Teatercheferna Mia Carlsson och Daniel Rylander på Byteatern Kalmar Länsteater gläds med övrig personal och styrelse åt en smått historiskt föreslagen anslagshöjning. Den rödgröna politiska majoriteten i Landstinget i Kalmar län väljer i sitt budgetförslag att satsa på mer scenkonst i länet och har föreslagit en höjning av anslagen med 38% till 2019, samt teknikinvesteringar på drygt 9 miljoner till renoveringar och utbyggnad av Byteatern Kalmar Länsteaters hus.  Beslut fattas i landstingsfullmäktige 23-24 november. 

Läs vad Mia Carlsson och Daniel Rylander skriver om de glädjande nyheterna!

Landstinget ger i dagsläget ca 7,9 miljoner i bidrag till Byteatern Kalmar länsteater och den planerade utökningen kommer att ske i steg över de kommande åren och ska vara klar till 2019. Förslaget från majoriteten i Landstinget i Kalmar län betyder i klartext att när Byteatern Kalmar Länsteater flyttar in i sina nyrenoverade lokaler i Kalmar Hamn 2019, ska teatern ha fått fem miljoner kronor extra i anslag. Därtill sker en investering i ny scenteknisk utrustning på över 9,2 miljoner kronor.

barlastgatan8kalmar

– Att detta nu blir verklighet beror till stor del på den engagerade ledningen på Byteatern, säger Yvonne Hagberg (S), ordförande för personaldelegationen och politisk samordnare, Landstinget i Kalmar län. -När Mia Carlsson och Daniel Rylander var nytillträdda chefer träffades vi och de beskrev sina tankar och planer på hur utvecklingen av teatern skulle kunna se ut om vi politiker hjälpte till att skapa förutsättningarna. Idag känner jag mig mycket stolt att ha kunnat bidra till att denna stora satsning nu kommer att förverkligas, till nytta och glädje för invånarna i Kalmar län.

Jessica Rydell (MP), Bertil Dahl (V), Linda Fleetwood (V), Anders Andersson (C), Birgitta Axelsson Edström (ordförande Byteatern), Yvonne Hagberg (S), Daniel Rylander, Mia Carlsson (teaterchefer) och Johan Persson (S)

Närvarande vid presskonferensen då förslaget om anslagsökning presenterades: Jessica Rydell (MP), Bertil Dahl (V), Linda Fleetwood (V), Anders Andersson (C), Birgitta Axelsson Edström (ordförande Byteatern), Yvonne Hagberg (S), Daniel Rylander, Mia Carlsson (teaterchefer) och Johan Persson (S).

– Att majoriteten i Kalmar läns landsting föreslår att utöka våra verksamhetsmedel med 5 miljoner till 2019 är mycket glädjande och vi ska genom att skapa mer scenkonst för medborgarna förvalta det förtroende som detta återspeglar, säger teaterchef Mia Carlsson.

– Vårt nyrenoverade och utbyggda teaterhus som enligt planerna ska invigas tidigt 2019 kan nu ge plats för mer utmanande och underhållande scenkonst förutom att vi också ges möjlighet att i ännu högre grad turnera i Kalmar län, säger teaterchef Daniel Rylander.

Lyssna på ett inslag i SR P4 Kalmar: ”Utopiskt”

Läs artikel i Barometern 20 okt 2016: ”Det är en historisk satsning”

Mer om Byteatern

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.