Länsteatrarna i Sverige har idag, fredag den 21 augusti, har lämnat ett brev till kulturministern efter förmiddagens presskonferens gällande publikrestriktionerna inom kultur- och idrottsbranschen.

– Vi är glada över beskedet om ändringar i begränsningarna, men vi anser att landets länsteatrar  bör finnas med i dialogen med Folkhälsomyndigheten gällande översynen av rekommendationerna, säger Robert Uitto, ordförande för Länsteatrarna i Sverige. – Vi anser även att extra krisstödet till kulturen måste inkludera de regionala kulturverksamheterna.

———————————————

Stockholm 21 augusti 2020
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Till kulturminister Amanda Lind

Länsteatrarna i Sverige ser positivt på de nyheter som regeringen idag meddelade gällande förberedelse av förändringar gällande förordning, samt det krisstöd som förvänts tilldelas kultursektorn förutsatt att förhandlingarna med stödpartierna går igenom. Vi ser detta som en stark symbolisk handling och att man från regeringens och stödpartiernas sida tar kulturen på allvar.

Vi vill framföra att Folkhälsomyndighetens arbete med att justera rekommendationerna för publika arrangemang bör ske i samarbete med länsteatrarna där vi kan bidra med inspel från vår erfarenhet och kompetens. Detta på grund av att många av de regionala teatrarna har begränsade utrymmen till skillnad från exempelvis idrottsarenor. Teatrarna är däremot väldigt villiga att anpassa sina verksamheter efter rekommendationer, men taket för det begränsade antalet personer i publiken måste få övergå 50 personer.

Vad det gäller de 1,5 miljarder kronor i extra krisstöd till kulturen så måste även dessa nå de regionala kulturverksamheterna. Detta då dessa står för en viktig del av den kulturella infrastrukturen. De bidrar till att säkra kvalitativ kultur oavsett var man än bor samt skapar arbetstillfällen för konstnärer och kulturarbetare i hela landet.

Kontakta oss gärna för mer information under hand.

Vänligen,
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
070–9627364

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
070–2340489

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.