Länsteatrarna i Sverige har idag, fredag den 21 augusti, har lämnat ett brev till kulturministern efter förmiddagens presskonferens gällande publikrestriktionerna inom kultur- och idrottsbranschen.

– Vi är glada över beskedet om ändringar i begränsningarna, men vi anser att landets länsteatrar  bör finnas med i dialogen med Folkhälsomyndigheten gällande översynen av rekommendationerna, säger Robert Uitto, ordförande för Länsteatrarna i Sverige. – Vi anser även att extra krisstödet till kulturen måste inkludera de regionala kulturverksamheterna.

———————————————

Stockholm 21 augusti 2020
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Till kulturminister Amanda Lind

Länsteatrarna i Sverige ser positivt på de nyheter som regeringen idag meddelade gällande förberedelse av förändringar gällande förordning, samt det krisstöd som förvänts tilldelas kultursektorn förutsatt att förhandlingarna med stödpartierna går igenom. Vi ser detta som en stark symbolisk handling och att man från regeringens och stödpartiernas sida tar kulturen på allvar.

Vi vill framföra att Folkhälsomyndighetens arbete med att justera rekommendationerna för publika arrangemang bör ske i samarbete med länsteatrarna där vi kan bidra med inspel från vår erfarenhet och kompetens. Detta på grund av att många av de regionala teatrarna har begränsade utrymmen till skillnad från exempelvis idrottsarenor. Teatrarna är däremot väldigt villiga att anpassa sina verksamheter efter rekommendationer, men taket för det begränsade antalet personer i publiken måste få övergå 50 personer.

Vad det gäller de 1,5 miljarder kronor i extra krisstöd till kulturen så måste även dessa nå de regionala kulturverksamheterna. Detta då dessa står för en viktig del av den kulturella infrastrukturen. De bidrar till att säkra kvalitativ kultur oavsett var man än bor samt skapar arbetstillfällen för konstnärer och kulturarbetare i hela landet.

Kontakta oss gärna för mer information under hand.

Vänligen,
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
070–9627364

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige
070–2340489

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.