Vad är kulturen till för? Samverkan mellan kultur och näringsliv för regional samhällsutveckling


Arrangör: Länsteatrarna i Sverige, Länsmusikens samarbetsråd och Länsmuseernas samarbetsråd, Uppsala universitet
Datum: Tisdagen den 2/7 2013 13:00 – 15:00
Typ av evenemang: Samtal
Ämnesområde: Kultur, Näringsliv, Forskning, Kulturpolitik, Ekonomi,
Språk: Engelska / Svenska
Plats: Högskolan på Gotland

Rubrik:
Vad är kulturen till för? Samverkan mellan kultur och näringsliv för regional samhällsutveckling.

Beskrivning:
Kulturen går från att vara en kostnad för samhället, via att bli en särskild näringsgren, KKN, som genererar ekonomiskt överskott till att i det postindustriella samhället bli basen för hela ekonomins värdeproduktion. Vad får det för konsekvenser? Vad spelar den kulturella infrastrukturen för roll?

Utökad beskrivning:
Vi sätter fokus på länsinstitutionens roll för det demokratiska samtalet & för regional samhällsutvecklingen. Pier Luigi Sacco, en av Europas främsta kulturekonomer utvecklar sina senaste forskningsrön i ett samtal med Jens Spendrup, ordförande i Svenskt Näringsliv. Genom ett forskar- och näringslivsperspektiv belyser vi frågan, en panel ger reflexion och publiken bjuds in till dialog.
Vad är värdet av den kulturella upplevelsen i ett samhällsperspektiv? Vilken roll kan kultur ha för ekonomi, innovation, social sammanhållning, entreprenörskap och yttrandefrihet i samhällsutvecklingen?
Landets länsinstitutioner har en publik på närmare 5 miljoner/år, varav många är barn & unga. De omsätter ca 2 130 000 000 kr/år. Institutionen – ett centrum för professionell konst som också utgör ett kulturellt nav, med samverkan och djup förankring i det omgivande samhället. Vi belyser den kulturella infrastrukturens betydelse för en konstruktiv samverkan mellan kultur och näringsliv för regional utveckling.

Medverkande:
Pier Luigi Sacco, Professor of Cultural Economics, IULM University, Milan, medlem i European expert network on Culture (EENC)
Jens Spendrup, styrelseordförande, och tidigare VD, för familjeföretaget Spendrups. Ordförande i Stockholms Konserthus. Den 23 maj blev Jens Spendrup utsedd till ny styrelseordförande i Svenskt Näringsliv.
David Karlsson, idéhistoriker och kulturskribent, samt styrelseordförande i Nätverkstan Kultur i Väst som bl.a. driver ESF-projektet KNEP – en kurs för konstnärligt verksamma som vill utveckla sina möjligheter att försörja sig på sitt konstnärskap.
Nima Sanandaji, är teknologiedoktor vid KTH och har tidigare också forskat vid Chalmers och Cambridge University, samhällsdebattör och författare, han har skrivit opinionsrapporter för bland annat Svenskt Näringsliv, Almega och Vinnova samt för internationella tankesmedjor som Institute of Economic Affairs.
I publiken finns representanter för våra institutioner, Riksdagens kulturutskott, Kultur och Näringsliv, m fl.

Värd:
Christer Gustafsson, Professor i Hållbar förvaltning av kulturarv vid Högskolan på Gotland, Gästprofessor IULM universtitet Milano, Hedersprofessor Nanjing Universitetet, Generalsekreterare ICOMOS International Scientific Committee on Economics of Conservation

Moderator:
Gunilla Kindstrand

 

 20192_uulogo_white

lms-logotype

logga liten

         

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.