Den 1 maj blev Länsteatrarna i Sverige ägare av nättidningen Nummer. Just nu pågår ett intensivt arbete för att  lösa den långsiktiga finansieringen. Det är de nitton länsteatrarna som fattar det slutgiltiga beslutet om Nummer ska drivas vidare i Länsteatrarnas regi. Om allt går enligt planerna är det meningen att Nummer ska återuppstå så snart det är möjligt.

-Lyckas vi inte hitta en finansiering återgår Nummer till den tidigare ägaren Riksteatern, berättar Linde Sjöstedt, verksamhetsledare på Länsteatrarna i Sverige.

NummerSe

Länsteatrarna fick bidrag för en förstudie från Postkodslotteriets Kulturstiftelse för att undersöka möjligheterna för finansiering och utveckling av Nummer. För att arbeta med förstudien anlitades – förutom Länsteatrarnas verksamhetsledare Linde Sjöstedt – Ylva Lagercrantz Spindler, kulturjournalist, teaterkritiker och tidigare chefredaktör för Nummer, som konsult. Samarbetet med Scenit Production (Titti Grahl och Lena Uhlander) utökades också.

Ett krav från Kulturstiftelsen var att länsteatrarna arrangerade två publika möten, s.k.  ”kritikerbattles”, ett slags liverecension mellan två teaterkritiker som äger rum direkt i foajén efter en föreställning. Publiken bjuds in att ta del av sammandrabbningen och får också lufta sin åsikt. Länsteatrarna arrangerade ett kritikerbattle i samarbete Västmanlands Teater efter föreställningen Släpp fångarne loss, det är vår! den 17 april under ledning av Ylva Lagercrantz Spindler, med kritikerna Ann Lystedt (VLT) och Ingegärd Waaranperä (DN). Och det blir också ett kritikerbattle på Scenkonstbiennalen efter ung scen/östs föreställning Rose Rose Rose torsdag 28 maj kl 10 med kritikerna Kristina Lindquist (UNT) och Lars Ring (SvD).

Nummer startades av kulturjournalisten Ylva Lagercrantz Spindler som också var chefredaktör 1999 till 2011. Uppdraget kom från Riksteatern som också finansierade sajten. Efter en utredning 2011 beslutade Riksteatern att låta Tidskriften VI producera Nummer på uppdrag och där tog Anna Hedelius över rollen som chefredaktör fram till i december 2014. Våren 2015 upphörde Tidskriften VIs uppdrag att producera Nummer och Riksteaterns styrelse beslutade att avveckla sajten. Riksteatern har överlåtit Nummer till Länsteatrarna i Sverige för det symboliska priset av 1 krona. Ett överlåtelseavtal har nu skrivits mellan Riksteatern och Länsteatrarna av Nummer, gällande från och med den 1 maj 2015.

Avtalet överlåts! Länsteatrarnas ordförande Thomas Ohlsson ses här betala den symboliska summan av 1 krona till Riksteaterns vd Magnus Aspegren, foto Linde Sjöstedt

Avtalet överlåts! Länsteatrarnas ordförande Thomas Ohlsson ses här betala den symboliska summan av 1 krona till Riksteaterns vd Magnus Aspegren, foto Linde Sjöstedt

Länsteatrarna i Sverige är en ideell medlemsförening för Sveriges 19 länsteatrar. Genom att ta över Nummer vill Länsteatrarna bidra till att hela Sverige fortsatt får en professionell och journalistiskt obunden scenkonstbevakning, oavsett producent. Ambitionen är att redaktionellt fokus – liksom tidigare – kommer att vara recensioner och nyheter. Men också att skapa en teatersajt i tiden, anpassad till dagens mobila mediekonsumtion. Mer fokus kommer också att ligga på bland annat det regionala, scenkonst för barn och unga och kulturpolitik.

Vi vet att många tycker att det är viktigt att Nummer finns kvar. Stöd gärna Nummer genom att skriva på en namninsamling på Länsteatrarnas hemsida.

Läs mer om bakgrunden till Länsteatrarnas beslut att ta över driften av Nummer här

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.