Mats Pontén är ny teaterchef för Norrbottensteatern. Helt ny på teatern är han dock inte. Mats har varit knuten till Norrbottensteatern sedan 1982. Vi bad honom skriva några rader om sig själv!

”- Jag heter Mats Pontén och har äran att vid 64 år ålder blivit Teaterchef för Norrbottensteatern fram till sista maj 2021.
Mitt teaterintresse startade i skolan i Uppsala som elvaåring. Vi gjorde ett litet vårspel och jag fick spela huvudrollen – en smältande snödriva! Min uppgift var att ligga under ett lakan för att sedan krypa under katedern när våren närmade sig. Efter det fanns givetvis som möjlig framtida yrkesväg bara banan som skådespelare.

Mats Pontén, foto teatern

I högstadiet fanns det skolteater som fritidsaktivitet, vilket jag med glädje deltog i och som ledde till att jag fick möjlighet att statera på Uppsala stadsteater. Karriären avbröts av militärtjänsten som var förlagd i Luleå. Vilken håla, när jag muckade svor jag på att aldrig återvända till Luleå. Vilket jag måste erkänna efter att ha arbetat här i 40 år nog misslyckades kapitalt med.

Flyttade till Stockholm, staterade på Dramaten, sökte scenskolor och kom in i Malmö. På den tiden var det de ”röda” teatrarna som man aktivt ville söka sig till, däribland Norrbottensteatern som gav mig anställning.

När jag kom till Luleå för andra gången var det med en helt annan känsla. På Norrbottensteatern kände jag flera som arbetade och det fanns en stark gemenskap. Ett sammanhang och en teater där ”vad vill vi berätta?” kom före vilken roll man skulle göra.

Har under min tid här varit med i ungefär 150 pjäser och har i många år arbetat som ordförande i vårt aktiva fack, vilket jag tycker är en oerhörd styrka för teatern.

Numera är Norrbottensteatern en öppen, turnerande teater för invånarna i Norrbotten. Vi eftersträvar en närhet till vår publik och försöker för varje ny säsong förtjäna att vara ”deras teater”.

Rasmus Lindberg, vice teaterchef, foto Marcus Hagman

Vår unga scen, Ung Scen Norr fortsätter sitt uppdrag på permanent basis genom att vi spelar högkvalitativa barn- och  ungdomsteater utifrån vår publiks verklighet och upplevelser. Dessutom bygger de upp och stöttar ett länstäckande nätverk av teaterledare så fler ungdomar upptäcker glädjen i att skapa teater. Kanske får någon annan snart ynnesten att ligga under ett lakan och krypa bort när våren kommer?

Vid min sida har jag hjälp av Rasmus Lindberg som vice teaterchef i planering och repertoarval. Tillsammans vill vi säkerställa att Norrbottensteatern står på en stabil grund så att den nya ledningen, den dag jag går i pension, har goda förutsättningar att fortsätta utveckla Sveriges första regionteater.”

Mats Pontén, teaterchef  Norrbottensteatern

Läs mer om Norrbottensteatern här

Bilden överst: Mats Pontén, foto Marcus Hagman

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.