Ett gott samarbete med politikerna i de kommuner och den region där en länsteater verkar är a och o. Därför är det viktigt att de förtroendevalda känner till sin egen länsteaters villkor, förutsättningar och utmaningar. Nu turnerar Länsteatrarna i Sverige med konceptet dialogmöten till landets länsteatrar. Först ut var Oktoberteatern i Södertälje. Länsteatrarnas verksamhetsledare Michael Johansson rapporterar!

”Den 24 februari bjöd Länsteatrarna i Sverige in till ett dialogmöte hos Oktoberteatern i Södertälje. Inbjudna var kommunal- och regionpolitiker för att tillsammans med Länsteatrarna och Oktoberteatern diskutera förutsättningarna för att driva en teaterverksamhet.

På mötet diskuterades bland annat frågor om långsiktig finansiering, ändamålsenliga lokaler samt teaterns uppdrag. Oktoberteaterns teaterchef Mia Ringblom Hjertner gav även en kort redogörelse för hur processen att skapa en teaterföreställning går till. Från Länsteatrarnas sida uppfattade vi mötet positivt och uppskattade den dialog vi kunde ha med de inbjudna politikerna.

Dialogmötet var den första i den tilltänkta turné som Länsteatrarna i Sverige ska göra under den kommande tiden. Syftet med dialogmötena är att uppmärksamma vad det innebär att vara en länsteater, vilka förutsättningar som behövs och vilka utmaningar som kan finnas runt om i landet. Varje teater har sina unika förutsättningar och därför krävs en god dialog med både kommuner och regionen den verkar inom. Syftet är att särskilt uppmärksamma länsteatrarna för ledande politiker som vanligtvis inte arbetar med kulturfrågor för att belysa betydelsen av en välmående länsteater. ”

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Deltagare vid dialogmötet hos Oktoberteatern var:
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
Eva Nikell, ordförande Oktoberteatern
Mia Ringblom Hjertner, teaterchef Oktoberteatrn
Boel Godner (s), kommunstyrelsens ordförande Södertälje kommun
David Winerdal (kd), kultur- och fritidsnämndens ordförande Södertälje kommun
Helene Charpentier (s), ledamot i kultur- och fritidsnämnden Södertälje kommun

Vill du som medlem, att Länsteatrarna i Sverige gör ett besök i din region så går det bra att kontakta ordförande Robert Uitto eller verksamhetsledare Michael Johansson:

Robert Uitto, robert.uitto@regionjh.se, 070-962 73 64
Michael Johansson, michael.johansson@lansteatrarna.se, 070-2340489

Robert Uitto och Michael Johansson. Foto Jonas Jörneberg.

Bilden överst: Oktoberteatern, Södertälje. Foto Anita Wahlund/Wikimedia.

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.