Utöver pjäsproduktioner riktade mot den unga publiken genomför Dalateatern varje år olika projekt tillsammans med barn och ungdomar från hela Dalarna. Hösten 2016 är det ett D.I.G-projekt i Vansbro och ett community-projekt för nyanlända ungdomar som står på agendan. 

Teaterchef Lisa Hugoson ser gärna att barn- och ungdomsverksamheten ingår som en naturlig del i teaterns övriga verksamhet. Patrik Pettersson, skådespelare och regissör på Dalateatern, har ett utökat konstnärligt ansvar för att utveckla barn och ungdomsteaterns metoder och verktyg i mötet med skolan och den unga publiken. Han gör detta i ett nära samarbete med teaterns dramapedagog, Malin Byman. Genom Malins arbete kan teatern erbjuda möten både  före och efter föreställningen för att fördjupa upplevelsen av teaterbesöket för den unga publiken.

– Vi arbetar nära vår målgrupp i research-arbete och genom referensklasser, berättar Lisa Hugoson. Via dramapedagog Malin Byman och våra skådespelare erbjuder vi också alltid en plats för reflektion och eftertanke i direkt anslutning till våra barn- och ungdomsföreställningar.

Dalateatern har också tagit fram ny dramatik där ungdomar varit med i förarbetet genom att hitta ämnen och frågor som engagerar unga idag, bland annat genom projektet D.i.G. Dalateatern har erfarenhet av att arbeta med både D.I.G och LÄNK, två Riksteaterprojekt som syftar till att öka intresset för scenkonst och nyskriven dramatik bland barn och unga. D.I.G står för ”Dramatik i grundskolan” och är en idé som Riksteatern har hämtat från Frankrike. D.I.G ger möjligheter till ökad läsförståelse genom läsning, reflektion och bearbetning av texter skrivna för scen. Under hösten 2016 arbetar Dalateatern med ett D.I.G-projekt i Vansbro, tillsammans med fem klasser i åk 9. Pjäserna som ungdomarna läser är Trogen sina seder av Dafydd James respektive Pojkarna av Nina Tersman. Dalateatern har tidigare genomfört D.I.G-projekt tillsammans med fyra skolor i länet; Västra skolan i Falun, Gylle skola i Borlänge, Centralskolan i Malung och Rots skola i Älvdalen. Projektledare är Patrik Pettersson, och han arbetar tillsammans med skådespelaren Mattias Åhlén i projektet.

I det community-projekt som startats på Maserskolan i Borlänge och Västraskolan i Falun tillsammans med högstadieelever som nyligen kommit till Sverige är det meningen att ungdomarna ska få möjlighet att formulera sina tankar, erfarenheter, drömmar och berättelser med hjälp av drama, teater, skrivande eller annat konstnärligt uttryck. Patrik Pettersson och dramapedagog Malin Byman arbetar med projektet, som under hösten avslutas i en form som passar ungdomarna.

Mer om Dalateatern

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.