18 december 2020
”Vi närmar oss jul, men också ett nytt år när vi fortfarande befinner oss i ett mycket svårt läge med pandemin. Att flera av våra länsteatrar, som har stor egenfinansiering, just nu har det ekonomiskt tufft är en utmaning. Än mer drabbade är många av våra frilansande skådespelare, regissörer, scenografer, tekniker och andra som just nu inte engageras av länsteatrarna i landet.

De skärpta reglerna är ett hinder, inte minst när många av länsteatrarna ”ägs” av regioner som också måste ta ett tufft ansvar för att minska spridningen och skydda den sjukvård som man också ansvarar för. Det går helt enkelt inte att bedriva scenkonstproduktion på samma sätt och samtidigt ansvara för en coronavård som blir allt mer utmanande.

Länsteatrarna i Sverige sätter ljuset på den ekonomiska  situationen tillsammans med flera andra organisationer och tillsammans med våra ”systerorganisationer” Länsmuseerna och den Regionala musiken, som liksom oss står inför alla dessa utmaningar. Vi fortsätter som organisation att ha kontakt med myndigheter och departement för fortsatt ekonomiskt stöd.

Självklart påverkas den svenska ekonomin av att kulturbranschen tappar stora delar av sina intäkter och människor går ut i arbetslöshet.

Det ger också en kompetensbrist inom scenkonstproduktion som kan få stora efterverkningar in i nästa år, när vi förhoppningsvis skall kunna komma igång igen. Risken är uppenbar att många scenkonsttekniker har lagt ned sina egna förtag, skaffat helt andra arbeten och att de helt enkelt inte längre finns att tillgå i stora delar av landet… Kompetensbristen blir då ett hot mot produktionen.

Det vi nu måste tala mer om är den långa tystnad som brett ut sig i landet sedan mars månad. En tystnad som alla börjar känna av, även den som kanske inte anser sig som kulturslukare. När inga livekonserter arrangeras, när färre konstutställningar blir av, när våra barn får se allt mindre teaterproduktioner och  sommarens festivaler ställdes in. Samtidigt är oron för den kommande säsongen uppenbar.

Kulturens påverkan på hela samhället, på samhällsutvecklingen, samtalet, demokratin och möten mellan människor blir nu synlig.

När inte museer har öppet på samma sätt, när inte konstutställningar är lika tillgängliga eller teaterföreställningar uteblir – ja, då uteblir också mötet, samtalet, konfrontationen och dialogen mellan människor. Det blir ett tomrum eller ett vakuum som påverkar demokratin och samhällsutvecklingen.

Vi talar ofta om armlängds avstånd inom kulturen, men det är först nu vi också måste tala om frånvaron av kultur och vad det gör med oss själva, med samhället och demokratin.

Det samtalet behöver vi föra nu – kanske tillsammans med de få personer vi får träffa i jul, kanske på tidningarnas kultursidor och i annan media.

För jul blir det, och många samtalsämnen mellan julsillarna, Janssons frestelse, köttbullarna och lutfisken. Låt då kanske ett av samtalen handla om kulturens villkor och hur vi upplever tystnaden som varit så påtaglig allt för länge.

Vi tar med oss de nya sättet att föra ut kulturen via digitala lösningar, som så många av er snabbt och på ett bra sätt har anammat. Det blir inte samma typ av direkta möten, direkta reaktioner eller samtal – men också detta kan vi kanske utveckla.

Nu måste vi på ett eller annat sätt se framåt, fundera över hur vi vågar satsa på nya produktioner, hur vi får skolorna att våga ta in föreställningar igen, hur vi, när pandemin släpper sitt grepp, får människor att våga komma samman igen för att uppleva scenkonst på bästa sätt.

Till dess – ta hand om er, ta hand om varandra och ta hand om kulturen!”

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.