Den 29-31 mars var det vårmöte i Gävle! Länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD, teaterchefer och konstnärliga ledare var inbjudna av Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern Gävleborg till vårens årsmöte med temat JÄMLIKHET som en fortsättning på höstmötets tema INKLUDERING.

På mötet föreläsde Yamam Al Zubaidi, verksamhetsutvecklare med fokus på jämlikhet och mångfald på Riksteatern och Hans Abrahamsson, docent i Freds- och Utvecklingsforskning på Göteborgs Universitet, som ägnar sin forskning åt globaliseringen och de sociala utmaningar som följer med den.

Yamam Al Zubaidi är sakkunnig i diskrimineringsrätt och jämlikhetsdata med 10 års erfarenhet från Diskrimineringsombudsmannen (DO). Han är författare till rapporten Statistikens roll i arbetet mot diskriminering som beställdes av regeringen och haft ett antal europeiska expertuppdrag i jämlikhetsdata bland annat för EU kommissionens räkning.

Hans Abrahamsson
är grundare av Padrigu Consultants och senior rådgivare. Han är Docent i Freds- och Utvecklingsforskning från Göteborgs Universitet, Institutionen för Globala Studier och tidigare verksam som gästprofessor i Globala Politiska Studier vid Malmö Högskola. Hans har jobbat med frågor om politisk ekonomi och bistånd för UD och SIDA. Yamam och Hans talade om jämlikhet och mångfald – begrepp, terminologi och praktisk verksamhetsutveckling.

Fredag 31 mars kom Erik Wikberg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och projektledare för Konsten att mäta det omätbara att fortsätta på temat men rikta in sig på kvalitet. Det finns en stark efterfrågan om en tydligare definition av konstnärlig kvalitet och medvetenheten är stor om att detta begrepp ofta upplevs som vagt eller mångtydigt. Är det alltid ett problem att ett krav på konstnärlig kvalitet kan tolkas på ett flertal olika sätt? Eller kan ett mångtydigt mål vara en lösning på ett annat problem, nämligen att offentlig kulturfinansiering utsätts för motstridiga krav från sin omgivning? Erik Wikberg diskuterade dessa och andra frågeställningar i sin föreläsning och kopplade det till situationer relevanta för Länsteatrarna i Sverige.

Länsteatrarnas vårmöte innehöll som vanligt ett årsmöte och tid för en utvecklande dialog mellan förtroendevalda och teaterchefer i enskilda och gemensamma överläggningar.

Dessutom bjöd Folkteatern Gävleborg på föreställningarna Att komma till ön med skatten är inget äventyr, Projekt: Mamma, Transaktion och en inblick i repetitionerna av S*Munditia Devon Rex.

Se gärna pdf av inbjudan och program i högerspalten.

Carina Holm Ordförande Folkteatern Gävleborg
Åsa Kratz Ordförande Länsteatrarna
Marcus Hellsten Teaterchef Folkteatern Gävleborg

Datum: onsdag 29 mars till fredag 31 mars
Tid: Lunch 11.00 den 29 mars till lunch 13.00 31 mars
Plats: Folkteatern Gävleborg , Norra Rådmansgatan 23 i Gävle
Årsmöte: 15.30 – 16.30 onsdag 29 mars Anmälan: Anmäl dig senast onsdag 1 mars
Avgift: Deltagaravgiften på 1000 kr per person faktureras i efterhand.
Scenkonst: Att komma till ön med skatten är inget äventyr, Projekt: Mamma, Transaktion och en inblick i repetitionerna av S*Munditia Devon Rex.

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.