Almedalen

Länsteatrarna deltar sedan 2009 i Almedalsveckan på Gotland med seminarier och diskussioner. De frågor som Länsteatrarna i Sverige har tagit upp i Almedalen har rört barn och unga, samarbetet med skolan, vikten av estetiska lärprocesser, delaktighet och inflytande, mediernas betydelse för kulturpolitiken och kulturens roll för regional utveckling.
Almedalen, Gotland, foto region Gotland

Almedalen, Gotland, foto region Gotland

Länsteatrarna i Almedalen 1 juli 2014:
Två seminarier på S:t Hansskolan om kulturens roll för ett hållbart och inkluderande samhälle. Lunchmingel. Debatt. Teater.
2014 samarbetar Länsteatrarna i Sverige med Länsmusikens samarbetsråd, Länsmuseernas samarbetsråd, Uppsala Universitet, Riksutställningar och Folkteatern i Gävleborg. Riksutställningar dokumenterar och gör intervjuer under dagen som publiceras på Länsteatrarnas och Riksutställningars hemsidor.

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Den 1 juni bjuder vi på två seminarier, folkmusik, lunchmingel, debatt och teater om kulturens roll för ett hållbart och inkluderande samhälle – en heldag på S:t Hansskolan. Teckentolkas.

St Hansskolan, foto Gotlands regionen

S:t Hansskolan, foto region Gotland

Tisdag 1 juli tspsymbol-svart-webb
10.00 – 11.45
Kulturens kraft för innanförskap? Kulturens roll för ett hållbart och inkluderande samhälle.
Teckentolkas.

 Litteratur, teater och musik kan vara en plats för utopier, hopp och drömmar om en annan värld, där kulturen har kraften att återupprätta tron på social förändring, tankar om solidaritet och gemenskap. Vi talar om kulturens kraft för ett innanförskap – men vem bjuder in vem? Vem definierar innanförskapet?

Vikten av ett levande kulturliv utanför storstäderna kan inte underskattas för att stimulera nytänkande, attraktionskraft och skapa rum för möten och nya perspektiv för såväl individer som samhällen. Forskare har konstaterat sambanden mellan kultur-kreativitet-tillväxt och regional innovationskraft. Christer Gustafsson inleder vårt seminarium. Därefter berättar Carina Nilsson (s) kommunalråd om Malmös väg mot en hållbar och inkluderande framtid. Helena Wessman, vd Göteborgssymfonikern, visar upp El Sistema, en kör och orkesterskola med musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling. Melissa Delir, författare, ger oss berättelsen om vägen ur hedersrelaterat våld och förtryck. Melissa är aktuell som en av manusförfattarna till föreställningen Kärleken är fri!? som visas  kl 14.00. Ulf Stenberg och Emil Rosén från Teater Fryshuset gestaltar och berättar om hatet och det destruktiva utanförskapet hos en ung nazist.

Medverkande
Christer Gustafsson, professor i Hållbar förvaltning av kulturarv vid Uppsala universitet
Carina Nilsson (s) kommunalråd i Malmö
Helena Wessman,VD och konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker, från augusti konserthuschef för Berwaldhallen.
Melissa Delir, manusförfattare Kärleken är fri!? författare och föredragshållare
Ulf Stenberg, konstnärlig ledare på Teater Fryshuset, regissör Hatets Röst
Emil Rosén, konstnärlig ledare på Fryshuset Teater skådespelare i Hatets Röst
Janne Ekedahl, folkguitarrpionjär och kompositör
Markus Svensson, riksspelmannen och nyckelharpsess

Lunchmingel  11.45 – 12.15

Kl 12.15 – 14.00 Finns det en schysst nationalism? Kulturens roll för ett hållbart och inkluderande samhälle.
Teckentolkas.

Har Sverigedemokraterna kidnappat ”svenskheten”? Hur förhåller vi oss inom musiken, museerna och teatern till nationalism och svenskhet idag?  Får man som ”svensk” vara stolt över sitt land, sin hembygd och sina traditioner mer än i sportsammanhang? När och hur blir man svensk?

