– Det är ju något unikt med scenkonst, det händer här och nu, och är ett samspel mellan scen och salong. Det du upplever när du är fysiskt närvarande vid en teaterföreställning kan du inte få på något annat sätt. Att ha en gemensam konstnärlig upplevelse med många andra, att kanske till och med interagera med det som händer på scenen – det är något värdefullt som vi ska vara väldigt rädda om och se till att skapa goda förutsättningar för, säger Linde Sjöstedt, vd för Länsteatrarna i Sverige.

Sverigemagasinet har uppmärksammat länsteatrarna stort i sitt senaste nummer. Chefer, konstnärliga ledare, kommunikationschefer och producenter från landets länsteatrar har blivit intervjuade och svarat på frågor om verksamhet och repertoar 2018. Vi har fått tillstånd att publicera intervjuerna. Här intervjuas Linde Sjöstedt, vd för Länsteatrarna i Sverige av  Sverigemagasinets Tony Manieri. Sverigemagasinet är ett rikstäckande månadsmagasin med turistrelaterade nyheter. Magasinet finns på turistbyråer, hotell, flygplatser och tåg.

Linde Sjöstedt, vd för Länsteatrarna i Sverige, berättar om Länsteatrarna i Sverige och dess uppdrag, foto Ulf Aneer

Människan har i alla tider spelat teater, det är vår drift, det ger oss kraft. Landets 21 länsteatrar borgar genom att producera och turnera med professionell scenkonst för att den traditionen dynamiskt och vitalt tillåts leva i hela Sverige. Så att vi alla ges tillgång till teaterns tiljor, ifrån syd till nord. Sverigemagasinet har pratat med Linde Sjöstedt, VD för Länsteatrarna centralt, och elva av de ansvariga eldsjälarna lokalt. Ridån upp för det viktiga kulturnavet landets stolta länsteatrar!

Länsteatrarna är en nationell organisation för regional scenkonst i Sverige, och de 21 medlemmarna bildar tillsammans den största aktören i landet. Det viktigaste arbetet är att synliggöra och förbättra villkoren för den regionala scenkonsten.

Sverigemagasinet träffar Linde Sjöstedt, VD för Länsteatrarna i Sverige för att tala om utmaningarna de ständigt står inför – men också den oerhörda kraft som finns inom landets länsteatrar. Som VD arbetar du ju i princip ensam i en central roll för landets länsteatrar. Du gör allt ifrån att upprätthålla relationerna med kulturdepartement och politiker till att köpa kopieringspapper. Vad är det som driver dig?
– Det är engagemanget jag möter. Kraften i konsten, men också kraften som finns hos personalen på teatrarna. Man försöker alltid hitta möjliga vägar framåt. Att via konsten föra ut tankar och kommentera aktuella livsöden eller situationer i samhället. Jag vill ge en eloge till ledarskapet på våra länsteatrar. Tillsammans med sin personal jobbar man medvetet och utvecklar hela tiden verksamheten, vilket är mycket roligt att se, berättar Linde Sjöstedt och fortsätter:

– Det som är så fantastiskt med våra länsteatrar är att de är kulturella nav och mötesplatser i sina respektive regioner. Alla våra länsteatrar samarbetar med skolan – barn och unga är vår viktigaste publik. I och med att vi finns representerade i vartenda landsting och i varje region i landet så bygger man upp en långsiktig relation med skolorna. Man känner elever, lärare och rektorer.

– Våra länsteatrar jobbar hårt för att så många skolbarn som möjligt ska få uppleva professionell scenkonst. Att de antingen blir inbjudna till teatern eller får möta en turnerande ensemble på hemmaplan, säger Linde.

– Samarbetet med fria teatergrupper och konstnärer är också en viktig del av verksamheten. Man samarbetar med ideella föreningar, högskola och folkbildning men också näringslivet, där man strävar efter att hitta samverkan på regional och lokal nivå.

– Länsteatrarnas repertoar gör dem unika, man jobbar med repertoaren i samarbete med sin publik. Det kan handla om regionala och lokala aktualiteter som man vill lyfta fram i en föreställning, som Halland Love Stories med Per Gessles låtskatt eller sanna berättelser om vuxenmobbning insänt av publiken i Dalarna. De finns på plats, känner sin publik, jobbar i dialog utifrån den verklighet de befinner sig i. De finns på plats och jobbar utifrån den verklighet de befinner sig i.

Vilka är de största utmaningarna man ställs inför på länsteatrarna idag?
– Det saknas pengar. Så enkelt är det faktiskt. Kulturministern belyste nyligen problemen när det gäller den så kallade kultursamverkansmodellen; vi måste prata pengar. Vem ska ta ansvar för att alla – oavsett vem man är eller var man bor i landet – ska ha rätt till professionell konst? Det är den viktigaste frågan just nu. Vill vi ha kvar länsinstitutionerna så måste vi se över ekonomin. Då måste det tillföras medel, säger Linde Sjöstedt.

– Och det finns positiva signaler. För inte så länge sedan träffades samtliga kulturpolitiska talespersoner från alla riksdagspartier på det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur, och då talade man om att se över kultursamverkansmodellen, som infördes 2011. Man behöver se till att den utvecklas och finansieras på ett bra sätt. Vad krävs då för att man ska kunna säkerställa att länsteatrarna har en livaktig tillvaro även om tjugo år?

– Det är viktigt att länsteatrarna får en starkare grundfinansiering. Att man kan känna sig trygg i att man har ett förtroende, både från sina ägare och från staten. Att det finns en solid grund att stå på, för det saknas idag. Nu trollar man med knäna hela tiden, försöker ständigt hitta lösningar genom att söka projektpengar, hitta olika sätt att utveckla verksamheten. Men länsteatrarna behöver känna att de har ett långsiktigt förtroende att jobba vidare och anständiga arbetsvillkor för alla inblandade.

– Våra regionala kulturinstitutioner gör ett fantastiskt arbete, trots att anslagen inte har ökat i takt med löneutvecklingen. Vi har haft en urholkning av institutionernas ekonomi sedan början av 1980-talet. Det är ett stort problem. Som en av teatercheferna uttryckte det; i början av 1990-talet turnerade hon med en ensemble med åtta skådespelare och musiker i en stor produktion, men med den nuvarande utvecklingen kan vi snart bara turnera med monologer. Hur vill vi ha de om tjugo år?

– Det är ju något unikt med scenkonst, det händer här och nu, och är ett samspel mellan scen och salong. Det du upplever när du är fysiskt närvarande vid en teaterföreställning kan du inte få på något annat sätt. Att ha en gemensam konstnärlig upplevelse med många andra, att kanske till och med interagera med det som händer på scenen – det är något värdefullt som vi ska vara väldigt rädda om och se till att skapa goda förutsättningar för, avslutar Linde Sjöstedt.

TEXT: Tony Manieri

www.lansteatrarna.se

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.