”Hösten är här och rent av vintern i delar av vårt avlånga land. Premiärer, turnéer, skolprogram och massa annat händer hos våra medlemsteatrar runt om i landet. På många håll har publiken börjat hitta tillbaka till våra scener, men på andra håll har vi en bit kvar till siffrorna innan Corona.

För Länsteatrarna i Sverige som organisation betyder årstiden såklart också vårt höstmöte, som i år går av stapeln hos Regionteater Väst i Borås 15-17 november. Vi ser alla fram emot ett intressant program, viktiga frågor och möjlighet till möten och samtal med scenkonstvänner från hela landet. Att få samtala om konstens omätbara värde, lära oss mer om dans och uppleva scenkonstföreställningar tillsammans känns nödvändigt just nu. Läs mer om höstmötet här.

För den regionala kulturen finns ett antal utmaningar på samma sätt som det gör det för kulturen i stort. Just nu är en av de riktigt stora frågorna förslaget till omformning av den s.k. kultursamverkansmodellen, som många redan satt sig in i, men som också finns på agendan på vårt höstmöte. Frågan är hur modellen påverkar regionernas ekonomi när det gäller finansiering av b.la. länsteatrarna, men även våra länsmuseer och den regionala musiken.

I förslaget ligger att fler skall in i systemet, vilket självklart innebär att fler också skall dela på kakan. Såvida inga fler medel tillförs i systemet kan det komma att handla om rejäla bantningar inom vissa områden. Detta tillsammans med en statlig kulturbudget som på intet sätt stärker ekonomin inom den regionala kultursektorn kan det komma att handla om påtvingade besparingar, när vi återigen inte kompenseras för vare sig kostnadsökningar eller löneökningar.

I samma stund skall vi givetvis glädjas över förstärkningen till den samiska teatern – Giron Sámi Teáhter.

En annan del som kan komma att påverkas både av det allmänna läget i samhället, men också av en ny modell på samverkansmodellen är ju styrningen av kulturen, med andra ord dess frihet och det konstnärliga utrymmet. Vi vet ju nu att det inte enbart är i andra länder som styrningen av kulturen ökat och synpunkter eller beslut kring kulturens innehåll ges och tas. Ibland är det politiker som vill se att viss konst tas bort från offentligheten, att hela länsteatrar skall få allt sitt regionala stöd indraget, att vissa böcker borde tas bort från bibliotekens samlingar, att viss verksamhet på biblioteken inte borde få genomföras…

När detta går riktigt långt riktas t.o.m. hot mot kulturell verksamhet eller vissa kulturarbetare.

I sin mer sofistikerade form minskar helt enkelt politiken det ekonomiska stödet till en kulturverksamhet och kommer på så vis undan offentlig kritik. Man censurerar helt enkelt genom minskat verksamhetsbidrag.

Hotet mot kultur tar sig dessutom andra former när regeringen minskar stödet till folkbildningen med en halv miljard! I många delar av vårt avlånga land är studieförbunden de enda arrangörerna av kulturprogram eller verksamhet där deltagare själva får utöva kultur. Det kommer att drabba inte minst glesbygden, men också enskilda frilansande kulturarbetare och i vissa fall även länsteatrarnas arrangemang.

Vi ser dessutom politiska önskemål från vissa partier om indragning av stöd till våra folkhögskolor och en ökad styrning, där friheten som folkbildningen bygger på – fritt och frivilligt – skall kontrolleras och styras. Detta kan drabba kulturinstitutioner på sikt, när det blir färre deltagare i folkhögskolornas kulturutbildningar, som ofta leder till högre studier i bl.a. musik, teater och dans.

Det finns dock många ljuspunkter, när människor besöker oss och får uppleva hög kvalité på länsteatrarnas produktioner. Inte minst barn och unga har mycket att se fram emot under hösten och vintern, det vittnar alla de uppstartade eller kommande produktionerna runt om i landet om.

Fortsatta scenkonstupplevelser i höst och vinter önskar jag er alla.

Många av oss ses snart i Borås och det ser jag verkligen fram emot.”

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige,
13 november 2023

BIlden överst: Foto av Teodor Uitto.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.