”Regeringens pågående utredning om kulturens återhämtning efter coronapandemin bör inte bara fokusera på en återstart, utan en omstart.”

Det skriver idag 16 chefer inom kulturområdet i en debattartikel i Svenska Dagbladet Kultur. Bland undertecknarna finns bland andra Susanna Dahlberg, vd Regionteater Väst, Pia Kronqvist, vd Scenkonst Öst, Fransesca Quartey, vd Västerbottensteatern och Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige.

Det är de 16 kulturverksamheter som står bakom initiativet 1 000 dagar kultur som i debattartikeln presenterar åtta åtgärder i syfte att stärka kulturlivet för framtiden.

”Nu finns en unik chans att verka för en omstart av kulturen”, skriver undertecknarna.

Här kan du läsa hela debattartikeln:

”Coronapandemin har på många sätt visat hur skört vårt kulturliv är. Många kulturverksamma stod över en natt utan inkomst. Detta har lett till en dränering av erfarenhet i kulturbranschen och av konstnärliga uttryck som kanske aldrig kommer tillbaka. Parallellt har vårt demokratiska samtal kraftigt begränsats när givna mötesplatser så som teatrar, biografer och museer varit stängda.

Kulturens sårbarhet har dock varit känd sedan länge, likaså kraven på politisk kraftsamling för att stärka den. Kan nuvarande exceptionella situation leda till just detta?

Regeringens pågående utredning om kulturens återhämtning efter coronapandemin bör därför inte bara fokusera på en återstart, utan en omstart. Det finns nu möjlighet att stärka och skydda kulturlivet och därmed göra vår demokrati mindre sårbar. Därför presenterar vi i dag åtta åtgärdsförslag som regeringens utredning bör ta i beaktning.

En färsk delrapport från Myndigheten för kulturanalys visar att pandemin kan få negativa effekter kopplat till de nationella kulturpolitiska målen, som är grunden för dagens kulturpolitik. Myndigheten befarar att säkerställandet av konstens oberoende och människors möjligheter att delta i kulturlivet försvåras under lång tid framöver.

I en rapport beskriver Freemuse att pandemin på många håll i världen använts för att direkt inskränka den konstnärliga friheten. Redan innan pandemin såg vi exempel på hur politiker i Sverige utmanade och åsidosatte principen om armlängds avstånd till kulturen. Detta riskerar att få vind i seglen efter pandemin, när kulturen så lättvindigt visade sig kunna stängas ner.

I grunden är vi positiva till regeringens utredning, men vi vill se ett ökat fokus på kulturens utveckling. Därför föreslår vi följande åtgärder:

 1. Tillsätt en kulturkommission
  Regeringens utredning förlängs efter delrapport i september och övergår till en kulturkommission som får i uppdrag att undersöka hur kulturen långsiktigt kan stärkas, i likhet med det förslag som Folkets Hus och Parker presenterat.
 1. Skydda kulturen
  Kulturkommissionen får även i uppdrag att se över kulturens rättsliga skydd och hur armlängds avståndsprincipen kan säkerställas. Samt se över hur kulturen kan få en mer central plats inom andra politikområden.
 2. Stärk den digitala utvecklingen
  De digitala upplevelse­formerna har tagit ett sjumilakliv under pandemin. Uppmana därför landets regioner att använda överskott till att understödja digital produktion och distribution av kultur för att på så sätt binda samman stad och landsbygd. Regeringen bör även ta fram nytt stöd för att möta behovet av digitalisering, samt utreda ett nationellt kulturnät som bland annat möjliggör scenkonst och konstnärlig distansundervisning.
 3. En permanent kulturmiljard till hela landet
  Minst en av de extra miljarderna som delats ut i stöd under pandemin blir kvar som en förstärkning av nuvarande kulturbudget, i likhet med vad Länsteatrarna i Sverige föreslagit inom satsningen Kulturlyftet.
 4. Öppna kulturlivet för ungas deltagande
  Lämna tydliga förslag på nya mål för hur unga på riktigt ska kunna skapa, delta i och uppleva kultur, både i skolan och på fritiden, både i ett eget kulturutövande och en potentiell framtid som professionella kulturaktörer.
 5. Breddad finansiering med större riskspridning
  Förslag på fler finansieringsvägar, genom exempelvis avdragsrätt som kostnad vid sponsring eller donationer, för att öppna upp för en större mångfald.
 6. Utvecklingsresurser till ideell sektor
  Ett större och bredare utvecklingsstöd för ideell sektor, för att skapa förutsättningar för återstart och ett starkt arrangörsliv.
 7. Större fokus på breddat deltagande
  Nya förslag på hur målsättningarna om allas deltagande i kulturlivet kan uppfyllas.

Åtgärderna presenteras av de 16 kulturverksamheter bakom initiativet 1 000 dagar kultur som verkar för att öka medvetenheten kring kulturens avgörande roll för demokratin.”

Magnus Aspegren, vd Riksteatern
Eric Birath, vd Fasching
Petra Brylander, vd, Uppsala stadsteater
Susanna Dahlberg, vd Regionteater Väst
Monica Fredriksson, vd Folkoperan
Stefan Hansen, vd Unga Klara
Pia Kronqvist, vd Scenkonst Öst
Leif Magnusson, verksamhetschef Mångkulturellt Centrum
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
Elin Norquist, vd Cirkus Cirkör
Johan Oljeqvist, vd Fryshuset
Fransesca Quartey, vd Västerbottensteatern
Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
Kitte Wagner, vd Malmö Stadsteater
Johannes Öhman, teaterchef Dansens Hus

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


  Jag vill äta middag 15 november

  Jag vill äta lunch 16 november

  Jag vill äta middag 16 november

  Jag vill äta lunch 17 november  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.