Paul Lindvall (m) är nyvald vice ordförande i Scenkonst Öst och ledamot i Länsteatrarna i Sveriges styrelse. Vi bad Paul skriva några rader om sig själv!

”Visst har jag haft många olika förtroendeuppdrag under åren. Jag har under mer än 16 års tid varit ordförande eller vice ordförande i Linköpings kommunstyrelse. I över 30 års tid har jag varit invald i fullmäktige. Det är jag fortfarande! Linköping är en fantastisk stad i en fantastisk region. Det är en stad som alltid får mitt hjärta att klappa extra fort.

Jag har också haft förmånen att under förra mandatperioden vara ordförande i SKLs Demokratiberedning. Det har varit ett lika roligt som viktigt uppdrag. Vi måste i alla lägen arbeta tillsammans för att vinna och återvinna de värden som utgör grunden för vårt öppna och demokratiska samhälle. Detta handlar ytterst om alla människors lika värde och om de grundläggande fri- och rättigheter som utgör själva fundamentet i det goda samhället. Här har politiken en viktig roll. Detsamma gäller såklart olika kulturformer. Inte minst gäller det Scenkonsterna. Ytterst bär vi dock alla ett ansvar för att bidra till ett öppet samhälle. Ett öppet samhälle där alla människor ses och respekteras oavsett religion (frånvaro av religion), etnicitet, sexuell läggning, kön eller ålder. Tyvärr kan vi idag se att krafter som ifrågasätter det öppna och goda samhällets värderingar växer sig starkare. Det är såklart oroande, men det är ingenting som inte går att förändra. Tvärtom.  Det goda öppna samhället har så mycket större styrka än de föreställningar och ideologier som hotar dess grundläggande värden.

I god tid innan senaste valet bestämde jag mig för att det var dags att lämna uppdraget som ledande politisk företrädare i Linköping. Jag valde att tydligt kommunicera just detta till de som valt mig och till alla andra.  Det är helt enkelt bra med förnyelse. Jag var och är nyfiken på att kunna utveckla mitt samhällsengagemang i helt andra roller. Nej, jag valde att inte gå tillbaka till universitetsvärlden. Det kunde annars ha varit en möjlighet. Jag har, innan jag blev kommunalråd, undervisat och forskat vid LiU (universitet i Linköping). Kanske skulle jag leta rätt på mina gamla OH-underlag och söka mig tillbaka till universitetsvärlden, men jag insåg tidigt att detta inte  var min önskan. Nej, jag ville gå vidare till nya uppdrag.

Jag är nyvald vice ordförande i Scenkonst Öst. Det är ett uppdrag som jag verkligen ser fram mot att engagera mig i. Jag var med om att bilda bolaget som idag har Sveriges största länsteater och som också har en fantastisk symfoniorkester (SON). Vi har en mycket kunnig och drivande ledning för Scenkonst Öst. Konstnärligt står vi också mycket starka. Det ger goda förutsättningar för framtiden. Som en följd av uppdraget i scenkonst Öst har jag också blivit invald i styrelsen för  Länsteatrarna Sverige. Det ska bli roligt och intressant att i den rollen bidra till att stärka Scenkonsternas ställning nationellt.

Jo, jag har också ett starkt idrottsintresse. Jag är ordförande för Linköping FC. Ett av Sveriges mest framgångsrika fotbollslag. Siktet är inställt mot att åter nå toppen. LFC är dessutom en förening som kraftfullt och målmedvetet arbetar för ökad jämställdhet inom idrottsvärlden. Skillnaderna i villkor och förutsättningar mellan kvinnor och män är upprörande. Det måste bli en ändring i fotbollsvärlden.

Jag är också ordförande i Svenska Stadskärnor. Attraktiva och levande stadskärnor är en viktig förutsättning för det goda stadslivet. I attraktiva stadskärnor finns vackra och kreativa stadsmiljöer. Här finns trevliga torg och inbjudande parker. Här finns ett varierat och stort utbud av handel och här möter man oväntade och roliga upplevelser. Jag är helt övertygad om att olika former av kultur och andra upplevelser kommer att bli en allt viktigare del i stadslivet. Vi som älskar och tycker om våra städer vi älskar också spännande och kreativ kultur. Kultur får människor att växa och städer att må bra. Låt stå!”

Paul Lindvall (m)

 

Bilden ovan: Paul Lindvall, foto Jonas Jörneberg

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2021

Länsteatrarna och Byteatern Kalmar Länsteater bjuder in till höstmöte den 10-12 november 2021. Temat är Barn och ungas rätt till scenkonst. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening samt enskilda individer i våra respektive teatrar. Det kommer att hållas medlemsmöte där vi beslutar om kommande års verksamhet och budget och självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst.
Varmt välkommen!


Jag vill äta middag 10 november

Jag vill äta lunch 11 november

Jag vill äta middag 11 november

Jag vill äta lunch 12 novemberJag godkänner att denna anmälan är bindande.