Den 22-23 april 2021 står Länsteatern på Gotland som värd för Länsteatrarnas digitala årsmöte – tillsammans med Länsteatrarna i Sverige. Vad passar väl bättre än att ge ordet till Länsteaterns chef och konstnärliga ledare Thomas Sundström!

2020 – ÅRET DÅ VI ALLA TESTADES

Thomas Sundström, teaterchef och Mari Ljungström, tekniker, rekvisitör och kostymör, i Skrönor från Dubbes tid, foto Anna Ericsson.

”Vissa år är särskilda på ett kollektivt plan. År där individuella skeenden domineras av avgörande gemensamma upplevelser. Det kan vara positiva händelser såsom fredsslut, avgörande idrottsögonblick eller milleniumskiften. Det kan vara mörkare händelser såsom naturkatastrofer, krigshändelser och… pandemier.

Det nyss upplevda året kommer för lång framtid att minnas som året då ett virus, från våra avlägsna släktingar i fladdermusvingar och avancerat eget immunsystem, bringade mänskligheten covid-19. Siffran 19 syftar på det år då coronamutationen gjorde sig känd för vetenskapen. Få förstod då vad detta skulle innebära för våra liv under kommande år.

I ljuset av stora historiska skeenden kan det personliga uppdraget i våra verksamheter te sig futtigt och ovidkommande. Men i varje tid, oavsett omständigheter, har barn avlats och fötts i kärlek och smärta, har poesi skrivits av nödvändighet men utan förhoppningar på läsare, har strumpor stoppats för fötter som är för gamla att gå och skådespel och sagor har framförts upplysta av elden i grottan inför ett fåtal… kanske bara åtta.

Länsteatern på Gotland; bara åtta i salongen, foto Anna Ericsson.

Allt levande förenas i en önskan: att få leva, oavsett om man är ett virus eller en människa. Det är därför våra egna livsval påverkar hela kollektivets framtid. Om vi ser vår egen del av världsalltet som en del av allt kommande levandes framtid kan vi också forma den. Det gäller i högsta grad i en kristid. Sällan är våra egna val så avgörande som under en pandemi. Det är då vi ser oss själva i spegeln med våra begränsade möjligheter men oändligt ansvar. Det är då vi testas av verklighetens lagar.

Året 2020 tvingades alla verksamheter, från miljardföretag till mindre länsteatrar, att förhålla sig till två saker: smittorisken och sin egen överlevnad. Följande text ska handla om de vägval som gjorts av Länsteatern på Gotland detta år.

Länsteatern på Gotland, En spricka i spegeln, foto Anna Ericsson.

En förlust på 1,6 miljoner – men ett balanserat resultat.

Länsteatern på Gotland har en egenförsörjning som årligen ligger runt 20% av omsättningen. Det är en hög siffra i jämförelse med motsvarande verksamheter i riket. Dessa intäkter genereras i huvudsak av biljettintäkter. En glädjande siffra, men med en akilleshäl. Om vi förhindras att spela för vår publik rasar intäkterna utan att utgifterna minskar i motsvarande grad.

Det var exakt vad som hände i mars 2020 då vi fick ställa in 26 utsålda hus av vårsatsningen Hjälten på den Gröna Ön. Där förlorades också möjligheter till en tänkt förlängning av samma föreställning. På samma sätt förlorades intäkter på teaterns del av ”Kultur i Almedalen” när Almedalsveckan ställdes in.

Länsteatern på Gotland; Lennart Bäck och Liv Olanders i Skrönor från Dubbes tid, foto Anna Ericsson

Vi lyckades behålla ett minimalt antal frilansare i arbete under resterande året för att genomföra Huset Ushers Förbannelse för skolan, samt bygdegårdsturnén Skrönor från Dubbes Tid, föreställningar som till en del vände förlusten (se nedan), men som fick läggas ner i förtid p.g.a hårdare publikrestriktioner under hösten. Dock hann ett 50-tal föreställningar genomföras.

Vidare skapade teatern på sin digitala scen, via hemsida och sociala medier ”Ur Länsteaterns Skattkista”, där äldre föreställningar repriserades digitalt och kompletterades av nygjorda intervjuer med skådespelare och regissörer. Programmen var avgiftsfria, men innehöll en möjlighet till ekonomisk stöttning av teatern för de som ville och kunde.

Intäktsbortfallet på 1,6 miljoner minskade genom ett eget sparpaket till drygt 940 000:-, en summa vi sökte hos Region Gotland, och fick motsvarande stöd.

Länsteatern på Gotland, En spricka i spegeln, foto Anna Ericsson

Ovan beskrivs hur verksamheten överlevt både av egen kraft och med regionalt stöd. Men vår överlevnad och relevans är inte bara en fråga om ekonomi.

En teater, en länsteater i synnerhet, har ett uppdrag mot sin publik och de frilansande yrkesmänniskor i skilda kategorier som har en stor del av sin inkomst från teaterns verksamhet.

Vi har efter bästa förmåga försökt uppfylla dessa uppdrag under året och jag kan med stolthet tacka såväl länsteaterns styrelse, dess fasta personal och dess frilansare för resultatet.

Vi har bestått testet och visat på teaterns relevans i en tid av kris… och möjligheter.”

Thomas Sundström, teaterchef och konstnärlig ledare

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.