20 april 2021
”Nu har det gått ett år sedan vi sist träffades på vårmöte på Teater Halland i Varberg. Den gången skedde det fysiskt, med fantastiska föreställningar, samtal, diskussioner och möten. Vi var lite trevande i vår försiktighet då – pandemin var något nytt och vi anade föga vad som komma skulle…

Idag kan vi konstatera att det blev ett tufft år, som fortsätter kanske än tuffare med nya mutationer av viruset och en ökande spridning. Vi har alla ansvaret att försöka minska spridningen och årets vårmöte kan därför inte genomföras fysiskt, trots att vi längtar så efter att mötas, uppleva teater och bara prata av oss…

Trots det kan jag garantera att vi tillsammans med Länsteatern på Gotland kommer att få uppleva två spännande, viktiga och intressanta dagar.

På något sätt känner jag att detta vårmöte är oerhört viktigt — det kan bli ett avstamp för en viktig omstart för den fysiska scenkonsten. Det blir förhoppningsvis också ett tillfälle när vi kan samtala om vikten av den fria kulturen, om länsteatrarna som en av de viktigaste delarna i den kulturella infrastrukturen, länsteatrarnas roll i den behövliga omstarten för kulturen efter corona och vad den stora tystnaden vi upplevt inneburit i form av både hot och möjligheter.

Det kommande vårmötet på Gotland kan bli en fysisk upplevelse trots den digitala tekniken. Dessutom är ju våra vänner på Gotland ett lysande exempel på hur scenkonsten tar ansvar i coronatider för att säkert leverera teater både fysiskt och via digital teknik. Runt om i landet producerar vi nu digitala inspelningar eller digitalt streamade föreställningar, samtidigt som repetitionerna tas upp igen på många ställen.

Tystanden behöver brytas, saknaden och tomrummet fyllas igen och vid inget annat tillfälle tror jag att läget för att lyfta kulturpolitiken varit bättre.

Det pratas om avsaknaden av kultur just nu, det diskuteras om vad kultur är, hur fri den  offentligt finansierade kulturen skall vara. Har pandemin använts som ”instrument” för att kväva besvärlig kultur?  Vad behöver vi framåt, hur skall kulturens återstart fungera? Är det ett bra läge nu när regeringens utredning kring kulturen är brinnande aktuell? Kanske kan följderna av pandemin rent utav resultera i ett permanentat intresse för bättre finansiering av den regionala kulturen?

I Länsteatrarna i Sveriges styrelse har vi tagit dessa frågor och medlemmarnas idéer på allvar och bjudit in riksdagens samtliga kulturpolitiskt ansvariga i samtliga riksdagspartier till samtal med oss.

Alla tackade ja och vi har på så sätt kunnat sprida vetskapen och kunskapen om länsteatrarna till dessa. Vi fick också tillfälle att fråga samtliga om hur de ser på den regionala kulturens framtid och nytta – inte minst scenkonstens.

Självklart kom vi in på synen kring den fria kulturen, politikens inflytande på densamma och vetskapen om att det även i Sverige förkommer censur av vissa verk. I detta samtalade vi också om hat och hot och hur självcensuren påverkar uttryck, demokrati och samtalen i landet.

Hos de flesta partiers företrädare finns en enighet kring vikten av det fria ordet, den fria kulturen och kulturens värde, men inte hos alla.

Några av partierna drar sig inte för att vilja påverka medias och då i synnerhet public services innehåll. Detsamma gäller scenkonsten och kulturen, där några gärna vill försöka definiera det typiskt svenska och traditionella.

Att några partier hemfaller till detta är oroande och gör att vi stärker vårt arbete inför det stundande valet, för att sätta kulturpolitiken högt på agendan hos alla politiker, inte enbart hos kulturpolitikerna.

Därför går vi nu vidare genom att bjuda in oss till både Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet samt Utbildningsutskottet och Näringsutskottet i riksdagen.

Syftet är att bredda kunskapen hos fler politiska beslutsfattare, att lyfta debatten om kulturen och att synliggöra länsteatrarna.

Därför deltager vi också i initiativet 1 000 dagar kultur som tar flera initiativ för kulturens framtid – däribland debattartiklar och olika samtal.

Vi från styrelsen i Länsteatrarna i Sverige kommer gärna ut till er medlemmar och till era politiska församlingar runt om i landet – fysiskt när det blir möjligt, men digitalt redan nu, för att berätta om vår verksamhet, våra tankar kring kulturens behov, men också för att samtala om de svåra frågorna om fri kultur.

Hör gärna av er till oss! Men först ser vi fram emot att ”träffas” på vårmötet tillsammans med våra värdar på Gotland.”

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige

Foto: Jonas Jörneberg

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.