30 aug 2017
”Då var det dags att stänga vädringsluckorna på växthuset nattetid. Sommaren går mot slutet, den sammanhängande ledigheten är avverkad och uppdragen som förtroendevald börjar kräva mitt intresse. Det är dags att komma upp på banan igen och fånga upp alla de trådar som lämnats vilande under semestern.

Under sommarmånaderna har flera av våra teaterhus bjudit in till sommarteater, både på traditionella scener och i nya miljöer inom- och utomhus. Dramat, dansen och musiken har flödat där många professionella och amatörer har varit med i processerna runt om i Sverige.

I augusti månads nyhetsbrev har vi valt att fokusera lite extra på dansen och det är med stor glädje jag ser hur dansuppdragen tar en allt större plats på våra institutioner. Jag ska erkänna, jag är inte hemtam på området, vilket förmodligen beror på att jag sett allt för lite professionell dans under mina levnadsår! Att flera medlemmar hos oss ger oss i publiken möjlighet att uppleva dansen är en så positiv utveckling som förhoppningsvis ska prioriteras även fortsättningsvis.

Klara Tomson från Myndigheten för Kulturanalys berättar om hur rapporten ”Dramatiska Villkor” har tagits emot efter publiceringen i januari 2017 inför deltagarna på Länsteatrarnas årliga dialogmöte på Långholmen., foto Mattias Desac

Förra veckan genomförde vi inom Länsteatrarna vårt årligen återkommande ”Dialogmöte” för förtroendevalda i våra medlemsinstitutioners styrelser ute på Långholmen i Stockholm. Det är en fantastisk möjlighet för oss att sammanstråla på kvällen, äta en bit mat och hinna tala oss samman om ditt och datt, för att sedan ha en hel dag där vi fördjupar oss i vårt uppdrag, delar våra erfarenheter och lär oss av varandra och andra. Det är också ett tillfälle då vår styrelse får möjlighet att få återkoppling från medlemmarna i det ständigt pågående arbetet.

Mikael Brännvall, VD för Svensk Scenkonst, berättar om organisationens verksamhet och Svensk Scenkonsts perspektiv på rapporten ”Dramatiska Villkor”, foto Mattias Desac

Våra läns-/region teatrar har en hel del liknande utmaningar och förutsättningar, men det finns också mycket som skiljer sig åt och det är spännande och lärorikt att ta del av varandras arbetssätt och lärdomar. Något som förenar oss är att vi alla är en del av Kultursamverkansmodellen och att vi alla är en viktig kugge i arbetet med att uppfylla så väl de nationellt fastslagna kulturpolitiska målen som de uppdrag vi får genom de kulturplaner som fastställs i varje landsting/region.

I januari presenterade Myndigheten för Kulturanalys (MYKA) rapporten ”Dramatiska villkor- Länsteatrarnas ekonomiska handlingsutrymme 1980-2015″. Där konstateras att det vi länge upplevt och larmat om ute i landet stämmer, anslagen har över tid urholkats och har så gjort under en längre tid, ända sedan 90-talet.

Kostnaderna för att bedriva personalintensiv teaterverksamhet har ökat mer än vad statens generella anslag gjort, det har till vissa delar kompenserats av regionala satsningar, men inte ens med dem inräknade har det ekonomiska handlingsutrymmet ökat så att man lyckats upprätt hålla en verksamhet på motsvarande nivå. Det vi kan gissa, utan att sticka ut hakan allt för långt, är att detta gäller även inom exempelvis regionmusiken och länsmuseerna som också arbetar personalintensivt nära medborgarna.

Nu behöver vi förtroendevalda och politiskt aktiva fundera kring hur vi vill förvalta dessa fakta. Ska vi bilda opinion för ett levande regionaltförankrat kulturliv i hela landet och vad vill vi i så fall att detta ska resultera i? Om vi tycker att det är viktigt att kulturfrågorna inte prioriteras bort och försvinner ut från den politiska debatten och dagordningen, vad kan och vill vi göra då?

Det kan naturligtvis finnas flera olika svar på den frågan och beroende på politisk hemvist finns lite olika tankegångar kring vad som är ett samhällsansvar och vad som är den enskildes eget ansvar.

En viktig plats för att mötas kring detta i närtid kommer att vara vår satsning på Folk och Kultur i Eskilstuna nästa år. Med start 7-10 februari 2018 kommer en ny arena att ge oss möjlighet att mötas mellan konstformer och uttryck, men också tvärsektoriellt där vi behöver medvetandegöra kulturens roll i samhällsutvecklingen, inget politikområde är en isolerad ö!

Vår förhoppning är att många ska besöka och delta i konventet, som medverkande eller som initiativtagande till seminarier, workshops och dialoger, på utställartorget eller som besökande konventgäst! Är du intresserad av politik, kultur och samhällsutveckling så ska du inte missa Folk och Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna den 7-10 februari 2018!”

Åsa Kratz, ordförande i Länsteatrarna i Sverige

Bilden överst: Åsa Kratz, ordförande i Länsteatrarna i Sverige, foto Erik Unnerdal

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.