Paul Lindvall (m) är nyvald vice ordförande i Scenkonst Öst och ledamot i Länsteatrarna i Sveriges styrelse. Vi bad Paul skriva några rader om sig själv!

”Visst har jag haft många olika förtroendeuppdrag under åren. Jag har under mer än 16 års tid varit ordförande eller vice ordförande i Linköpings kommunstyrelse. I över 30 års tid har jag varit invald i fullmäktige. Det är jag fortfarande! Linköping är en fantastisk stad i en fantastisk region. Det är en stad som alltid får mitt hjärta att klappa extra fort.

Jag har också haft förmånen att under förra mandatperioden vara ordförande i SKLs Demokratiberedning. Det har varit ett lika roligt som viktigt uppdrag. Vi måste i alla lägen arbeta tillsammans för att vinna och återvinna de värden som utgör grunden för vårt öppna och demokratiska samhälle. Detta handlar ytterst om alla människors lika värde och om de grundläggande fri- och rättigheter som utgör själva fundamentet i det goda samhället. Här har politiken en viktig roll. Detsamma gäller såklart olika kulturformer. Inte minst gäller det Scenkonsterna. Ytterst bär vi dock alla ett ansvar för att bidra till ett öppet samhälle. Ett öppet samhälle där alla människor ses och respekteras oavsett religion (frånvaro av religion), etnicitet, sexuell läggning, kön eller ålder. Tyvärr kan vi idag se att krafter som ifrågasätter det öppna och goda samhällets värderingar växer sig starkare. Det är såklart oroande, men det är ingenting som inte går att förändra. Tvärtom.  Det goda öppna samhället har så mycket större styrka än de föreställningar och ideologier som hotar dess grundläggande värden.

I god tid innan senaste valet bestämde jag mig för att det var dags att lämna uppdraget som ledande politisk företrädare i Linköping. Jag valde att tydligt kommunicera just detta till de som valt mig och till alla andra.  Det är helt enkelt bra med förnyelse. Jag var och är nyfiken på att kunna utveckla mitt samhällsengagemang i helt andra roller. Nej, jag valde att inte gå tillbaka till universitetsvärlden. Det kunde annars ha varit en möjlighet. Jag har, innan jag blev kommunalråd, undervisat och forskat vid LiU (universitet i Linköping). Kanske skulle jag leta rätt på mina gamla OH-underlag och söka mig tillbaka till universitetsvärlden, men jag insåg tidigt att detta inte  var min önskan. Nej, jag ville gå vidare till nya uppdrag.

Jag är nyvald vice ordförande i Scenkonst Öst. Det är ett uppdrag som jag verkligen ser fram mot att engagera mig i. Jag var med om att bilda bolaget som idag har Sveriges största länsteater och som också har en fantastisk symfoniorkester (SON). Vi har en mycket kunnig och drivande ledning för Scenkonst Öst. Konstnärligt står vi också mycket starka. Det ger goda förutsättningar för framtiden. Som en följd av uppdraget i scenkonst Öst har jag också blivit invald i styrelsen för  Länsteatrarna Sverige. Det ska bli roligt och intressant att i den rollen bidra till att stärka Scenkonsternas ställning nationellt.

Jo, jag har också ett starkt idrottsintresse. Jag är ordförande för Linköping FC. Ett av Sveriges mest framgångsrika fotbollslag. Siktet är inställt mot att åter nå toppen. LFC är dessutom en förening som kraftfullt och målmedvetet arbetar för ökad jämställdhet inom idrottsvärlden. Skillnaderna i villkor och förutsättningar mellan kvinnor och män är upprörande. Det måste bli en ändring i fotbollsvärlden.

Jag är också ordförande i Svenska Stadskärnor. Attraktiva och levande stadskärnor är en viktig förutsättning för det goda stadslivet. I attraktiva stadskärnor finns vackra och kreativa stadsmiljöer. Här finns trevliga torg och inbjudande parker. Här finns ett varierat och stort utbud av handel och här möter man oväntade och roliga upplevelser. Jag är helt övertygad om att olika former av kultur och andra upplevelser kommer att bli en allt viktigare del i stadslivet. Vi som älskar och tycker om våra städer vi älskar också spännande och kreativ kultur. Kultur får människor att växa och städer att må bra. Låt stå!”

Paul Lindvall (m)

 

Bilden ovan: Paul Lindvall, foto Jonas Jörneberg

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.