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet som grund.  Länsteatrarna i Sverige, Länsmusikens  samarbetsråd, Länsmuseernas samarbetsråd och Uppsala Universitet är exempel på institutioner som har som uppgift att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Vems berättelser berättar vi? Vilka blir inkluderade och vilka stängs ute? Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet – hur gör vi det möjligt? Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling – hur förverkligar vi det? Det kommer goda exempel från museerna, musiken och teatrarna.Vad säger politikerna?Med armlängs avstånd ska de värna våra kulturpolitiska mål. Är nationalism förenligt med tanken om alla människors lika värde? Är nationalism och demokrati en möjlig kombination? Finns det en schysst nationalism inom kulturen? Är det möjligt? Vad händer när SD kliver in i våra institutioners styrelser?

Medverkande
Sofia Joons, v
erksamhetsledare Riksförbundet för Folkmusik & Dans, musiker
Parvin Ardalan
, fristadsförfattare, feministisk aktivist, journalist, författare
Eva Hansen, 
biträdande museichef och strategisk chef vid Malmö Museer
Thomas Sundström, teaterchef Länsteatern på Gotland 
Michael Cocke, 
konstnärlig ledare Folkteatern i Gävleborg
Christer Gustafsson, 
professor i Hållbar förvaltning av kulturarv Uppsala Universitet
Yvonne Hagberg (s),
 vice ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd
Philip Johnsson (s), 
vice ordförande i Länsmusikens samarbetsråd
Thomas Ohlsson (c), 
ordförande Länsteatrarna i Sverige

Kl 14.30 – 16:00
Teaterföreställningen KÄRLEKEN ÄR FRI!? med efterföljande samtal
Teckentolkas.

Teaterföreställningen Kärleken är fri!?  från Folkteatern i Gävleborg, handlar om individens rätt att välja identitet och grupptillhörighet i relation till kärlek, familj, kultur och samhälle. Ungas rätt till sin kropp, sin sexualitet – att själva få välja partner. Det gäller främst flickor, men även pojkarna – både som förövare och utsatta.

xKärleken är fri!?, Folkteatern i Gävleborg, Hannah Masharqa, foto Martin Skoog

 Kärleken är fri!?  berättar om hederskulturen som ett sätt att leva, vilka val familjemedlemmar kan ställas inför. Vi möter rädslan av att göra sina föräldrar besvikna – vilket ansvar barn kan få bära för familjens heder. Föreställningen väcker frågor om värderingar, kön och rättigheter. Hur är det att leva som hbtq-person i en hederskontext? Rättighetsperspektivet och kärlekstemat är något som angår oss alla. Folkteatern i Gävleborg är en av samarbetsparterna i ett nationellt Arvsfondsprojekt, Kärleken är fri!?  vars syfte är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Övriga samarbetsparter i projektet är Länsstyrelsen Östergötland, Rädda Barnen och andra frivilligorganisationer som arbetar med problematiken. Skådespelarna håller i ett samtal efter föreställningen.

Läs Michael Cockes berättelse om arbetet med föreställningen  Kärleken är fri!? 

Läs mer om föreställningen.

Medverkande:
Michael Cocke, konstnärlig ledare på Folkteatern i Gävleborg, regissör till Kärleken är fri!?
Fikret Çeşmeli, Skådespelare, Folkteatern i Gävleborg.
Hannah Masharqa, Skådespelare, Folkteatern i Gävleborg.
Siham Shurafa, Skådespelare, Folkteatern i Gävleborg.
Susan Taslimi, Skådespelare, Folkteatern i Gävleborg.
David Weiss, Skådespelare, Folkteatern i Gävleborg.

20192_uulogo_white

RiksutstallningarLogo2012_Svart
lms-logotype

logga liten

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer också att prata om styrelsearbete i en länsteater.

Den 18 augusti har vi bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 7 juli, annars debiteras hela anmälningsavgiften.