30 aug 2017
”Då var det dags att stänga vädringsluckorna på växthuset nattetid. Sommaren går mot slutet, den sammanhängande ledigheten är avverkad och uppdragen som förtroendevald börjar kräva mitt intresse. Det är dags att komma upp på banan igen och fånga upp alla de trådar som lämnats vilande under semestern.

Under sommarmånaderna har flera av våra teaterhus bjudit in till sommarteater, både på traditionella scener och i nya miljöer inom- och utomhus. Dramat, dansen och musiken har flödat där många professionella och amatörer har varit med i processerna runt om i Sverige.

I augusti månads nyhetsbrev har vi valt att fokusera lite extra på dansen och det är med stor glädje jag ser hur dansuppdragen tar en allt större plats på våra institutioner. Jag ska erkänna, jag är inte hemtam på området, vilket förmodligen beror på att jag sett allt för lite professionell dans under mina levnadsår! Att flera medlemmar hos oss ger oss i publiken möjlighet att uppleva dansen är en så positiv utveckling som förhoppningsvis ska prioriteras även fortsättningsvis.

Klara Tomson från Myndigheten för Kulturanalys berättar om hur rapporten ”Dramatiska Villkor” har tagits emot efter publiceringen i januari 2017 inför deltagarna på Länsteatrarnas årliga dialogmöte på Långholmen., foto Mattias Desac

Förra veckan genomförde vi inom Länsteatrarna vårt årligen återkommande ”Dialogmöte” för förtroendevalda i våra medlemsinstitutioners styrelser ute på Långholmen i Stockholm. Det är en fantastisk möjlighet för oss att sammanstråla på kvällen, äta en bit mat och hinna tala oss samman om ditt och datt, för att sedan ha en hel dag där vi fördjupar oss i vårt uppdrag, delar våra erfarenheter och lär oss av varandra och andra. Det är också ett tillfälle då vår styrelse får möjlighet att få återkoppling från medlemmarna i det ständigt pågående arbetet.

Mikael Brännvall, VD för Svensk Scenkonst, berättar om organisationens verksamhet och Svensk Scenkonsts perspektiv på rapporten ”Dramatiska Villkor”, foto Mattias Desac

Våra läns-/region teatrar har en hel del liknande utmaningar och förutsättningar, men det finns också mycket som skiljer sig åt och det är spännande och lärorikt att ta del av varandras arbetssätt och lärdomar. Något som förenar oss är att vi alla är en del av Kultursamverkansmodellen och att vi alla är en viktig kugge i arbetet med att uppfylla så väl de nationellt fastslagna kulturpolitiska målen som de uppdrag vi får genom de kulturplaner som fastställs i varje landsting/region.

I januari presenterade Myndigheten för Kulturanalys (MYKA) rapporten ”Dramatiska villkor- Länsteatrarnas ekonomiska handlingsutrymme 1980-2015″. Där konstateras att det vi länge upplevt och larmat om ute i landet stämmer, anslagen har över tid urholkats och har så gjort under en längre tid, ända sedan 90-talet.

Kostnaderna för att bedriva personalintensiv teaterverksamhet har ökat mer än vad statens generella anslag gjort, det har till vissa delar kompenserats av regionala satsningar, men inte ens med dem inräknade har det ekonomiska handlingsutrymmet ökat så att man lyckats upprätt hålla en verksamhet på motsvarande nivå. Det vi kan gissa, utan att sticka ut hakan allt för långt, är att detta gäller även inom exempelvis regionmusiken och länsmuseerna som också arbetar personalintensivt nära medborgarna.

Nu behöver vi förtroendevalda och politiskt aktiva fundera kring hur vi vill förvalta dessa fakta. Ska vi bilda opinion för ett levande regionaltförankrat kulturliv i hela landet och vad vill vi i så fall att detta ska resultera i? Om vi tycker att det är viktigt att kulturfrågorna inte prioriteras bort och försvinner ut från den politiska debatten och dagordningen, vad kan och vill vi göra då?

Det kan naturligtvis finnas flera olika svar på den frågan och beroende på politisk hemvist finns lite olika tankegångar kring vad som är ett samhällsansvar och vad som är den enskildes eget ansvar.

En viktig plats för att mötas kring detta i närtid kommer att vara vår satsning på Folk och Kultur i Eskilstuna nästa år. Med start 7-10 februari 2018 kommer en ny arena att ge oss möjlighet att mötas mellan konstformer och uttryck, men också tvärsektoriellt där vi behöver medvetandegöra kulturens roll i samhällsutvecklingen, inget politikområde är en isolerad ö!

Vår förhoppning är att många ska besöka och delta i konventet, som medverkande eller som initiativtagande till seminarier, workshops och dialoger, på utställartorget eller som besökande konventgäst! Är du intresserad av politik, kultur och samhällsutveckling så ska du inte missa Folk och Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna den 7-10 februari 2018!”

Åsa Kratz, ordförande i Länsteatrarna i Sverige

Bilden överst: Åsa Kratz, ordförande i Länsteatrarna i Sverige, foto Erik Unnerdal

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.