Förutom att vara ett turnerande scenkonstbolag för barn och unga, har många kompetenta förmågor rekryterats från KulturSverige till Regionteater Väst i Västra Götalandsregionen, närmre bestämt med produktionshus i både Uddevalla och Borås, under det senast året. Detta gör det berättigat att ställa frågan; Vart är ni på väg? Vi har hunnit prata med tre personer i nyckelpositioner på scenkonstbolaget: Susanna Dahlberg, VD för Regionteater Väst (RTV), Pelle Hanæus, konstnärlig ledare för RTV Teater och Camilla Ekelöf, konstnärlig ledare på RTV Dans.

Susanna Dahlberg, ny VD för Regionteater Väst sedan femte augusti filosoferar:

– Jag sitter och försöker formulera mig kring varför vi egentligen finns, alltså Regionteater Väst, inte vi som människor, det tar vi en annan gång… Det jag funderar på är frågor kring konst, publiken och demokratin. Just nu sitter jag även och skriver vår verksamhetsplan. Där har jag massa andra begrepp, mål och strukturer att förhålla mig till. Men mina filosofiska tankar kring varför, rör sig snarare kring att konsten och kulturen är platser där barn och unga kan möta varandra och sig själva, både rent fysiskt och genom innehållet. Detta är oerhört viktigt i den allt mer segregerade vardag vi lever i. Där mötesplatser och de gemensamma utgångspunkterna minskar. Det är glädjande och uppfodrande att Västra Götalandsregionen väljer att ha en teater, Regionteater Väst, som helt och hållet ägnar sig åt detta, att producera scenkonst för barn och unga och göra den tillgänglig i hela Västra Götaland.

Kulturen stärker vårt gemensamma, samhället. Genom att ta del av varandras berättelser och liv, gestaltade genom dans och teater, ökar människans förståelse av varandras förutsättningar och avstånden minskar. Förmågan att lyssna och se utvecklas. Det tränar vår empati. Genom att känna igen sig och få bekräftelse växer en som människa. Lusten att själv berätta och uttrycka sig stimuleras. Detta stärker yttrandefriheten och demokratin. Något som jag vill vara med och bidar till.

Pelle Hanæus, ny konstnärlig ledare för teaterscenen som kallas RTV Teater, började även han på heltid femte augusti, berättar:

-Jag har sedan tonåren levt i och med teatern; den sätter mig i kontakt med mig själv och med min omvärld, den skapar mening och handlingsutrymme – den är mitt liv. Det är ett stort privilegium att nu vara med och definiera verkligheten, tillsammans med en ung publik.

Pelle Hanæus är från Stockholm, utbildad till skådespelare vid Teaterhögskolan i Malmö. Han har sedan 1996 frilansat som skådespelare, regissör och pedagog. Han har drivit fria teatergrupper i Malmö och Stockholm, lett workshops i genusmedveten gestaltning på teatrar och högskolor och med scenkonsten som aktivistiskt verktyg arbetat för att synliggöra gruppen unga HBTQ-personer. Under flera år har han varit aktiv i biståndsorganisationen Clowner utan Gränser, för vilken han varit ordförande, lett expeditioner till krisområden. Pelle ledde två magisterår på Stockholms Dramatiska Högskola i Physical Comedy. Som regissör har han mest kommit att arbeta med nyskrivet material på mindre scener, men han när nu en längtan till den stora dramatiken, om den stora världen. Närmast regisserar han RTVs Hans och Greta-bearbetning, Häxet. Vi får möjlighet att ställa några direkta frågor till Pelle om hans vision för Regionteater Väst (RTV) och RTV Teater och där kommer hans idéer till uttryck.

Du har nu haft din tjänst som Konstnärlig ledare på RTV Teater i fyra månader. Vad är dina intryck, hittills?

-Jag kommer till en mycket väl fungerande teater, med engagerad personal på alla avdelningar. Vi når ut stort och i enlighet med en vacker demokratisk tanke, till barn med olika bakgrund, i hela regionen. Det finns en hunger på denna institution, efter att beröra, att utveckla scenkonsten, att vara en glödande del i samtiden. Det är mäktigt. Vi är flera nya personer på nyckelposter, vilket bidrar till nyformulerande och omprövningar, vilket tar lite tid och känns mycket intressant och lovande. Jag lär mig fantastiskt mycket och är väldigt stolt över uppdraget.

