Tillsammans med klass 5B på Sparsörskolan i Borås gjorde Ulrika Liljedahl, repetitör och pedagog på Regionteater Väst och filmaren Håkan Jelk en dansfilm under våren och sommaren 2020 – efter en föreställning och en idé av koreografen Helena Franzén.

På Länsteatrarnas digitala höstmöte den 13 november 2020 visas filmen och följs av ett samtal med Ulrika Liljedahl och Monika Milocco, konstnärlig chef för dansen på Regionteater Väst. Vi passade på att ställa några frågor till Ulrika och Monika, om filmen och om dans för barn och unga!

Regionteater Väst, Med dina ord, filmfoto Håkan Jelk

Ulrika Liljedahl, repetitör och pedagog, foto teatern

Ulrika, hur kom det sig att ni gjorde filmen Med dina ord?
– Hösten 2018 var koreografen Helena Franzén på Regionteater Väst och skapade dansföreställningen Med andra ord. Föreställningen ställde frågor kring sökande efter vår ”rätta” identitet och fenomenet att vi alla är under förändring. Idén att göra en film med, för och av barn kom då av Helena Franzén och filmaren Håkan Jelk som har gjort flera samarbeten med koreografen. I slutet av 2019 var vi igång. Vi hade hittat en skola och klass, Åk 5B på Sparsörskolan och det var jag och Håkan som nu höll i projektet – Med dina ord.

Vad handlar filmen om?
– Vår utgångspunkt var Identitet men med fokus på ”den andre”. Hur den andre tänker, upplever och känner i olika situationer men också frågeställningar till sig själv som till exempel När är du du? När är du olika du? Vad uppstår i mötet med den andre? Hur förhåller jag mig till den andre? Som en spegling, en motsats, en subtil skiftning?

Hur har ni arbetat med barnen som medverkar?
– Planerat var fem workshops med olika teman med barnen både på skolan och på teatern. Teman var identitet, rörelse, rummet, ljus och kostym. Som en röd tråd genom våra träffar har rörelsen i form av olika improvisationer varit i fokus. Detta tillsammans med olika samtalsformer, intervjuer och inlämningar från varje barns texter utifrån en viss frågeställning.

– Under alla träffar filmade Håkan. Både för att samla in material men också för att göra barnen vana vid kameran.

Du är danspedagog, varför är det viktigt att använda dans i den pedagogiska verksamheten?
– Dans kopplar ihop kroppsliga, känslomässiga och tankemässiga processer. Lekfullhet och kreativitet är givna delar i dansen och den skapar samspel med andra, ger gemenskap och grupptillhörighet i en ordlös kommunikation.

Regionteater Väst, Med dina ord, filmfoto Håkan Jelk

Monika Milocco, danschef, foto teatern

Monika, Regionteater väst har arbetat med dans för barn och unga i över 20 år. Vilka är hörnstenarna i verksamheten som gör så att den är framgångsrik och utvecklas?
– Hörnstenarna är många och har också utvecklats och förändrats genom åren. Men här är några av dom:

Att vi gör dansföreställningar, med spännande, nationella och internationella koreografer, som är både tillgängliga och utmanande för vår målgrupp.

Våra dansare har en stor kunskap i att göra föreställningar för vår målgrupp. Dom är nyfikna och passionerade vilket behövs då vi gör mer än 100 föreställningar per år. Detta gör oss också till en attraktiv arbetsplats.

Vi har stora kunskaper och erfarenheter om turnéer och genom våra kommunavtal så når vi på ett demokratisk sätt många barn och skolor i Västra Götaland.

Vi samverkar och samarbetar med många olika institutioner, organisationer och lärosäten samt att vi kan vara ett resurscenter och en mötesplats när det gäller dans för barn och unga.

Genom vårt pedagogiska arbete så fördjupar vi och utvecklar vi vår scenkonst. Vi arbetar med dans och hälsa och med att göra dansen tillgänglig för alla.

Du är danschef: Varför är det viktigt med dans för barn och unga?
– Dansen är viktig för alla människor och för samhället på många olika sätt – t.ex. att få se och uppleva dans som scenkonst, få dansa och uppleva dansen med kropp och uttryck, gemenskapen med andra människor, det fysiska och psykiska välmåendet som dansen kan ge – kreativitet, glädje, fantasi med mera.

– Ur ett historiskt perspektiv så har dansen alltid funnits och har alltid haft en självklar del i människans liv. Viktigt att vi värnar om dansen och låter våra barn och unga få utvecklas och mår bra genom att få se och uppleva dans på många olika sätt. I dag är tid en utmaning, men genom att ge dansen en tid och plats i barnens tillvaro så ger vi dom kunskaper och erfarenheter dom kan utveckla och fördjupa.

Se filmen här.

MED DINA ORD
URPREMIÄR 28 augusti 2020 på Regionteater Väst, Borås.
Visas även på www.regionteatervast.se
FILMARE Håkan Jelk
KOREOGRAF Ulrika Liljedahl
MUSIK Tomas Elfstadius
PROJEKTLEDNING Frida Boson
MEDVERKANDE Sparsörskolan 5B i Borås & dansare från Regionteater Väst

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 1 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 1 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.