På Regionteatern Blekinge Kronoberg har live-dokumentären Älskade Araby nypremiär den 16 oktober. När den visades för ett år sedan sålde den snabbt slut och extraföreställningar fick sättas in. Vi kontaktade regissören och dramapedagogen Andreas Dahl för att få veta mer!

Älskade Araby framförs och berättas av Arabyborna själva. Araby är Växjö stads fjärde folkrikaste stadsdel och ligger 10 minuters gångväg från centrum. Stadsdelen är också ett av de områden som polisen valt att kalla för ”särskilt utsatt område”. I Älskade Araby berättas om människorna och livet som pågår i stadsdelen, bortom rubriker och katastroflarm. Vi får bland annat möta Iman som vet att hon måste göra allt tre gånger bättre än alla andra för att lyckas, Ellie som är nyinflyttad från Hovmantorp där livet var inrutat in i minsta detalj och Maria som bott i Araby i 40 år, fött sina barn, sett dom växa upp och flytta ut. Vi får följa hur dessa tre och andra Arabybor återtar berättandet om sin plats, sitt Älskade Araby.

Andreas Dahl har regisserat Älskade Araby. Han är regissör för Regionteatern Blekinge Kronobergs scen Medborgarscen. Andreas är även teaterns dramapedagog. Vi frågade honom om arbetet med föreställningen –  som har tilldelats Växjö kommuns mångfaldspris!

Andreas Dahl, foto Amalie Klougart

Hej Andreas! Äskade Araby är en föreställning som handlar om människorna i en stadsdel i Växjö – varför har ni velat skildra just Araby?
– Sedan tre år tillbaka har vi en Medborgarscen på Regionteatern där vi arbetar med dokumentär scenkonst genom att lyfta fram och berätta medborgares berättelser och ta upp och belysa spännande och intressanta samhällsfenomen. I det arbetet kände vi starkt att vi ville göra en föreställning om stadsdelen. Araby är Växjös fjärde folkrikaste stadsdel, den ligger 10 minuters promenad från centrum, den är också ett av de områden som polisen valt att kalla för ”särskilt utsatt område”. Med det menas ett område med så mycket problem att det krävs insatser från alla myndigheter då läget anses akut. I media beskrivs stadsdelen oftast med bilbränder, gängkriminalitet och utanförskap. Vi ville undersöka vad som händer med en människa som bor på en plats som är så hårt stigmatiserat. Och vi ville låta de som faktiskt bor i stadsdelen få berätta, vi ville höra röster som annars inte hörs, låta dem återta makten om berättandet om sin plats. 

Ni har beskrivit föreställningen som en livedokumentär – Vad betyder det?
– Vi ville förmedla och belysa att föreställningen Älskade Araby är helt dokumentär, i alla led. Iman, Ellie och Maria som medverkar i föreställningen, vi kallar dem civila aktörer, berättar sina egna berättelser och tankar. Även det filmade materialet som har en stor och betydelsefull roll i föreställningen är helt dokumentärt. 

Regionteater Blekinge Kronoberg, Älskade Araby, foto Olle Enqvist

Hur gick ni tillväga i processen?
– Nästan exakt ett år innan premiär började jag vara mycket i Araby. Jag träffade nyckelpersoner i olika verksamheter, fikade och gick till de träffpunkter som finns i stadsdelen. Dem ledde mig vidare till personer som de tyckte att jag skulle prata med, som hade saker de ville berätta. Jag började intervjua och prata med olika personer som ville berätta om sin stadsdel. Alla intervjuer började med samma fråga, kan du beskriva din stadsdel? Utifrån de intervjuer jag gjorde valde vi ut tre personer som ville vara med och berätta på scen. Därefter hittade vi olika teman i vad de pratat om och började lägga ett pussel av berättelserna. Andra halvåret så filmade vi i stadsdelen, saker vi ville ha med som var svåra att få till scen, eller hemma hos personer vi ville ha med som inte kunde medverka av olika anledningar. Samtidigt arbetade vi fram manuset där det filmade materialet och det som Iman, Ellie och Maria berättade skapade en helhet. Under året hade vi även kvällar på Regionteatern som vi kallar Scen Torsdag, där vi testade material, hade föreläsningar och skapade ett rum där både arabybor och övrig publik fick en ingång och tillgång till föreställningen och vi kunde hela tiden testa av våra visioner. Därefter startade rep-perioden och de tre civila aktörerna anställdes på teatern för att medverka i föreställningen.

Älskade Araby har nypremiär den 16 oktober. Hur togs den emot av publiken när ni spelade första säsongen?
– Den fick ett oerhört fint mottagande! Intresset för föreställningen var stort redan från det att vi startade arbetet med att skapa den, både från media och allmänhet. Föreställningarna såldes snabbt slut och vi fick sätta in extra. I eftersamtalen som ingår till varje föreställning berättade många att de fått en ny bild av stadsdelen, att den kändes mänsklig och att fördomar och tankar de haft om stadsdelen blev synliga hos dem själva. Men framförallt var det många arabybor som beskrev att det var första gången som deras röst hörts på riktigt. Att de äntligen fick berätta om sin stadsdel. I maj tilldelades vi Växjö kommuns mångfaldspris för arbetet med föreställningen vilket vi är väldigt stolta över.

Läs mer här.

Bilden överst: Regionteater Blekinge Kronoberg, Älskade Araby, foto Olle Enqvist

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.