Dalateatern avslutar det treåriga projektet ”Dalateatern goes Folk” med ett symposium den 20-21 april; ett kreativt möte där erfarenheter kring skapande, traditioner, konstnärliga discipliner, kultur och konst diskuteras och upplevs.

Under tre år har Dalateatern och Folkmusikens Hus drivit projektet ”Dalateatern goes Folk”. Med i projektet har även varit Dalarnas Hemslöjdsförbund. Syftet har varit att utveckla de konstnärliga uttrycken i folkdans, musik och teater, samt att ”krocka” folkkulturer med populär- och konstkulturella utryck. Ett exempel var sommarteatern Bergtagna i Falun 2017. Läs mer om Bergtagna här.

Dalateatern, Bergtagna, foto Per Eriksson

20-21 april 2018 avslutas ” Dalateatern goes Folk” med ett symposium, ett kreativt möte där erfarenheter kring skapande, traditioner, konstnärliga discipliner, kultur och konst diskuteras och upplevs. Fredag den 20 april är det ”branschdag” och lördag den 21 april är det öppet för alla att delta i samtal, föreläsningar samt musikaliska och sceniska gästspel och kreativa labb med basen i teatern, folkmusiken, folkdansen samt slöjden.

På programmet står föreläsningar med Mustafa Can och Alexandra Pascalidou, föreställningar som musikteaterstycket På andra sidan Swede Hollow med Malin Foxdal, Anders Nygårds och Magnus Zetterlund, dansföreställningarna Passing on och Rhythmania med Anna Öberg och 101 hattar att sparka ner innan jag dör med Silje Onstad Hålien samt  folkmusikföreställningen Långt bort i skogen med Sofia Sandén och Maria Jonsson.

Det blir också utställningar och spännande samtal om teater, folkmusik, folkdans och slöjd utifrån Dalateaterns pjäser I skuggan av Falubränderna och Bergtagna.

På lördagen arrangeras ett samtal om ””Dalateatern goes folk” mellan kostymör, scenograf, slöjdare, museiarkivarie och hemslöjdskonsulent som tar upp mötet mellan teatern och slöjden. Vilka kombinationer uppstod i mötet mellan den folkliga slöjden och det sceniska uttrycket? Vad var det som hände när vi plockade fram en bit kulturhistoria ur arkiven och skapade för någonting okänt? Vad är egentligen folkligt och blev det något ballt av det hela?

Läs mer på www.dalateaterngoesfolk.se, www.dalateatern.se

Branschdag fredag 20 april
Allmänhetens dag lördag 21 april

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.