Vad är kulturen till för? Samverkan mellan kultur och näringsliv för regional samhällsutveckling


Arrangör: Länsteatrarna i Sverige, Länsmusikens samarbetsråd och Länsmuseernas samarbetsråd, Uppsala universitet
Datum: Tisdagen den 2/7 2013 13:00 – 15:00
Typ av evenemang: Samtal
Ämnesområde: Kultur, Näringsliv, Forskning, Kulturpolitik, Ekonomi,
Språk: Engelska / Svenska
Plats: Högskolan på Gotland

Rubrik:
Vad är kulturen till för? Samverkan mellan kultur och näringsliv för regional samhällsutveckling.

Beskrivning:
Kulturen går från att vara en kostnad för samhället, via att bli en särskild näringsgren, KKN, som genererar ekonomiskt överskott till att i det postindustriella samhället bli basen för hela ekonomins värdeproduktion. Vad får det för konsekvenser? Vad spelar den kulturella infrastrukturen för roll?

Utökad beskrivning:
Vi sätter fokus på länsinstitutionens roll för det demokratiska samtalet & för regional samhällsutvecklingen. Pier Luigi Sacco, en av Europas främsta kulturekonomer utvecklar sina senaste forskningsrön i ett samtal med Jens Spendrup, ordförande i Svenskt Näringsliv. Genom ett forskar- och näringslivsperspektiv belyser vi frågan, en panel ger reflexion och publiken bjuds in till dialog.
Vad är värdet av den kulturella upplevelsen i ett samhällsperspektiv? Vilken roll kan kultur ha för ekonomi, innovation, social sammanhållning, entreprenörskap och yttrandefrihet i samhällsutvecklingen?
Landets länsinstitutioner har en publik på närmare 5 miljoner/år, varav många är barn & unga. De omsätter ca 2 130 000 000 kr/år. Institutionen – ett centrum för professionell konst som också utgör ett kulturellt nav, med samverkan och djup förankring i det omgivande samhället. Vi belyser den kulturella infrastrukturens betydelse för en konstruktiv samverkan mellan kultur och näringsliv för regional utveckling.

Medverkande:
Pier Luigi Sacco, Professor of Cultural Economics, IULM University, Milan, medlem i European expert network on Culture (EENC)
Jens Spendrup, styrelseordförande, och tidigare VD, för familjeföretaget Spendrups. Ordförande i Stockholms Konserthus. Den 23 maj blev Jens Spendrup utsedd till ny styrelseordförande i Svenskt Näringsliv.
David Karlsson, idéhistoriker och kulturskribent, samt styrelseordförande i Nätverkstan Kultur i Väst som bl.a. driver ESF-projektet KNEP – en kurs för konstnärligt verksamma som vill utveckla sina möjligheter att försörja sig på sitt konstnärskap.
Nima Sanandaji, är teknologiedoktor vid KTH och har tidigare också forskat vid Chalmers och Cambridge University, samhällsdebattör och författare, han har skrivit opinionsrapporter för bland annat Svenskt Näringsliv, Almega och Vinnova samt för internationella tankesmedjor som Institute of Economic Affairs.
I publiken finns representanter för våra institutioner, Riksdagens kulturutskott, Kultur och Näringsliv, m fl.

Värd:
Christer Gustafsson, Professor i Hållbar förvaltning av kulturarv vid Högskolan på Gotland, Gästprofessor IULM universtitet Milano, Hedersprofessor Nanjing Universitetet, Generalsekreterare ICOMOS International Scientific Committee on Economics of Conservation

Moderator:
Gunilla Kindstrand

 

 20192_uulogo_white

lms-logotype

logga liten

         

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.