Många länsteatrar vittnar om den stora saknaden efter publiken och hur man arbetar för att  hitta nya vägar att presentera sina scenkonstproduktioner och att det, i sin tur, har lett till nya kontaktvägar, samtal och möten. Vi fick en rapport från ung scen/öst!

– Närheten till målgruppen är stark, även i dessa tider av distans, säger Veronika Baumgardt, på ung scen/öst.

Veronika Baumgardt, marknad- och kommunikationsansvarig ung scen/öst.

”I likhet med många andra kulturinstitutioner har ung scen/öst hittat nya sätt att nå sin publik när vårens föreställningar har ställts in på grund av den pågående pandemin. Den primära målgruppen för teaterns verksamhet är skolor i Östergötland och de avbrutna klassrumsturnéerna har istället blivit ett nytt digitalt utbud i form av en filmad version av föreställningen Tårtbagaren och ett ljudverk baserat på föreställningen Himmel byter färg.

Nu tar ett stort antal klasser i årskurs 2 och 3 runtom i regionen del av Tårtbagaren i sin nya form. Förutom detta får eleverna se ett antal filmavsnitt inom ramen för projektet Teaterskolan, som vanligtvis är en del av utbudet för skolor för att ge en fördjupad förståelse för teater och olika yrkeskategorier. Föreställningen Himmel byter färg, som just hade startat sin turné på högstadieskolor när den publika verksamheten ställdes in, har istället omvandlats till ett ljudverk, som lärare och elever i årskurs 7-9 samt gymnasiet nu kan lyssna på.

Lärarna har varit ett stort stöd i samband med att föreställningarna har ställts in för deras skolor. Många av dem har uttryckt en sorg över att inte få möjligheten att ta emot oss, men visat stor förståelse. Närheten till målgruppen är stark, även i dessa tider av distans. Ytterligare en påminnelse om detta är de brev som fortsätter att dimpa ner i ung scen/östs brevlåda, med omsorgsfullt ritade teckningar av fantasifulla tårtskapelser, som kommer från elever som hann att se Tårtbagaren innan spelperioden ställdes in. Det gör saknaden efter publiken ännu större, men värmer också alla medarbetares hjärtan i dessa konstiga tider.

ung scen/öst, Himmel byter färg, foto Jonas Jörneberg

Förutom föreställningarna har ung scen/öst även haft premiär för kursen ung scen/digilab – onlineversionen av det pedagogiska projektet ung scen/lab, som i vanliga fall hålls vid ett par tillfällen varje termin. Projektet möjliggör för unga vuxna mellan 18 och 25 år att fördjupa sig i ett ämne inom scenkonsten och att coachas av professionella yrkesutövare, i syfte att lyfta unga östgötska förmågor och ge dem en grund för fortsatt arbete inom scenkonst. Kursen genomfördes denna gång via video, under ledning av dramatikern Elsa Berggren.

ung scen/öst deltar också i samarbeten med Scensverige och Dramaten, som särskilt uppmärksammar den kris som råder i samhället och hur denna påverkar kulturen: Scensveriges Tal till nationen och Dramatens projekt Osäkerhetens tid.”

Veronika Baumgardt, marknad- och kommunikationsansvarig ung scen/öst – Östgötateatern

Länkar till Bakom kulisserna med Melissa och Maring:
Avsnitt 1
Avsnitt 2

Läs mer om föreställningarna på ung scen/östs hemsida här.

 

Bilden överst: Tårtbagaren, foto Bertil Hertzberg

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.