Teaterchefer från Sverige och Finland möts den 6 – 9 maj i Umeå, Europas kulturhuvudstad. För tredje året i rad arrangerar nätverket Scen utan gränser en träff för svenska och finska teaterchefer för att inspireras, lära och ta del av varandras kultur och scenkonst. I år kommer över 30 deltagare för att ha ett erfarenhetsutbyte när det gäller bland annat scenkonstproduktion, kompetensförsörjning, teknikutveckling och forskning. 

Redan nu spelas finsk dramatik på svenska länsteatrar och omvänt, Riksteatern arrangerar turnéer i både Sverige och Finland. Regissörer, scenografer och andra yrkesgrupper har ett större arbetsfält än det egna landet, gemensam kompetensutveckling sker. Genom nätverket Scen utan gränser utökas, utvecklas och fördjupas detta samarbete. Den 6 – 9 maj träffas nu teaterchefer från Sverige och Finland i Umeå – Europas kulturhuvudstad. 30 deltagare kommer för att dela med sig av erfarenheter när det gäller scenkonstproduktion, kompetensförsörjning, teknikutveckling och forskning.

Se gärna pdfer nedan för mer info om Scen utan gränser, inbjudan till chefsmöte i Umeå samt program.

2014 Folder Delad glädje är dubbel glädje, program
Inbjudan till Finland till bilateralt teaterchefsmöte
Program Teaterchefsmöte i Umeå 2014

Tisdag den 6 maj ser deltagarna Norrländsk Passion – en föreställning där Sveriges fem nordligaste länsteatrar samarbetar för att bjuda på ett teaterepos som berättar om människor liv och längtan i norr. Onsdag kommer Lars Westin, professor i regionalekonomi Umeå universitet och ger ”Reflektioner om Umeå och kulturdriven tillväxt”. Viken roll spelar kulturen? Därefter ges utrymme för erfarenhetsutbyte och ett specialprogram för mötets finska gäster.

Samtliga är inbjudna till Svensk Scenkonsts branschdagar där de mest aktuella och angelägna scenkonstfrågorna i Sverige behandlas. De samhällsägda scenkonstinstitutionernas värden och effekter, deras uppdrag och villkor och långsiktiga finansiering. Frågor om mångfald, om EU:s regelverk, regionaliseringen m.m. kommer också att debatteras. NorrlandsOperan är värd och bjuder på flera föreställningar.

Länsteatrarna har erhållit ett generöst bidrag från Kulturfonden Sverige Finland vilket har möjliggjort detta tredje bilaterala teaterchefsmöte som Länsteatrarna tillsammans med Riksteatern har arrangerat inom ramen för Scen utan gränser. I år har också Svensk Scenkonst generöst bjudit in till sina branschdagar och på så sätt utökat och fördjupat det bilaterala teaterchefsmötet.

Mer info om Scen utan gränser

Bilden ovan: ”Sylvi och Anita” är ett scenkonstutbyte mellan Finland och Sverige. I rollerna Heidi Herala och Eeva-Liisa Haimelin, foto Charlotte Estman-Wennström.

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.