Hur ser dina visioner ut för de närmaste åren?

-För mig är det viktigt att bygga vidare på det konstnärliga utvecklingsarbete som bedrivits på RTV det senaste decenniet. Teatern är flerfaldigt prisbelönt både för sitt inre jämställdhetsarbete och för sitt konstnärliga arbete med fokus på identitet, makt och normer. På RTV finns stor kompetens både gällande nytänkande kring innehåll och en frigjord syn på form och tilltal. Detta är ett ovärderligt kapital för en teater som vill ligga i framkant av utvecklingen av en både tillgänglig och utmanande scenkonst, för en ung publik. Så, min vision är att låta normkreativ kompetens och engagemang skapa scenkonst med ett både tillgängligt och utmanande innehåll och form.
Det är också viktigt för mig att utveckla det konstnärliga samarbetet mellan vårt dans- och vårt teaterhus och två gemensamma projekt är redan på gång!

Vad menar du med normkreativ scenkonst?

-För mig handlar det om med vilken medvetenhet om maktstrukturer en arbetar och hur det påverkar ens konstnärliga val. Det handlar om att se de olika perspektiv som olika personer och positioner har och göra dem synliga, eller verkliga, till och med. Det handlar också om vilka kulturella referenser en har som konstnär. Det handlar till en början om utbildning och sedan om en vilja att ompröva sin identitet, att byta plats, nej, att omdefiniera plats. Det handlar om queer kamp och postkoloniala studier, om kvinnohistoria, vithetsnormer, om förgivettaganden och tolkningsföreträden. Var det ett begripligt svar? Det handlar om frihet, om att bryta förtryck och skapa bemäktigande (empowerment) av individer, genom möten i konst.

Camillas Ekelöf har varit konstnärlig ledare för dansscenen, RTV Dans, i fyra år. I dagarna har hon fått ett förnyat uppdrag och hon sprudlar när hon leds in på att berätta om hennes vision. Snabbt förstår man att det även är en personlig mission med ett stort engagemang som ligger bakom:

-Vi vill att RTV Dans sprider angelägen, utmanande, underhållande och kommunikativ danskonst. Och samtidigt vill vi nå så många barn och unga som möjligt. På scen och i vårt hus i Borås vill vi kunna representera alla som bor i vårt avlånga land. Vi har arbetat med teman som evolution, samarbete, kollektivet, identitet, kärlek, relationer m.m. Vi dansar på en avancerad teknisk nivå och vill ge vår publik det allra bästa. Ett flertal internationella samarbeten har gjort att vi kunnat ge vår publik något utöver det vanliga. Insyn i en annan kultur och att möta ungdomar som har en helt annan livsbakgrund, och då menar jag Tanzania, möjliggör detta. Vi vill samarbeta med andra scenkonstnärer och andra scenkonstuttryck och det har vi gjort ett flertal gånger för att utmana och utveckla oss själva och därmed också det vi ger vår publik. Vi vill erbjuda något som man kanske aldrig har sett eller visste om att man kanske skulle gilla. Allt ifrån rummet, kostymerna, musiken, ljuset, ljud, de på scen och dansen är väl uttänkta för vår publik. Eftersom vi spelar för skolungdom, så kommer inte vår publik frivilligt och tittar på oss. Det respekterar vi. Vi lägger därför stor vikt vid mottagandet och ”efterprat”. Genom att integrera publiken i vissa föreställningar så lär vi känna den bättre. Ibland bjuder vi in till att betrakta dansen på nära håll för att få möta den fysiska upplevelsen och utförandet av dansarna. Känna dansen helt enkelt.

Det kanske är enda gången de får se en dansföreställning och då vill vi bjuda på något med kvalité .Vi jobbar på att bygga en framtida danspublik genom det vi gör, så på ett vis fungerar vi som ett pedagogiskt element i deras utveckling. Fint, vackert, drabbande, berörande och häftigt vill vi att det ska vara att komma till oss och så även det vi presenterar. Vi vill vara en motvikt till det media- och internetbrus vår publik lever med idag och till exempel visa att även levande människor kan utföra stunttrick och slowmotion. Annorlunda är ett ledord!

Regionteater Väst december 2013

Regionteater Väst hemsida

rtvlogga

 

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.