Teatercheferna Mia Carlsson och Daniel Rylander på Byteatern Kalmar Länsteater gläds med övrig personal och styrelse åt en smått historiskt föreslagen anslagshöjning. Den rödgröna politiska majoriteten i Landstinget i Kalmar län väljer i sitt budgetförslag att satsa på mer scenkonst i länet och har föreslagit en höjning av anslagen med 38% till 2019, samt teknikinvesteringar på drygt 9 miljoner till renoveringar och utbyggnad av Byteatern Kalmar Länsteaters hus.  Beslut fattas i landstingsfullmäktige 23-24 november. 

Läs vad Mia Carlsson och Daniel Rylander skriver om de glädjande nyheterna!

Landstinget ger i dagsläget ca 7,9 miljoner i bidrag till Byteatern Kalmar länsteater och den planerade utökningen kommer att ske i steg över de kommande åren och ska vara klar till 2019. Förslaget från majoriteten i Landstinget i Kalmar län betyder i klartext att när Byteatern Kalmar Länsteater flyttar in i sina nyrenoverade lokaler i Kalmar Hamn 2019, ska teatern ha fått fem miljoner kronor extra i anslag. Därtill sker en investering i ny scenteknisk utrustning på över 9,2 miljoner kronor.

barlastgatan8kalmar

– Att detta nu blir verklighet beror till stor del på den engagerade ledningen på Byteatern, säger Yvonne Hagberg (S), ordförande för personaldelegationen och politisk samordnare, Landstinget i Kalmar län. -När Mia Carlsson och Daniel Rylander var nytillträdda chefer träffades vi och de beskrev sina tankar och planer på hur utvecklingen av teatern skulle kunna se ut om vi politiker hjälpte till att skapa förutsättningarna. Idag känner jag mig mycket stolt att ha kunnat bidra till att denna stora satsning nu kommer att förverkligas, till nytta och glädje för invånarna i Kalmar län.

Jessica Rydell (MP), Bertil Dahl (V), Linda Fleetwood (V), Anders Andersson (C), Birgitta Axelsson Edström (ordförande Byteatern), Yvonne Hagberg (S), Daniel Rylander, Mia Carlsson (teaterchefer) och Johan Persson (S)

Närvarande vid presskonferensen då förslaget om anslagsökning presenterades: Jessica Rydell (MP), Bertil Dahl (V), Linda Fleetwood (V), Anders Andersson (C), Birgitta Axelsson Edström (ordförande Byteatern), Yvonne Hagberg (S), Daniel Rylander, Mia Carlsson (teaterchefer) och Johan Persson (S).

– Att majoriteten i Kalmar läns landsting föreslår att utöka våra verksamhetsmedel med 5 miljoner till 2019 är mycket glädjande och vi ska genom att skapa mer scenkonst för medborgarna förvalta det förtroende som detta återspeglar, säger teaterchef Mia Carlsson.

– Vårt nyrenoverade och utbyggda teaterhus som enligt planerna ska invigas tidigt 2019 kan nu ge plats för mer utmanande och underhållande scenkonst förutom att vi också ges möjlighet att i ännu högre grad turnera i Kalmar län, säger teaterchef Daniel Rylander.

Lyssna på ett inslag i SR P4 Kalmar: ”Utopiskt”

Läs artikel i Barometern 20 okt 2016: ”Det är en historisk satsning”

Mer om Byteatern

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.