Just nu pågår programanmälan till Folk och kultur 2024. Sista dag att anmäla program och kulturarrangemang är den 16 november och sista dag att anmäla till utställartorget är den 8 december. Vi frågade projektledare Ismo Railisson hur det går och vad vi kan förvänta oss?

Ismo Railisson, foto Patrick Baltatzis.

– Detta är beror i mångt och mycket på vad som kommer i anmälningarna då det är ett deltagarstyrt konvent. Men jag tänker att det kommer handla om aktuella saker i kulturpolitiken bl.a. armlängds avstånd, kulturarv, relation politiker – professionen, scenkonstens tillstånd och behov, kulturkanon, kultur och näring. Från kansliet arbetar vi bl.a. med ett nytt nordiskt samarbete Kulturmöde i Mors Nyköbing, Danmark samt Kulturytring, Drammen, Norge. Vi arbetar även för urfolksfrågan. Den 16 november är det deadline för programanmälan så då vet vi mer. 

Vilka datum ska vi hålla koll på innan dess?
– Sista dag att anmäla program, kulturarrangemang 16 november. Sista dag att anmäla till utställartorget 8 december. Preliminärt program släpps 20 december.

Går gärna in på Folk och Kulturs hemsida och läs mer!

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.