länsteatrar. Först ut var Oktoberteatern i Södertälje. Länsteatrarnas verksamhetsledare Michael Johansson rapporterar!

”Den 24 februari bjöd Länsteatrarna i Sverige in till ett dialogmöte hos Oktoberteatern i Södertälje. Inbjudna var kommunal- och regionpolitiker för att tillsammans med Länsteatrarna och Oktoberteatern diskutera förutsättningarna för att driva en teaterverksamhet.

På mötet diskuterades bland annat frågor om långsiktig finansiering, ändamålsenliga lokaler samt teaterns uppdrag. Oktoberteaterns teaterchef Mia Ringblom Hjertner gav även en kort redogörelse för hur processen att skapa en teaterföreställning går till. Från Länsteatrarnas sida uppfattade vi mötet positivt och uppskattade den dialog vi kunde ha med de inbjudna politikerna.

Dialogmötet var den första i den tilltänkta turné som Länsteatrarna i Sverige ska göra under den kommande tiden. Syftet med dialogmötena är att uppmärksamma vad det innebär att vara en länsteater, vilka förutsättningar som behövs och vilka utmaningar som kan finnas runt om i landet. Varje teater har sina unika förutsättningar och därför krävs en god dialog med både kommuner och regionen den verkar inom. Syftet är att särskilt uppmärksamma länsteatrarna för ledande politiker som vanligtvis inte arbetar med kulturfrågor för att belysa betydelsen av en välmående länsteater. ”

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Deltagare vid dialogmötet hos Oktoberteatern var:
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
Eva Nikell, ordförande Oktoberteatern
Mia Ringblom Hjertner, teaterchef Oktoberteatrn
Boel Godner (s), kommunstyrelsens ordförande Södertälje kommun
David Winerdal (kd), kultur- och fritidsnämndens ordförande Södertälje kommun
Helene Charpentier (s), ledamot i kultur- och fritidsnämnden Södertälje kommun

Vill du som medlem, att Länsteatrarna i Sverige gör ett besök i din region så går det bra att kontakta ordförande Robert Uitto eller verksamhetsledare Michael Johansson:

Robert Uitto, robert.uitto@regionjh.se, 070-962 73 64
Michael Johansson, michael.johansson@lansteatrarna.se, 070-2340489

Robert Uitto och Michael Johansson. Foto Jonas Jörneberg.

Bilden överst: Oktoberteatern, Södertälje. Foto Anita Wahlund/Wikimedia.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.