Teaterchefer från Sverige och Finland möts den 6 – 9 maj i Umeå, Europas kulturhuvudstad. För tredje året i rad arrangerar nätverket Scen utan gränser en träff för svenska och finska teaterchefer för att inspireras, lära och ta del av varandras kultur och scenkonst. I år kommer över 30 deltagare för att ha ett erfarenhetsutbyte när det gäller bland annat scenkonstproduktion, kompetensförsörjning, teknikutveckling och forskning. 

Redan nu spelas finsk dramatik på svenska länsteatrar och omvänt, Riksteatern arrangerar turnéer i både Sverige och Finland. Regissörer, scenografer och andra yrkesgrupper har ett större arbetsfält än det egna landet, gemensam kompetensutveckling sker. Genom nätverket Scen utan gränser utökas, utvecklas och fördjupas detta samarbete. Den 6 – 9 maj träffas nu teaterchefer från Sverige och Finland i Umeå – Europas kulturhuvudstad. 30 deltagare kommer för att dela med sig av erfarenheter när det gäller scenkonstproduktion, kompetensförsörjning, teknikutveckling och forskning.

Se gärna pdfer nedan för mer info om Scen utan gränser, inbjudan till chefsmöte i Umeå samt program.

2014 Folder Delad glädje är dubbel glädje, program
Inbjudan till Finland till bilateralt teaterchefsmöte
Program Teaterchefsmöte i Umeå 2014

Tisdag den 6 maj ser deltagarna Norrländsk Passion – en föreställning där Sveriges fem nordligaste länsteatrar samarbetar för att bjuda på ett teaterepos som berättar om människor liv och längtan i norr. Onsdag kommer Lars Westin, professor i regionalekonomi Umeå universitet och ger ”Reflektioner om Umeå och kulturdriven tillväxt”. Viken roll spelar kulturen? Därefter ges utrymme för erfarenhetsutbyte och ett specialprogram för mötets finska gäster.

Samtliga är inbjudna till Svensk Scenkonsts branschdagar där de mest aktuella och angelägna scenkonstfrågorna i Sverige behandlas. De samhällsägda scenkonstinstitutionernas värden och effekter, deras uppdrag och villkor och långsiktiga finansiering. Frågor om mångfald, om EU:s regelverk, regionaliseringen m.m. kommer också att debatteras. NorrlandsOperan är värd och bjuder på flera föreställningar.

Länsteatrarna har erhållit ett generöst bidrag från Kulturfonden Sverige Finland vilket har möjliggjort detta tredje bilaterala teaterchefsmöte som Länsteatrarna tillsammans med Riksteatern har arrangerat inom ramen för Scen utan gränser. I år har också Svensk Scenkonst generöst bjudit in till sina branschdagar och på så sätt utökat och fördjupat det bilaterala teaterchefsmötet.

Mer info om Scen utan gränser

Bilden ovan: ”Sylvi och Anita” är ett scenkonstutbyte mellan Finland och Sverige. I rollerna Heidi Herala och Eeva-Liisa Haimelin, foto Charlotte Estman-Wennström.

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.