18 december 2019
”Kommer hem varm och glad efter Estrad Norr fantastiska jul- och musikföreställning, Absolut Jämtland. Vi närmar oss julen och i många fall infaller nu en paus i arbetet att producera och visa föreställningar på länsteatrarna. Dock inte överallt – på men del håll spelas särskilda julföreställningar, men också ordinarie föreställningar för scenkonstsugen publik. Tack vare våra länsteatrar kan denna särskilda upplevelse av scenkonst i juletid bli verklighet – som alltid handlar det om att den lokalt och regionalt förankrade scenkonsten känner sin omgivning.

Kultur i hela landet är en prioriterad fråga för regeringen. Landsbygdskommittén har pekat på kulturens betydelse för utveckling av hållbara och attraktiva livsmiljöer för hela landet, men uppdraget visar sig vara svårt att förverkliga fullt ut. Fysiska och geografiska hinder är en aspekt, men betydelsefullt är också hur dynamiken ser ut mellan kulturlivets olika aktörer, beskriver Myndigheten för Kulturanalys i sin rapport Kulturens Geografi.

Scenkonstinstitutioner är i huvudsak belägna i täta kommuner och i de tre storstäderna och till övervägande del i kustlandskapet och i mellersta Sverige. Scenkonstinstitutionernas verksamhet är mer omfattande än att bara producera och arrangera föreställningar och konserter för publik; exempelvis förekommer introduktioner till föreställningar, publiksamtal, öppna hus och workshops. Flera scenkonstinstitutioner anordnar även aktiviteter som främjar invånarnas egna utövande, såsom engagemang i ungdomsorkestrar, amatörensembler, körer och samarbeten med skolor.

Åter igen blir det då uppenbart hur viktig lokalkännedomen är för att anpassa all den verksamheten till det som kan vara viktigt i olika delar av landet.

I många regioner blir länsteatrarnas turnéer allt viktigare för att människor utanför tätorterna skall få uppleva professionell scenkonst – inte minst för barn och unga, som inte alltid med självklarhet får scenkonstupplevelser till sig. Turnéer är kostsamma och kräver dessutom en bra infrastruktur i form av spelbara lokaler runt om i regionerna. det krävs också arrangörer, som är otroligt viktiga för vår verksamhet. Arrangörsföreningar i olika former riskerar dessutom att försvinna, när traditionen inte alltid lyckas överföras från de allt äldre arrangörerna till yngre…

Förutom allt spännande som sker i juletid hänger våra länsteatrar med ordentligt i samhällsutvecklingen och sätter upp spännande föreställningar så som exempelvis Norrdans dansföreställning av Greta Thunbergs tal, Ung Scen / Öst som bjuder in till scenkonstfestival och Regionteatern i Blekinge som fyller 50 år.

För oss i Länsteatrarna i Sveriges styrelse finns nu ett antal utmaningar som vi tar oss an sedan höstmötet hos Estrad Norr som handlar om att ytterligare synliggöra, skapa förståelse för nyttan av länsteatrarna, framföra utmaningar, samtala med beslutsfattare och skapa bra förutsättningar för en fri scenkonst.

Vi har under den senaste tiden bland annat uppvaktat SVT kring deras närvaro i hela landet, vi har uppvaktat organisationen Sveriges Kommuner och Regioner där vi fick presentera Länsteatrarna och nyttan med oss, samt våra utmaningar. Presentationen gjordes inför SKR:s beredning för kultur och fritid.

Inom kort kommer vi dessutom att möta kulturministern för fortsatta samtal om bland annat ekonomi och uppdrag.

Så här inför lite ledighet, känner jag som ordförande vilken ynnest det har varit att under året få inneha ett av de allra roligaste och viktigaste uppdragen man kan ha. Inom mig känner jag på mig att 2020 blir ett spännande scenkonstår, ett år med många möjligheter och många tillfällen att tala om regional scenkonst.

2020 skall vi synas rejält på alla fronter och jag hoppas kunna vara ute hos en del av er för att lära mig mer om all verksamhet! Tillsammans måste vi dessutom föra kampen om den fria kulturen och våga ställa politiker inför frågan vad de är beredda att göra i den kampen, som ytterst är en demokratifråga!

Nu får vi en liten tid att andas ut, dricka glöggen, kanske äta julmat, träffa nära och kära.

Ta tillfället i akt – sedan drar vi igång igen!

Sköt om er i jul och nyår!”

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.