Giron Sámi Teáhter spelar under våren ett drama med politiska förtecken – en teatral sannings- och försoningskommission som tar upp relationer mellan det samiska folket och nationalstaterna Finland, Ryssland, Sverige samt Norge.

CO2lonialNATION handlar även om relationerna samer emellan. Om avslitna band. Om brutet ansvar. Om krossade allianser. Om stympade sinnen. Om hur en nedbruten människa bryter ner en annan, generation efter generation. Hur kan en nedbruten människa hjälpa nästa generation? Och hur kan en koloniserad nation frigöra sig? Genom att lyssna till dem som tystats kan Sápmis historia gestaltas.

Förtryck, kränkningar och skuld lyfts fram av regissören Pauliina Feodoroff och bildar den mörka fond som ännu i högsta välmåga kastar sin skugga över vår samtid. En mörk historia som samtidigt väcker frågor om framtiden, om möjligt läkande och upprättelse.

Föreställningens form är dokumentär teater och bygger på ett omfattande researcharbete och dokumentära källor samt vetenskapliga rapporter. Pjäsen bygger på vittnesmål som har samlats in på olika orter i Sápmi. Researchmetoden bygger på samma metoder som användes i Kanada, där man i så kallade ”village hearings” intervjuade tusentals människor, vilket resulterade i en sannings och försoningskommission offentliggjord i Kanada 2015.

Laura Rämä, Pauliina Feodoroff, Sarakka Gaup och Elina Israelsson, foto Ilkka Volanen

Pauliina Feodoroff är en skoltsamisk regissör, manusförfattare och aktivist. Hon har varit ordförande för Samerådet och är en engagerad förespråkare för mänskliga rättigheter i allmänhet och samiska rättigheter i synnerhet.

Föreställningen spelas på lule- och nordsamiska och textas till svenska (Sverige och Norge) och till finska (Finland).

Manus och regi: Pauliina Feodoroff
Medverkande: Elina Israelsson, Mio Negga och Sarakka Gaup

Läs mer på Giron Sámi Teáhters hemsida

Bilden överst: Foto Sarakka Gaup

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.