Teaterchefer från Sverige och Finland möts den 6 – 9 maj i Umeå, Europas kulturhuvudstad. För tredje året i rad arrangerar nätverket Scen utan gränser en träff för svenska och finska teaterchefer för att inspireras, lära och ta del av varandras kultur och scenkonst. I år kommer över 30 deltagare för att ha ett erfarenhetsutbyte när det gäller bland annat scenkonstproduktion, kompetensförsörjning, teknikutveckling och forskning. 

Redan nu spelas finsk dramatik på svenska länsteatrar och omvänt, Riksteatern arrangerar turnéer i både Sverige och Finland. Regissörer, scenografer och andra yrkesgrupper har ett större arbetsfält än det egna landet, gemensam kompetensutveckling sker. Genom nätverket Scen utan gränser utökas, utvecklas och fördjupas detta samarbete. Den 6 – 9 maj träffas nu teaterchefer från Sverige och Finland i Umeå – Europas kulturhuvudstad. 30 deltagare kommer för att dela med sig av erfarenheter när det gäller scenkonstproduktion, kompetensförsörjning, teknikutveckling och forskning.

Se gärna pdfer nedan för mer info om Scen utan gränser, inbjudan till chefsmöte i Umeå samt program.

2014 Folder Delad glädje är dubbel glädje, program
Inbjudan till Finland till bilateralt teaterchefsmöte
Program Teaterchefsmöte i Umeå 2014

Tisdag den 6 maj ser deltagarna Norrländsk Passion – en föreställning där Sveriges fem nordligaste länsteatrar samarbetar för att bjuda på ett teaterepos som berättar om människor liv och längtan i norr. Onsdag kommer Lars Westin, professor i regionalekonomi Umeå universitet och ger ”Reflektioner om Umeå och kulturdriven tillväxt”. Viken roll spelar kulturen? Därefter ges utrymme för erfarenhetsutbyte och ett specialprogram för mötets finska gäster.

Samtliga är inbjudna till Svensk Scenkonsts branschdagar där de mest aktuella och angelägna scenkonstfrågorna i Sverige behandlas. De samhällsägda scenkonstinstitutionernas värden och effekter, deras uppdrag och villkor och långsiktiga finansiering. Frågor om mångfald, om EU:s regelverk, regionaliseringen m.m. kommer också att debatteras. NorrlandsOperan är värd och bjuder på flera föreställningar.

Länsteatrarna har erhållit ett generöst bidrag från Kulturfonden Sverige Finland vilket har möjliggjort detta tredje bilaterala teaterchefsmöte som Länsteatrarna tillsammans med Riksteatern har arrangerat inom ramen för Scen utan gränser. I år har också Svensk Scenkonst generöst bjudit in till sina branschdagar och på så sätt utökat och fördjupat det bilaterala teaterchefsmötet.

Mer info om Scen utan gränser

Bilden ovan: ”Sylvi och Anita” är ett scenkonstutbyte mellan Finland och Sverige. I rollerna Heidi Herala och Eeva-Liisa Haimelin, foto Charlotte Estman-Wennström.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.