Mikael Engelmark, chef för Arbetsförmedlingen Kultur Media Öst och Nord och Philippa Wallér, branschstrateg, är inbokade i programmet på scenkonstchefsmötet 12 – 13 april 2018 för att berätta mer om Af Kultur Media och dess verksamhet. Vad har Af Kultur Media att erbjuda länsteatrarna?

Här berättar Philippa Wallér, nationell Branschstrateg Kultur Media mer om Arbetsförmedlingen Kultur Media:

”Arbetsförmedlingen Kultur Media är en special-/branschförmedling sedan 1998. Vi finns på kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och har också regionhandläggare i hela landet:
Gotland, Norra Mälardalen, Södra Mälardalen/ Östergötland, Norra Norrland, Södra Norrland, Småland, Södra Götaland, Västra Svealand, Nordvästra Götaland och Halland.

Vi möter också våra kunder via vår nya entré – service på distans – där våra kunder är och i de kanaler som de väljer själva.75 % av våra kunder väljer en inskrivning via webb och telefon.

En gång per år gör Arbetsförmedlingen Kultur Media en prognos för kulturarbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Bedömningar görs för sysselsättnings- och arbetslöshetsutvecklingen i huvudbranscherna Bild och form, Ord och media samt Scen och ton och Film.

Dessutom beskrivs bland annat arbetskraftsutbudet, arbetsgivarnas bedömningar av efterfrågan på tjänster, brist- och överskottsyrken samt vilka utmaningar kulturarbetsmarknaden står inför.

Arbetsförmedlingen Kultur Media organiserar ett centralt råd, Rådet för kulturarbetsmarknaden, som är ett samverkansorgan med huvuduppgift att understödja samverkansarbetet inom kulturarbetsmarknaden i Sverige. Uppgiften är att ge råd och ha en dialog på strategisk nivå kring arbetskraftsutbud, kompetensförsörjning, sysselsättningsutveckling samt att positivt bidra till utveckling av integrations- och jämställdhetsarbetet. Rådets roll är att vara ett forum för diskussion om hur den statliga arbetsmarknadspolitiken bättre kan anpassas till kulturarbetsmarknaden. Sammansättningen av ledamöterna speglar kulturarbetsmarknaden. Representationen i rådet finns för arbetsgivare, fackliga organisationer, kommuner/landsting, intresseorganisationer, statliga myndigheter inom kulturområdet och utbildningsväsendet. Rådet har fyra sammanträden per år.

Deltagare i Rådet för kulturarbetsmarknaden: Svensk Scenkonst, Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden, KLYS Teaterförbundet för scen och Film, Musikerförbundet, Journalistförbundet, Svenska Tecknare, KRO(Konstnärernas Riksorganisation), Kungliga Dramatiska Teatern, Kulturhuset Stadsteatern, Svenska Filminstitutet, Teateralliansen, Dansalliansen, Musikalliansen, Centrumbildningarna, Twenty studios AB, Stockholms Konstnärliga Högskola/StDH/DOCH, Almega, Dataspelsbranschen, Folkets Hus och Parker, DIK, SKL.

Arbetsförmedlingen Kultur Media organiserar också fyra Nationella branschråd: Ord och Media, Film, Bild och form samt Scen och Ton. Syftet med branschråden är att Arbetsförmedlingen Kultur Media ska jobba på ett sådant sätt att branschen upplever en nytta med de insatser vi gör och ska göra. Det primära uppdraget är att i en direktkontakt med branschen förbättra matchningen inom berörda yrken. Genom att öka kunskaper om de behov som finns vill vi utveckla samarbetet mellan AF, företagen, de fackliga organisationerna och institutionerna. Nationella branschrådet kan även förmedla information om behov och kompetenskrav som har betydelse för branschens framtid och rekryteringsbehov.

I branschråden sitter representanter för Arbetsförmedlingen Kultur Media, arbets- och uppdragsgivare samt branschorganisationer.  Det är personer som är engagerade, kunniga och intresserade av arbetsmarknadsfrågor inom just det område som rådet sysslar med. De Nationella branschråden träffas två gånger per år.

Af Kultur Media har en Euresrådgivare som hjälper arbetssökande och arbetsgivare som vill jobba och rekrytera i Europa.

Arbetsgivararbetet inriktas mot de fyra branscherna och utvecklas hela tiden åt branschöverskridande samarbeten.

En specialisering av arbetsgivarplaneringen i branschlagen för Scen och Ton, Ord och Media, Film samt Bild och Form, gör att vi erbjuder specialiserat ansvar gentemot arbetsgivare.

Aktiviteter arrangeras inom alla branscherna och oftast i samarbete med arbetsgivare och branschorganisationer i form av olika rekryteringar såsom speeddejting, audition, portfoliovisning, rollsättning/casting och mötesplatser.

Arbetsförmedlingen Kultur Media har tre företagsrådgivare som arbetar under de tre kontoren: Öst/Nord, Syd och Väst.

Allt stöd ges för att få nyanlända, långtidsarbetslösa och sökande med funktionsnedsättning i arbete.”

 

 

 

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet är sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på XXX Stockholm, Adress. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer även få tillfälle av att byta erfarenheter mellan varandra.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 21 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 4 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 4 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.