31 januari 2017

”Ibland gör man bäst i att hålla tand för tunga. Vissa dagar vill man bara utbrista i ett högt och ljudligt vad var det jag sa! Jag ska inte göra det den här gången, även om mitt inre skriker av glädje att få en sedan länge etablerad känsla bekräftad. När Myndigheten för kulturanalys presenterade sin rapport Dramatiska villkor, Länsteatrarnas ekonomiska handlingsutrymme 1980-2015, i Stockholm för en dryg vecka sedan kändes det så befriande att få en bekräftelse på en verklighet vi inom länsteatrarna så länge påtalat.

Jag har känt mig gnällig! Jag som person vill inte gärna uppfattas som en bitter och tjatig person. Tror inte heller att vi som organisation vill framstå som gnälliga, men i just dessa frågor har jag och vi till och från fallit i den fällan. Vårt gnäll har bottnat i en känsla av att den scenkonstverksamhet vi satts att ansvara för hemma i våra regioner och landsting fått allt mindre utrymme för konstnärligt utveckling och möten med publiken. Jag har mött många företrädare från andra delar av landet som haft samma känsla. Mer administration och färre scenproduktioner, där en ensembles och orkesters storlek måste bantas för att man ska ha råd att producera. Detta dilemma har varit ständigt närvarande.

Men det är just det, det har känts som, har vi verkligen haft belägg för det vi känt bland länsteatrarna under en längre tid. Det är inte så ofta forskare och analytiker tar sig an denna typ av frågeställningar så just det där med faktaunderlag och kött på benen har ju inte varit något vi haft att falla tillbaka på! Vi har alltså känt och tyckt, länge, utan att riktigt kunna visa på relevansen i vår upplevda situation.

Nu finns den! Den ligger här, klart grön och inbjudande på mitt skrivbord. Efter otaliga timmars insamlande av faktaunderlag, ytterligare timmars jakt på saknad statistik och otaliga timmars analyserande har forskarparet Martin Gustavsson och Andreas Melldahl lämnat ifrån sig underlaget. Nu finns en rapport som föranleder min längtan att få säga vad var det vi sa. Jag kan lägga det bakom mig nu och vi kan från Länsteatrarnas sida, på ett trovärdigt sätt, lyfta problemen med de ökade kostnaderna som inte mötts av en motsvarande ökning av anslag.

Uppdrag och förväntningar från alla politiska nivåer ökar ständigt. Kultur- och konstsektorn förväntats lösa detta utan utökade ekonomiska ramar. I MYKAS pressmeddelande i samband med att rapporten blev offentlig skrev myndigheten bland annat Rapporten pekar på att de ekonomiska förutsättningarna för att anställa personal minskar, då anslagen till viss del äts upp av löneutvecklingen. Vi ser i studien att länsteatrarna över tid tenderar att anlita fler på frilans och på kortare anställningskontrakt, något som kan tänkas få konsekvenser för såväl arbetsmiljön som den konstnärliga verksamheten.

Nu har vi siffror, diagram och fördjupad analys samlade i en rapport som vi kan utgå ifrån när vi vill diskutera hur vi kan utveckla den regionala scenkonsten runt om i landet. Känslan är belagd och nu kan vi gå vidare och bilda opinion för ett större stöd till länsinstitutioner, länsteatrar, länsmusik och länsmuseer. Stora delar av analyserna kan med all sannolikhet appliceras även på dessa institutioners verksamhet.

Det är dock mest en känsla, så den frågan får bli föremål för en ny krönika vid ett senare tillfälle då dessa Dramatiska villkor eventuellt har fått sällskap av fler rapporter kring övriga regionala institutioners förutsättningar. Kanske får jag då anledning att utbrista i ett vad var det jag sa?”

Åsa Kratz, ordförande i Länsteatrarna i Sverige

Läs rapporten här 

Ladda ner rapporten här

”Länsteatrarnas ekonomi urholkas sedan länge”  Läs TTs artikel 20 jan 2017 här 

”Administrativa avgifter ökar länsteatrarnas utgifter”  Lyssna på Inslag i SR P1 Kulturnytt 20 jan 2017 här


Åsa Kratz
(s) valdes till ordförande för Länsteatrarna i Sverige på Länsteatrarnas vårmöte 22-24 april 2015 i Östergötland. Åsa är ordförande i Scenkonst Sörmland, för landstingsfullmäktige samt i Nämnden för kultur utbildning och friluftsverksamhet i Landstinget Sörmland. Hon är också nyvald ersättare i Beredning för kultur och fritidsfrågor i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.