Länsteatrarna i Sverige har idag, fredag den 21 augusti, har lämnat ett brev till kulturministern efter förmiddagens presskonferens gällande publikrestriktionerna inom kultur- och idrottsbranschen.

– Vi är glada över beskedet om ändringar i begränsningarna, men vi anser att landets länsteatrar  bör finnas med i dialogen med Folkhälsomyndigheten gällande översynen av rekommendationerna, säger Robert Uitto, ordförande för Länsteatrarna i Sverige. – Vi anser även att extra krisstödet till kulturen måste inkludera de regionala kulturverksamheterna.

———————————————

Stockholm 21 augusti 2020
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Till kulturminister Amanda Lind

Länsteatrarna i Sverige ser positivt på de nyheter som regeringen idag meddelade gällande förberedelse av förändringar gällande förordning, samt det krisstöd som förvänts tilldelas kultursektorn förutsatt att förhandlingarna med stödpartierna går igenom. Vi ser detta som en stark symbolisk handling och att man från regeringens och stödpartiernas sida tar kulturen på allvar.

Vi vill framföra att Folkhälsomyndighetens arbete med att justera rekommendationerna för publika arrangemang bör ske i samarbete med länsteatrarna där vi kan bidra med inspel från vår erfarenhet och kompetens. Detta på grund av att många av de regionala teatrarna har begränsade utrymmen till skillnad från exempelvis idrottsarenor. Teatrarna är däremot väldigt villiga att anpassa sina verksamheter efter rekommendationer, men taket för det begränsade antalet personer i publiken måste få övergå 50 personer.

Vad det gäller de 1,5 miljarder kronor i extra krisstöd till kulturen så måste även dessa nå de regionala kulturverksamheterna. Detta då dessa står för en viktig del av den kulturella infrastrukturen. De bidrar till att säkra kvalitativ kultur oavsett var man än bor samt skapar arbetstillfällen för konstnärer och kulturarbetare i hela landet.

Kontakta oss gärna för mer information under hand.

Vänligen,
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
070–9627364

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
070–2340489

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.