Årsmöten

Norrdans, Black Forest, foto Carl Thorborg

Länsteatrarna är en ideell medlemsförening vars ändamål är att tillvarata och utveckla medlemmarnas gemensamma intressen och att vara ett forum för utbyte av erfarenheter. Årsmötet hålls varje vår i samband med vårmötet och är föreningens högsta beslutande organ och under årsmötet presenteras styrelsens årsredovisning och beslut fattas om ansvarsfrihet, styrelse, revisorer, valberedning väljs. Budget och verksamhetsmöte hålls varje höst i samband med höstmötet, här beslutas om kommande års budget och verksamhetsplan. Varje styrelse utser ett ombud som har rösträtt. Även företrädare för medlemmarnas styrelse, anställda vid organisationen och medlemsteatrarna, föreningens valberedning och revisorer har rätt att delta men utan rösträtt.

.Läs mer om Länsteatrarnas årsmöten här

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april



    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.