Giron Sámi Teáhter spelar under våren ett drama med politiska förtecken – en teatral sannings- och försoningskommission som tar upp relationer mellan det samiska folket och nationalstaterna Finland, Ryssland, Sverige samt Norge.

CO2lonialNATION handlar även om relationerna samer emellan. Om avslitna band. Om brutet ansvar. Om krossade allianser. Om stympade sinnen. Om hur en nedbruten människa bryter ner en annan, generation efter generation. Hur kan en nedbruten människa hjälpa nästa generation? Och hur kan en koloniserad nation frigöra sig? Genom att lyssna till dem som tystats kan Sápmis historia gestaltas.

Förtryck, kränkningar och skuld lyfts fram av regissören Pauliina Feodoroff och bildar den mörka fond som ännu i högsta välmåga kastar sin skugga över vår samtid. En mörk historia som samtidigt väcker frågor om framtiden, om möjligt läkande och upprättelse.

Föreställningens form är dokumentär teater och bygger på ett omfattande researcharbete och dokumentära källor samt vetenskapliga rapporter. Pjäsen bygger på vittnesmål som har samlats in på olika orter i Sápmi. Researchmetoden bygger på samma metoder som användes i Kanada, där man i så kallade ”village hearings” intervjuade tusentals människor, vilket resulterade i en sannings och försoningskommission offentliggjord i Kanada 2015.

Laura Rämä, Pauliina Feodoroff, Sarakka Gaup och Elina Israelsson, foto Ilkka Volanen

Pauliina Feodoroff är en skoltsamisk regissör, manusförfattare och aktivist. Hon har varit ordförande för Samerådet och är en engagerad förespråkare för mänskliga rättigheter i allmänhet och samiska rättigheter i synnerhet.

Föreställningen spelas på lule- och nordsamiska och textas till svenska (Sverige och Norge) och till finska (Finland).

Manus och regi: Pauliina Feodoroff
Medverkande: Elina Israelsson, Mio Negga och Sarakka Gaup

Läs mer på Giron Sámi Teáhters hemsida

Bilden överst: Foto Sarakka Gaup

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april



    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.