Giron Sámi Teáhter spelar under våren ett drama med politiska förtecken – en teatral sannings- och försoningskommission som tar upp relationer mellan det samiska folket och nationalstaterna Finland, Ryssland, Sverige samt Norge.

CO2lonialNATION handlar även om relationerna samer emellan. Om avslitna band. Om brutet ansvar. Om krossade allianser. Om stympade sinnen. Om hur en nedbruten människa bryter ner en annan, generation efter generation. Hur kan en nedbruten människa hjälpa nästa generation? Och hur kan en koloniserad nation frigöra sig? Genom att lyssna till dem som tystats kan Sápmis historia gestaltas.

Förtryck, kränkningar och skuld lyfts fram av regissören Pauliina Feodoroff och bildar den mörka fond som ännu i högsta välmåga kastar sin skugga över vår samtid. En mörk historia som samtidigt väcker frågor om framtiden, om möjligt läkande och upprättelse.

Föreställningens form är dokumentär teater och bygger på ett omfattande researcharbete och dokumentära källor samt vetenskapliga rapporter. Pjäsen bygger på vittnesmål som har samlats in på olika orter i Sápmi. Researchmetoden bygger på samma metoder som användes i Kanada, där man i så kallade ”village hearings” intervjuade tusentals människor, vilket resulterade i en sannings och försoningskommission offentliggjord i Kanada 2015.

Laura Rämä, Pauliina Feodoroff, Sarakka Gaup och Elina Israelsson, foto Ilkka Volanen

Pauliina Feodoroff är en skoltsamisk regissör, manusförfattare och aktivist. Hon har varit ordförande för Samerådet och är en engagerad förespråkare för mänskliga rättigheter i allmänhet och samiska rättigheter i synnerhet.

Föreställningen spelas på lule- och nordsamiska och textas till svenska (Sverige och Norge) och till finska (Finland).

Manus och regi: Pauliina Feodoroff
Medverkande: Elina Israelsson, Mio Negga och Sarakka Gaup

Läs mer på Giron Sámi Teáhters hemsida

Bilden överst: Foto Sarakka Gaup

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer också att prata om styrelsearbete i en länsteater.

Den 18 augusti har vi bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 7 juli, annars debiteras hela anmälningsavgiften.